Kiwa Inspecta järjestää nyt koulutuksen:

Työsuojelupäällikön pätevöitymiskoulutus 2018 (5 pvä)

Koulutuksen tarkoituksena on antaa ajankohtaista tietoa kokeneille työsuojelupäälliköille ja –asiantuntijoille. Kurssi koostuu viidestä lähiopetuspäivästä, ennakkotehtävästä, välitehtävästä ja lopputyöstä. Kurssilla jaetaan tietoa myös osallistujien omista kokemuksista ja verkostoidutaan muiden työsuojelupäälliköiden kanssa.

Työsuojelupäälliköt ry on kehittänyt jäsenilleen sopivaa pätevöitymiskoulutusta jo vuodesta 1972 alkaen. Vuoden 2018 koulutuksen järjestää KIwa Inspecta uudistuneen koulutusohjelman mukaisesti.
Työsuojelupäälliköt ry pätevöitymiskoulutuksen suorittaminen tukee, riittävän työkokemuksen lisäksi eurooppalaisen European Occupational Safety and Health Manager -pätevyyssertifikaatin hakemista. Kurssin suorittaneet voivat hakea suoraan eurooppalaista pätevyyttä, sillä kurssisisältö on ennakkoon hyväksytetty sertifikaatteja myöntävässä IFE Institut für Ergonomiessa.

Kenelle?
Työsuojelupäälliköt ry myöntää koulutuksen hyväksytystä suorituksesta pätevöitymistodistuksen,
joka on osoitus alaan perehtyneisyydestä. Pätevöitymiskoulutuksella on EU-vertailtavuus.

Pätevöitymisen (ASM = Authorized Safety Manager)) myöntää Työsuojelupäälliköt
ry:n tutkintotoimikunta.

Haku- ja lähtötasovaatimukset pätevöitymistodistukselle:

1 Taso C / vähäriskiset työpaikat
(esimerkiksi toimistotyöpaikat)
Lähtötasovaatimukset:
kolme vuotta työkokemusta työterveys- ja turvallisuustehtävissä
teknikko, insinööri tai vastaava tutkinto
turvallisuustutkinto (25 op), työsuojelupäällikön perustietokurssi (3 op)
ja muita alan opintoja (22 op).

2 Taso B / keskiriskiset työpaikat
(esimerkiksi palvelualat, elektroniikkateollisuus, sähkö- ja
telealat) / B2 toimialakohtainen pätevyys
Lähtötasovaatimukset:
insinööri AMK tai ylempi korkeakoulututkinto
viisi vuotta työkokemusta työterveys- ja
turvallisuustehtävissä
ylempi turvallisuustutkinto (50 op), työsuojelupäällikkökurssi (6 op), johtamiseen
liittyvää koulutusta ja muita alan opintoja (44 op).

3 Taso A / korkeariskiset työpaikat
Lähtötasovaatimukset:
insinööri AMK tai ylempi korkeakoulututkinto
viisi vuotta työkokemusta
Master of Safety (90 op.) tai vastaava oppimäärä, johtamiseen liittyvää ja muita alan opintoja 30 op

Koulutukseen voi osallistua vaikka ei olisi vielä hakemassa pätevöitymistodistusta. Kurssin suorituksen perusteella pätevöitymistodistuksen voi hakea myöhemminkin, kun vaatimukset täyttyvät.


OHJELMA
Ohjelmarunko:

9.10.2018 Turvallisuusjohtaminen
10.10.2018 Työsuojelusäädösten merkitys ja onnettomuuksiin varautuminen
7.11.2018 Riskien ja työkyvyn hallinta
11.12.2018 Opinnäytetöiden esittely
12.12.2018 Tentti ja Turvallisuuskulttuuri

Tarkempi ohjelma julkaistaan lähiaikoina.

————————

Koulutuspaikka:
Scandic Helsinki Aviacongress
Robert Huberin tie 4
01510 Vantaa

Ajankohta:
09.10-12.12.2018 klo 9.00 – 16.00

Hinta:
2 590
euroa /hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Ilmoittautumiset olisi hyvä tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Ilmoittautumiset vahvistetaan sähköpostikutsulla viikkoa ennen tilaisuuden alkua. Jos tilaisuuteen ilmoitettu henkilö on estynyt saapumasta, voi organisaatio vaihtaa kuluitta osallistujan ilmoittamalla siitä koulutuksen järjestäjälle. Peruutukset tulee tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua.