Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Uusi tietosuoja-asetus ja laki käytännössä (1 pv)

EU:n uusi tietosuoja-asetus on tullut voimaan ja toimeenpano alkoi 25.5.2018. Uusi lainsäädäntö koskee kaikkia yrityksiä. Onko yrityksesi valmistautunut, mitä tietosuojalainsäädäntö tarkoittaa käytännössä? Tiedätkö, ilmoitusvelvollisuudesta viranomaiselle? Koulutuksessa käydään läpi uuden tietosuoja-asetuksen ja lain vaatimuksia rekisterinpitäjän, henkilötietojen käsittelijän sekä rekisteröidyn näkökulmasta.

Mitä minun pitää tietää? Lain henki tulee pystyä osoittamaan ohjeistuksen, toimintamallien ja dokumentoinnin avulla. Tule kuuntelemaan lisää, mitä tämä tarkoittaa. Tunne rekisterinpitäjän vastuut ja velvollisuudet. Miten pitää valmistautua?

Koulutus on pienryhmämuotoinen, 5-18 osallistujaa.

KOULUTTAJA
Tietosuoja-asiantuntija Jarkko Koivuniemi, Rapu Training Oy


OHJELMA
Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako klo 8.30
Lounas klo 12.00–13.00
Iltapäiväkahvi klo 14.00
Koulutus päättyy klo 16.00

Koulutuksen sisältö:

EU:n tietosuoja-asetuksen ja lain velvoitteet
Tietosuojalaki ja kansallinen liikkumavara
Henkilötietojen käsittelyprosessit ja dokumentointi
Rekisterinpitäjän ja käsittelijän vastuut
Työntekijöiden ja rekisteröityjen oikeuksien toteutuminen
Tietojen kerääminen asiakkaista ja työntekijöistä
Huomioitavaa yrityksen eri toiminnoissa
CRM ja markkinointirekisterit?
Passiivirekisterit – mitä ne ovat?
Asiakastietojen säilytys ja elinkaari
Prosessit eri tilanteissa
Tietosuojavastaavan nimeäminen?
Tietosuojan hallintatyön järjestäminen ja organisointi
Riskipohjainen lähestymistapa
Seuraamukset ja sanktiot
Viranomaisen työkalupakki
Viranomaisilmoitukset
Tietosuojan arkipäiväistäminen
————————————

Koulutuspaikka:
Tapahtumatalo Bank
Unioninkatu 20
00130 Helsinki

Aika:
15.01.2019 klo 09.00–16.00

Hinta:
590 eur + alv

Peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.