Eventium järjestää nyt koulutuksen:

Työpäivämuotoilu – työkalu tehokkaampiin työpäiviin (1 pv)

Työpäivämuotoilulla tehoa työpäiviin!

Työpäivämuotoilun avulla kehitetään innovatiivisia ja toimivia työpäiväkäytäntöjä muotoilusta johdetuilla periaatteilla ja menetelmillä.

Kipuileeko työyhteisösi liiallisen kiireen, keskeytyksiä täynnä olevien päivien ja huonosti toimivien työpäiväkäytäntöjen kanssa? Tuntuuko, että pitäisi olla enemmän aikaa ajattelulle, kyseenalaistamiselle, yhdessä tekemiselle ja luovuudelle?

Työpäivämuotoilukoulutuksessa tutustut prosessiin ja työkaluihin, joiden avulla voit kehittää työyhteisön tai tiimin toimintatapoja työntekijöiden ja työn aidoista tarpeista lähtien. Työpäivämuotoilu haastaa ajattelemaan luovasti ja löytämään uusia ratkaisuja ongelmiin, jotka ovat ehkä olleet tähän asti liian haastavia ratkottaviksi. Menetelmien avulla tärkeimpien kehityskohteiden tunnistaminen ja priorisointi on helppoa ja suuristakin muutoksista tulee hallittavia ja helpommin toteutettavia.

Koulutuspäivän aikana työpäivämuotoilun menetelmiä kokeillaan käytännössä, oppien samalla soveltamaan niitä omassa työyhteisössä.


Koulutuksen hyödyt

 • Opit ymmärtämään muotoiluprosessia ja -menetelmiä ja hyödyntämään niitä työyhteisön kehittämisessä.
 • Ymmärrät millaisilla keinoilla työntekijöiden tarpeisiin voi perehtyä syvällisesti.
 • Saat työkaluja luovaan ongelmanratkaisuun.
 • Olet tehokkaampi kehitysprojektien läpiviemisessä ja jatkuvassa parantamisessa.
 • Omaksut työelämätaitoja, kuten empatiaa, luovuutta, joustavuutta, verkostoitumista ja kokeiluja, joiden merkitys työelämässä tulee kasvamaan tulevaisuudessa entisestään.

Kenelle

Koulutus sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita työyhteisönsä tai tiiminsä kehittämisestä ja ovat roolissa, jossa voivat siihen vaikuttaa. Soveltuu hyvin esimerkiksi esimiehille ja HR-tehtävissä toimiville.


Paula HelleKouluttaja

Paula Helle on intohimoinen organisaatioiden kehittäjä sekä muutosten, henkilöstön kehittämisen ja viestinnän asiantuntija. Paulalla on pitkä historia erilaisista muutosten johtamiseen ja viestintään liittyvistä tehtävistä eri toimialoilta. Yritysten ja niiden henkilöstön tukeminen strategisissa muutoksissa ja toimialan sekä koko työelämän murroksessa on kerryttänyt laajan ymmärryksen ja osaamisen niin organisaatio- kuin yksilötason tarpeista ja työkaluista erilaisissa muutostilanteissa. Paula on toiminut myös henkilöstön kehittämisen tehtävissä ja tuntee HR:n toimintatapoja.

Paula toimii työpäivämuotoilijana ja auttaa yksilöitä ja organisaatioita ymmärtämään työn murrosta ja muotoilemaan työpäivistään ja työuristaan merkityksellisiä ja vaikuttavia. Paulalla on laaja ymmärrys design thinking -menetelmistä ja käytännön kokemusta niiden soveltamisesta erilaisiin tarpeisiin.

Paula on kokenut kouluttaja ja valmentaja, jonka innostava, käytännönläheinen ja ymmärrettävä tyyli takaa vaikuttavuuden. Koulutukseltaan Paula on filosofian maisteri.


Ohjelma

8.30 Ilmoittautuminen, aineiston jako ja aamukahvi

9.00 Koulutus alkaa

Johdatus työpäivämuotoiluun

 • Mitä työpäivämuotoilu on?
 • Miksi muotoilun opit soveltuvat hyvin työpäiväkäytäntöjen kehittämiseen?
 • Muotoiluprosessi ja sen keskeiset periaatteet

Tutkimusvaihe – tarpeiden ymmärtäminen

 • Mikä on tutkimusvaiheen merkitys muotoilussa ja tarpeiden ymmärtämisessä?
 • Millaisia taitoja ja työkaluja tutkimusvaiheessa hyödynnetään?
 • Käytännön harjoituksia

Tauko

Määritysvaihe – oikeaa ongelmaa etsimässä

 • Mikä on määritysvaiheen merkitys muotoilussa?
 • Millaisia taitoja ja työkaluja määritysvaiheessa hyödynnetään?
 • Käytännön harjoituksia

11.30 – 12.15 Lounas

Ideointivaihe – uusia ratkaisuja luovalla ajattelulla

 • Mikä on ideoinnin merkitys muotoilussa?
 • Millaisia taitoja ja työkaluja ideointivaiheessa hyödynnetään?
 • Käytännön harjoituksia

Iltapäiväkahvi

Testausvaihe – testaamalla toimivia ratkaisuja

 • Mikä on prototyyppien ja testauksen merkitys muotoilussa?
 • Millaisia taitoja ja työkaluja prototyyppien suunnittelussa ja testausvaiheessa hyödynnetään?
 • Käytännön harjoituksia

16.00 Koulutus päättyy


Koulutuspaikka: Radisson Blu Royal Hotel, Runeberginkatu2, Helsinki.

Ajankohta: 1.3.2018

Osallistumismaksu: 597 euroa (+ alv 24 %). Sisältää materiaalin sekä tarjoilun.

Alennukset: Kaksi tai useampi samasta organisaatiosta 557 euroa/hlö


Peruutusehdot:

Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50% koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.