Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Työsuhteen ABC (2pv)

Työoikeus oikeudenalana on laaja, tulkinnanvarainen ja monisyinen. Jatkuvasti muuttuva lainsäädäntö aiheuttaa esimiehille ja yritysten HR-puolelle haasteita. Ajantasainen ja oikein sovellettu työlainsäädäntö auttaa tasapainoittamaan yrityksen toimintaa, lisää työntekijöiden tyytyväisyyttä ja sitä kautta tehokkuutta sekä ylläpitää yrityksen hyvää mainetta. Se on myös merkittävä väline hyvän ja vastuullisen suhteen luomisessa työntekijöiden ja esimiesten välille.

Käytännönläheisessä kaksipäiväisessä koulutuksessa käymme työoikeuteen erikoistuneen lakimiehen johdattelemana läpi työlainsäädännön eri osa-alueita. Kiinnitämme huomiota tyypillisiin työoikeudellisiin ongelmatilanteisiin ja annamme käytännönläheisiä ja esimerkinomaisia eväitä niistä selviytymiseen. Koulutuskokonaisuuden jälkeen Sinulla on hyvät lähtökohdat työoikeuden eri juridisten tilanteiden selvittämiseen työpaikan arjessa.

Kouluttaja:

OTM, Specialist Counsel Aleksa Kavasto,
Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy

OHJELMA klo 9.00–16.00 molempina päivinä
Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako klo 8.30
Lounas klo 12.00–13.00
Iltapäiväkahvi klo 14.00
Koulutus päättyy klo 16.00

1. päivä

TYÖSOPIMUKSEN TEKEMINEN
Toistaiseksi voimassaoleva vai määräaikainen työsopimus
Ketjusopimuskielto
Koeaika
Vuokratyö

VASTUIDEN, OIKEUKSIEN JA VELVOLLISUUKSIEN JAKAUTUMINEN OSAPUOLTEN KESKEN

Työnantaja

syrjinnän kiellot ja tasapuolinen kohtelu
työturvallisuus
työnjohto-oikeus
palkanmaksu (mm. sairausajan palkanmaksu, odotusjan palkka)

Työntekijä

työnjohto-oikeuden noudattaminen
lojaliteettivelvoite
työturvallisuus
kilpaileva toiminta
kilpailukieltosopimus
liike- ja ammattisalaisuudet

OIKEUS PERHEVAPAISIIN
Perhevapaista ilmoittaminen ja ilmoituksen muuttaminen
Palkanmaksu perhevapaiden aikana, työhönpaluu ja irtisanomissuoja

TYÖLAINSÄÄDÄNNÖN AJANKOHTAISET MUUTOKSET

Vuoden 2017 alusta voimaan tulleet työlainsäädännön muutokset yritysten arjessa

2. päivä

KIUSAAMINEN TYÖPAIKALLA JA SIIHEN PUUTTUMINEN

HUOMAUTUS- JA VAROITUSKÄYTÄNTÖ


LOMAUTTAMINEN

Lomauttamisen perusteet
Lomautusmenettely
Työsuhteen päättyminen lomautusaikana

TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMINEN

Purkaminen ja irtisanominen (henkilökohtaiset / tuotannolliset ja taloudelliset syyt)
Päättymisestä sopiminen
Menettelytavat (kuulemis- ja selvitysvelvollisuus, ilmoitukset, takaisinottovelvollisuus)

YLEINEN VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS TYÖSUHTEESSA
Työnantajan työntekijälle aiheuttama vahinko
Työntekijän työnantajalle aiheuttama vahinko
Työntekijän kolmannelle aiheuttama vahinko

———

Koulutuspaikka:
Crowne Plaza, Mannerheimintie 50, Helsinki

Aika:
29. – 30.8.2018

Hinta:
1090 eur + alv. Hintaan sisältyy koulutus, materiaali ja ohjelman mukaiset tarjoilut.

Peruutusehdot:

Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.