Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Webinaari: Incoterms 2020: erityiskysymyksiä ja harjoituksia (1/2 pv)

Koulutuksessa syvennytään Incoterms®2020 -toimituslausekkeiden oikeaan käyttöön sopimuksien ja oikeussuhteiden ymmärtämisen, sekä lausekkeiden erityiskysymysten ja harjoitusten kautta.

Incoterms 2020 on keskeinen työkalu sopia tavaran toimituksesta kotimaan ja ulkomaan kaupassa. Toimituslausekkeen valinta vaikuttaa riskiin ja asiakaspalveluun. Tavaran toimitus myyjältä ostajalle on olennainen osa kauppatapahtumaa. Koulutuksessa annetaan yleiskuva Incoterms- lausekkeen soveltamiseen liittyvistä sopimuksista ja niitä täydentävistä kauppalaeista kansainvälisessä ja kotimaan kaupassa.

Erityisesti pohditaan tiettyjen yleisimmin käytettyjen toimituslausekkeiden käyttöön ja valintaan liittyviä erityiskysymyksiä, joita hahmotetaan harjoitusten ja esimerkkitapausten kautta.

Koulutuksen tavoite on kannustaa osallistujia pohtimaan ja arvioimaan sekä lopulta päivittämään ja valitsemaan tavaran toimitukselle parhaimmat toimituslausekkeet osana yrityksen toimituslausekestrategiaa. Koulutus on jatkoa Incoterms 2020 -toimituslausekkeet -koulutukselle.

Kouluttaja:
OTM, lakimies Kari Tossavainen, Tossavainen & Metsävainio Oy

Ohjelma:
Klo 09:00–12:00 + / – 15 min.

Koulutuksessa käsitellään muun muassa seuraavia asioita:
– Mitä tavaran toimituslauseketta käyttävän on tiedettävä:
– Toimitukseen liittyvistä sopimuksista ja kauppalaeista
– Sopimusriskien hallinnasta kansainvälisessä kaupassa
– Toimituslausekkeesta osana erilaisten sopimusten ja lakien kokonaisuutta
– Lausekkeiden valintatekijöitä ja käytön erityiskysymyksiä
– Tehdään yhdessä harjoituksia ja pohditaan käytännön esimerkkitapauksien kautta lausekkeiden käytön mahdollisuuksia ja riskejä.

————————–

Koulutuspaikka:
Verkkokoulutus

Ajankohta:
25.05.2021, klo 9:00-12:00 +/- 15 min.

Hinta:
390 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.