Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Vuosiloma ja lomapalkka 2020 (1 pv)

Sairausajan lisävapaapäiviä koskeva lakimuutos tuli voimaan 1.4.2019. Uusia säännöksiä sovelletaan täysimääräisesti lomakaudella 2020.

Lakimuutos on erittäin monimutkainen ja työläs toteuttaa käytännössä. Erilaisia poissaolotilanteita on käsittämätön määrä.

Jatkossa työntekijä voi saada lisävapaapäiviä, jos hän ei ole ansainnut sairausajalta vuosilomaa nykysäännösten perusteella vähintään 24 lomapäivää. Työntekijällä on oikeus saada lisävapaapäiviltä säännönmukaista tai keskimääräistä palkkaansa vastaava korvaus.

Milloin vuosiloma ja lisävapaapäivät on annettava? Kuinka loman ja lisävapaiden ajankohdasta voidaan sopia? Vuosiloma siirtymiseen sairaustapauksissa on kuuden päivän omavastuu eli karenssi.

Koulutuksessa käsitellään myös lomapalkan laskennan erityistilanteita. Lomapalkan laskemisessa on useita tulkinnanvaraisia tilanteita, joihin ei ole oikeuskäytäntöä. Myös työajan ja palkkaustavan muutokset ovat lomapalkan laskennan ongelmakohtia.

Vuosilomapalkasta ja lomakorvauksesta sekä loman ajankohdasta annetaan tietoja tulorekisteriin. Miten nämä tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin?

Euroopan komissio on vuonna 2017 antanut tulkitsevan tiedonannon tietyistä työajan järjestämistä ja vuosilomaa koskevista seikoista. Mitä tässä ohjeessa sanotaan vuosilomasta ja onko siitä apua vuosilomalain tulkinnassa ja soveltamisessa?

Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat perehtyä vuosilomalakin soveltamiseen syvällisesti ja käytännönläheisesti. Koulutuksessa käydään läpi runsaasti esimerkkejä.
 

Kouluttaja:
Palkkahallinnon asiantuntija Antti Kondelin

OHJELMA
Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako klo 8.30
Koulutus alkaa klo 9.00
Lounas klo 12.00–13.00
Iltapäiväkahvi klo 14.00
Koulutus päättyy klo 16.00

Vuosiloman ansainta
– Loman ansaintasäännöt
– Työssäolon veroinen aika
– Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa
– Lomautusaika
– Työssäolon veroiset tunnit osa-aikatyössä
– Loman ansainta sairausajalta
– Loman ansainta kuntoutusajalta

Loman ansainta ja lomapalkan laskenta
 
Lisävapaapäivät sairausajalta
– Lisävapaapäivien sairausajalta
– Yhdenjaksoinen poissaolo
– Yhdenjaksoisen poissaolojakson katkeaminen
– Lisävapaapäivien laskeminen vajaalta lomanmääräytymisvuodelta
– Muiden poissaolojen vaikutus lisävapaisiin
– Esimerkkejä erilaisista sairauspoissaolotilanteista

Korvaus lisävapaapäiviltä
– Säännöllisen työajan palkkaa vastaava korvaus
– Korvaus ei ole eläketyötuloa, muut vakuutusmaksut?
– Vapaan ajankohdan mukainen korvaus
– Korvauksen peruste
– Korvauksen laskeminen
– Lisävapaapäivien korvaaminen rahana (lomakorvaus)
– Esimerkkejä korvauksen laskemisesta

Lisävapaapäivien pitäminen
– Vuosilomapäivien ja lisävapaapäivien ajankohta
– Käyttöjärjestys, mitä päiviä kulloinkin pidetään
– Miten ajankohdasta voidaan sopia?
– Kertyykö lisävapaapäiviltä uutta vuosilomaa?

Sairaus vuosiloman aikana
– Työkyvyttömyys ennen loman alkua
– Työkyvyttömyys alkaa loman aikana
– Laki takaa vähintään 24 päivän loman
– Kuuden päivän omavastuu

Loman siirtyminen sairausajalta
– Siirtyvätkö lisävapaapäivät sairausajalta?
– Voiko työntekijä pitää vuosilomaa tai lisävapaita sairausaikana?
– Miten vuosiloma ja lisävapaapäivät annetaan pitkän sairauspoissaolon aikana?
– Pyyntö loman tai lisävapaiden siirtämiseksi
– Siirretyn vuosiloman ajankohta, miten se muuttuu?
– Lomakorvaus, jos vuosilomaa ei voida pitää

Lomapalkan laskentasäännöt ja niiden ongelmatilanteita
 
Kuukausipalkkaisen lomapalkka
– Lomallelähtöhetken kuukausipalkka
– Lomapalkka muuttuvista lisäpalkoista
– Prosenttiperusteinen lomapalkka työajan ja palkan muuttuessa
– Lomapalkka, jos työaika muuttuu ansaintavuoden päätyttyä
– Loma-ajan ja työajan palkan laskenta erisuuruisesta kuukausipalkasta

Tuntipalkkaa saavan lomapalkka
– Keskipäiväpalkan laskenta ja oikaisu
– Lomapalkkasopimus ja kertoimen oikaisu

Prosenttiperusteinen lomapalkka
– Työssäoloajan palkkasumma
– Poissaolot, joiulta kertyy lomapalkkaa
– Ns. laskennallinen palkka poissa-oloajoilta

Luontoisedut vuosilomapalkassa ja -korvauksessa
– Luontoisedut loman aikana
– Luontoisedut lomakorvausta laskettaessa

Vuosiloma tulorekisteri-ilmoituksissa
– Vuosilomapalkan ja lomakorvauksen ilmoittaminen
– Lomarahan ilmoittaminen
– Vuosiloman ajankohdan ilmoittaminen

——————————

Koulutuspaikka:
Radisson Blu Seaside, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki

Ajankohta:
torstai 03.09.2020 klo 9.00–16.00

Hinta:
590 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.