Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Uusi tietosuoja-asetus – tietosuojasääntelyn uudistus (1/2 pv)

EU:n tietosuoja-asetus on tietosuojalainsäädännön suurin uudistus 20 vuoteen. Asetusta tulee soveltaa jo 25.5.2018 lukien. Oikeusministeriön asettama työryhmä on mietinnössään 21.6.2017 ehdottanut, että nykyinen henkilötietolaki kumottaisiin ja tilalle säädettäisiin uusi henkilötietojen suojaa koskeva yleislaki, tietosuojalaki, jolla täsmennetään ja täydennetään yleistä tietosuoja-asetusta. Tietosuojalailla säädettäisiin kansallisesta valvontaviranomaisesta, oikeusturvasta ja seuraamuksista sekä joistakin tietojenkäsittelyn erityistilanteista.

Asetuksesta seuraa rekisterinpitäjille ja henkilötietoja käsitteleville tahoille uusia velvollisuuksia ja vastuita. Tulevia uudistuksia on muun muassa rekisteröityjen oikeuksien vahvistuminen, riskiperusteinen lähestymistapa, tietoturvaloukkauksista ilmoittaminen ja rekisterinpitäjälle asetettu tilivelvollisuus sekä merkittävät hallinnolliset sakot. Asetus velvoittaa lisäksi tiettyjä organisaatioita nimittämään tietosuojavastaavan.

Miten asetus muuttaa henkilötietojen käsittelyä? Mitä uusia velvollisuuksia rekisterinpitäjälle ja palveluntarjoajalle asetetaan? Tervetuloa kuulemaan henkilötietojen käsittelyä koskevista muutoksista sekä siitä miten muutoksiin on syytä valmistautua!

Kouluttajat:
VT, lakimies Kiira Vallinkoski /
OTM, lakimies Heikki Mustonen/
OTM, lakimies Sofia Sjöblom,
Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy


OHJELMA klo 09.00–12.00
Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako klo 08.30
Koulutus päättyy klo 12.00

KOULUTUKSEN AIHEALUEET:
Uudistuksen sisältö – mikä pysyy samana ja mikä muuttuu
Rekisteröidyn oikeudet ja oikeuksien toteuttaminen
Tietosuojavastaava
Tietoturvaloukkaukset ja seuraamukset
Ohjeita hyvään henkilötietojen käsittelyyn
Valmistautuminen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain voimaantuloon

———————————-

Koulutuspaikka:
Cumulus Koskikatu, Tampere

Aika:
08.05.2018

Hinta:
350 eur
+ alv

Peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.