Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Vuosilomalain muutokset 2019 ja vuosiloma tulorekisteri-ilmoituksissa (1 pv)

Eduskunta on hyväksynyt vuosilomalain muutokset. Lakimuutokset tulevat voimaan 1.4.2019 ja niitä sovelletaan 1.4.2019 alkavan lomanmääräytymisvuoden lomaoikeuteen. Uusia säännöksiä voidaan soveltaa lomakorvauksen laskennassa jo vuonna 2019. Työsuhteen jatkuessa uusia säännöksiä sovelletaan lomakaudella 2020.

Lakimuutos on erittäin monimutkainen ja työläs toteuttaa käytännössä. Erilaisia poissaolotilanteita on käsittämätön määrä.

Jatkossa työntekijä voi saada lisävapaapäiviä, jos hän ei ole ansainnut sairausajalta vuosilomaa nykysäännösten perusteella vähintään 24 lomapäivää.

Työntekijällä on oikeus saada lisävapaapäiviltä säännönmukaista tai keskimääräistä palkkaansa vastaava korvaus.

Milloin vuosiloma ja lisävapaapäivät on annettava? Kuinka loman ja lisävapaiden ajankohdasta voidaan sopia? Vuosiloma siirtymiseen sairaustapauksissa on kuuden päivän omavastuu eli karenssi.

Lainmuutosten yhteydessä työkyvyttömyyden vuoksi siirretyn vuosiloman ajankohtaa muutetaan siten, että sitä aikaa pidennetään, jonka kuluessa siirretty vuosiloma voidaan antaa.

Vuosilomapalkasta ja lomakorvauksesta sekä loman ajankohdasta annetaan tietoja tulorekisteriin. Miten nämä tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin? Miten lomaetuuksien muutokset ilmoitetaan tulorekisteriin?

Luontoisedut ovat käytössä vuosiloman aikana. Luontoiseduista lasketaan myös lomakorvaus. Miten rahana korvatut luontoisedut ilmoitetaan tulorekisteriin?

Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat perehtyä vuosilomalain muutoksiin ja tulorekisteri-ilmoituksiin syvällisesti ja käytännönläheisesti. Koulutuksessa käydään läpi runsaasti esimerkkejä.

Kouluttaja:
Palkkahallinnon asiantuntija Antti Kondelin

OHJELMA
Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako klo 8.30
Lounas klo 12.00–13.00
Iltapäiväkahvi klo 14.00
Koulutus päättyy klo 16.00

Vuosiloman ansainta
– Loman ansaintasäännöt
– Työssäolon veroinen aika
– Työssäolon veroiset tunnit osa-aikatyössä
– Loman ansainta sairausajalta
– Loman ansainta kuntoutusajalta

Lisävapaapäivät sairausajalta
– Hallituksen esitys 219/2018
– Lisävapaapäivät sairausajalta
– Yhdenjaksoinen poissaolo
– Yhdenjaksoisen poissaolojakson katkeaminen
– Lisävapaapäivien laskeminen vajaalta lomanmääräytymisvuodelta
– Muiden poissaolojen vaikutus lisävapaisiin
– Esimerkkejä erilaisista sairauspoissaolotilanteista

Korvaus lisävapaapäiviltä
– Säännöllisen työajan palkkaa vastaava korvaus
– Vapaan ajankohdan mukainen korvaus
– Korvauksen peruste
– Korvauksen laskeminen
– Lisävapaapäivien korvaaminen lomakorvauksena
– Esimerkkejä korvauksen laskemisesta

Lisävapaapäivien pitäminen
– Vuosilomapäivien ja lisävapaapäivien ajankohta
– Käyttöjärjestys, mitä päiviä kulloinkin pidetään
– Miten ajankohdasta voidaan sopia?
– Kertyykö lisävapaapäiviltä uutta vuosilomaa?

Sairaus vuosiloman aikana
– Työkyvyttömyys ennen loman alkua
– Työkyvyttömyys alkaa loman aikana
– Laki takaa vähintään 24 päivän loman
– Kuuden päivän omavastuu

Loman siirtyminen sairausajalta
– Siirtyvätkö lisävapaapäivät sairausajalta?
– Voiko työntekijä pitää vuosilomaa tai lisävapaita sairausaikana?
– Miten vuosiloma ja lisävapaapäivät annetaan pitkän sairauspoissaolon aikana?
– Pyyntö loman tai lisävapaiden siirtämiseksi
– Siirretyn vuosiloman ajankohta, miten se muuttuu?
– Lomakorvaus, jos vuosilomaa ei voida pitää

Työntekijän oikeus vapaaseen
– Vapaan pituus ja lomakorvaus
– Saako työntekijä lisävapaapäiviä sairausajalta?

Lomapalkan laskentasäännöt ja niiden ongelmatilanteita

Kuukausipalkkaisen lomapalkka
– Lomallelähtöhetken kuukausipalkka
– Lomapalkka muuttuvista lisäpalkoista
– Prosenttiperusteinen lomapalkka työajan ja palkan muuttuessa
– Lomapalkka, jos työaika muuttuu ansaintavuoden päätyttyä
– Loma-ajan ja työajan palkan laskenta erisuuruisesta kuukausipalkasta

Tuntipalkkaa saavan lomapalkka
– Keskipäiväpalkan laskenta
– Keskipäiväpalkan oikaisu
– EK-SAK lomapalkkasopimus päättyi
– Muuttuuko lomapalkkasopimuksen laskenta?
– Lomapalkkasopimus ja kertoimen oikaisu

Prosenttiperusteinen lomapalkka
– Työssäoloajan palkkasumma
– Poissaolot, joilta kertyy lomapalkkaa
– Ns. laskennallinen palkka poissa-oloajoilta

Luontoisedut vuosilomapalkassa ja -korvauksessa
– Luontoisedut loman aikana
– Luontoisedut lomakorvausta laskettaessa

Vuosiloma tulorekisteri-ilmoituksissa
– Vuosilomapalkan ja lomakorvauksen ilmoittaminen
– Lomarahan ilmoittaminen
– Luontoisedut vuosiloman ajalta
– Vuosiloman ajankohdan ilmoittaminen
– Korjausilmoitukset, kun vuosiloman ajankohta muuttuu
– Päällekkäiset poissaolot tulorekisteri-ilmoituksessa

——————————

Koulutuspaikka:
Radisson Blu Seaside, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki

Ajankohta:
torstai 12.09.2019 klo 9.00–16.00

Hinta:
590 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.