Eventium järjestää nyt koulutuksen:

Vastuu sinne minne se kuuluu – mikä on työntekijän, mikä esimiehen vastuulla? (1 pv)

Vastuukysymykset selviksi työyhteisössä – kaikki voittavat!

Miten lisätä työntekijöiden oma-aloitteisuutta, itsenäistä työotetta, joustavuutta, päätöksentekokykyä ja vastuunkantoa? Mikä on esimiehen vastuulla, mikä työntekijän, kun puhutaan työn tekemisestä ja työyhteisön jäsenenä toimimisesta. Usein esimiehet ajattelevat olevansa vastuussa lähes kaikesta, mutta eihän se niin ole. Kuorma on kohtuuton, jos kantaa vastuuta kaikesta siitäkin, mistä ei pitäisi. Vastuun antaminen ja ottaminen siellä, mihin se kuuluu, lisää työntekijöiden motivaatiota ja varmasti koko työyhteisön työhyvinvointia.


Kenelle

Johtajille, esimiehille, tiiminvetäjille, henkilöstöhallinnon ammattilaisille, joiden työhön kuuluu esimiestyön tukeminen ja kehittäminen.


Tämän koulutuksen hyödyt

Kun sisäistää oman vastuun rajat, on helpompi antaa vastuu myös muille. Tässä koulutuspäivässä puhutaan siitä, missä kulkee oman vastuun rajat ja missä vastaavasti muiden työyhteisön jäsenten. Kuulet, miten vastuu työstä annetaan sinne, minne se kuuluu ja miten sillä tavoin lisätään kaikkien vastuullisuutta, oma-aloitteisuutta, rohkeutta ja samalla vahvistetaan omaa jaksamista ja keskittymistä oman työn oleellisiin asioihin. Ihminen harvoin ottaa vastuuta, jos joku muu tekee sen hänen puolestaan, mutta siinä samalla hän syö itseltään oppimisen ja onnistumisen elämyksiä. Esimiehenä haluat luultavasti vastuullisia ja motivoituneita ihmisiä ympärillesi ja siksi tämä koulutuspäivä on tarpeen. Tästä aiheesta ei ole vielä puhuttu tarpeeksi.


Kouluttaja

Maritta Joki Mentoritas Oy, esimies- ja työyhteisövalmentaja, coach ja mentori.

Marittalla on vuosien kokemus esimies-, johto- ja henkilöstöalan tehtävistä ja projekteista. Hän on kouluttanut, mentoroinut ja valmentanut esimiehiä parempaan johtamiseen ja tiimityöhön, vuorovaikutuksen kehittämiseen, tuloksellisempaan henkilöstöjohtamiseen ja hr-asioiden hoitoon, yksilöiden ammatilliseen kehittymiseen, itsetuntemuksen ja itsensä johtamisen lisäämiseen ja työssä jaksamiseen sekä valmentanut tiimejä rakentavampaan vuorovaikutukseen.


Ohjelma

Esimies on työnantajan edustaja

 • Työyhteisön jäsenten erilaiset roolit
 • Rooleihin liittyvät vastuut

Itsetuntemus ja ihmiskuva

 • Miksi kannan vastuuta niin kuin kannan?
 • Mitä odotan muilta ja miksi?
 • Miten toimin, jos toimitaan vastoin vastuukäsityksiäni?
 • Erilaisuuden johtaminen

Vastuu ja valta – tunnista, tiedä ja toimi

 • Mistä tiedän vallan ja vastuun rajani?
 • Miten varmistan, että tiimiläiseni tietävät?

Miten vastuullisuutta, oma-aloitteisuutta ja rohkeutta lisätään?

 • Vastausautomaatti vai vastuuttaja?
 • Kysy, siedä hiljaisuutta, luota

Mitä sitten, jos joku ei kanna vastuutaan?

 • Tarvitseeko puuttua?
 • Palaute on tehokas johtamisen väline
 • Viimeiset keinot

Koulutuspaikka: Royal at Crowne Plaza Hotel, Helsinki

Ajankohta: 22.5.2018

Osallistumismaksu: 597 euroa (+ alv 24 %). Sisältää materiaalin sekä tarjoilun.

Alennukset: Kaksi tai useampi samasta organisaatiosta 557 euroa/hlö


Peruutusehdot:

Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50% koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.