Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Webinaari: Julkisten hankintojen hankintasopimukset (1 pv)

Hyvin laadittu hankintasopimus on julkisissa hankinnoissakin toimivan yhteistyön ydin. Hankintasopimuksen merkitys jää usein kilpailutusvaiheessa helposti vähälle huomiolle, vaikka juuri hankintasopimus määrittelee koko myöhemmän yhteistyön. Koulutuksessa käydään läpi sopimusehtojen huomioiminen tarjouspyyntövaiheessa ja yleisten sopimusehtojen käyttäminen sopimuksen laatimisen apuna.
 
Päivän aikana käydään läpi:
– hyvän julkisten hankintojen hankintasopimuksen peruskivet
– keskeisimmät sopimusehdot tavara- ja palvelusopimuksissa
– miten sopimusehdot kannattaa huomioida sopimuksen laatimisessa?

Hyvälläkään hankintasopimuksella ei tee mitään, jos sopijapuolet eivät sitä noudata. Päivän aikana käsitellään:
– hankintasopimuksen seurantaa ja valvomista
– onko sopimusta mahdollista muuttaa sopimuskaudella
– voiko ongelmatilanteisiin varautua ennalta ja miten sopimusreklamaatit kannattaa tehdä?

Osallistujat saavat käyttöönsä JYSE -ehtoihin pohjautuvat tavara- ja palveluhankintojen sopimusmallit. Otetaan yhdessä julkisten hankintojen hankintasopimukset haltuun – tervetuloa!
 
Kohderyhmä: hankintayksiköiden edustajat, julkisiin hankintoihin osallistuvat tarjoajat.
 
Kouluttajat:
Varatuomari, asiantuntija, Pauliina Karinkanta, PTCServices Oy /
Varatuomari, OTL, KTM, asiantuntija, Saara Haukipuro, PTCServices Oy
 

OHJELMA

Tilaisuuden avaus ja tavoitteet
 
Hankintasopimus julkisissa hankinnoissa
– Hankintalain reunaehdot – Milloin ja miten hankintasopimus syntyy
– Neuvotteluvara
 
Keskeiset sopimusehdot käytännössä
– Sopimuksen kohteen ja laatutason määrittely
– Sopimuskauden pituus ja mahdolliset optiot
– Laatutason määritteleminen, miksi se on niin vaikeaa vai onko?
– Bonukset ja sanktiot
 
Hintaan liittyvät sopimusehdot
– Hinnan muuttamisehdot
 
Sopimuksen seuranta, sopimusrikkomukset ja sopimuksen päättäminen
– Miten ja miksi sopimusta kannattaa valvoa?
– Miten sopimusreklamaatiot kannattaa tehdä?
– Sopimusrikkomusten seuraamukset
– Vahingonkorvaus
 
Sopimusmuutokset
– Voiko hankintasopimuksesta vetäytyä tai voiko sopimusta muuttaa?
– Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen
– Miten varaudun muutoksiin sopimuskauden aikana?
– Tilaisuuden yhteenveto ja päättäminen
 

————————-

Koulutuspaikka:
Verkkokoulutus

Ajankohta:
7.9.2021, klo 9:00-16:00 +/- 15 min.

Hinta:
590 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.