Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Webinaari: Kirjanpidon perusteet ( 2 pv)

Koulutuksessa käydään läpi kirjanpitolain ja -asetuksen keskeiset asiat sekä avataan käytännönläheisesti kirjanpidon logiikkaa että osakirjanpitojen, kuten osto- ja myyntireskontran, ja palkanlaskennan liittymistä kirjanpitoon. Kuinka tosite viedään kirjanpitoon ja kuinka ja missä se näkyy?
 
Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka haluat ymmärtää kirjanpidon perusasiat: eri lakien vaatimukset, tositteiden kirjaus, mistä luvut tulevat tuloslaskelmaan ja taseeseen, kuinka tuloslaskelmaa ja tasetta luetaan, miten ALV vaikuttaa kirjanpidossa ja miten se kirjataan ja ilmoitetaan.

Koulutus sopii aloittavalle kirjanpitäjälle, reskontranhoitajalle ja antaa valmiudet peruskirjanpidon hoitamiseen myös tilitoimistoa varten, sekä auttaa ymmärtämään kirjanpidon raportteja. Kohderyhmänä on myös henkilöt, jotka budjetoivat, hyväksyvät laskuja ja kohdistavat niitä, käsittelevät ja lukevat kirjanpidosta koostettuja raportteja tekemättä itse kirjanpitoa.

Koulutuksessa tehdään laaja kirjanpitoharjoitus aidolla kirjanpitoaineistolla, joka selventää hyvin kurssin sisältöä.
 
Kouluttaja:
KLT, Mika Vesa, Econdax Oy


OHJELMA

1. päivä
Kirjanpitolain ja -asetuksen keskeiset asiat
 
Tositteista tilinpäätökseen
– Kirjanpitolain vaatimukset tositteelle
– Itse laaditut ja puutteelliset tositteet sekä niiden täydentäminen
 
Tuloslaskelman ja taseen erilaisuus
 
Tulos- ja tasekaavojen sisällön ymmärtäminen
– Kirjausharjoitus tuloista, menoista ja rahoitustapahtumista
 
Arvonlisäverotus ja kirjanpito
– Arvonlisäverotuksen keskeiset periaatteet
– Arvonlisäverolain vaatimukset tositteelle
– Arvonlisäveron kirjanpidollinen käsittely
– Arvonlisäveron kuukausi-ilmoituksen täyttäminen
 
Kirjanpidon ja verotuksen välinen yhteys
– Edustus-, kokous- ja markkinointimenot
– Alle kolmen vuoden kalusto ja pienhankinnat
– Yhtiön ja omistajan väliset liiketapahtumat
 
Tilinavaus ja kaudenaikainen kirjanpito
– Tositteiden kirjaukset
– Edellisissä kuukausissa tapahtuneiden virheiden korjaaminen
– Muistiotositteen sisältö
– Omavero kirjanpidossa
– Tarvittavat kirjanpitotilit
– Esimerkki omavero-kirjauksesta
– Omaveron täsmäyttäminen
– Omaveron tiliote
– Kirjanpidolliset toimenpiteet kuukauden vaihteessa
– Tilien saldojen varmistaminen ja täsmäyttäminen: pankkitilit, lainat, saamiset, velat jne.
– Tilien sisällön tarkistaminen ja tilierittelyt, tulojen ja menojen täsmäytys ja jaksotus
– Palkkojen ja palkkioiden täsmäytykset
– Sosiaalikuluvelvoitteiden kontrolloiminen
 
2. päivä
Kirjanpidon erityistilanteita
– Osamaksukauppa
– Tuet ja avustukset
– Ulkopuoliset palvelut / liiketoiminnan muut kulut
– Satunnaiset tuotot ja kulut
 
Kirjanpitoasiakirjat ja niiden säilytys
– Koneellista kirjanpitoa koskevat säännökset
– Kirjanpitomateriaalin arkistointi käytännössä
 
Käytännön kirjanpitoharjoituksen tekeminen
– Suuri osa päivästä käytetään harjoituksen tekemiseen
– Tilikartan käyttäminen, alv-kirjaus, tositteiden tiliöinti
– Harjoituksessa tiliöidään tositteita ja opitaan tositteiden ja kirjanpidon raporttien yhteys
– Kirjausten avulla opitaan kirjausketju tositteesta raportointiin ja tuloslaskelman ja taseen erot käytännön tasolla
– Tehdään arvonlisäveron kirjauksia ja kirjauksista johdetaan raportti verottajalle

————————–

Koulutuspaikka:
Verkkokoulutus

Ajankohta:
07.-08.06.2022, klo 9:00-16:00 +/- 15 min.

Hinta:
890 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.

ILMOITTAUTUMINEN

(Toimi heti - paikkoja rajoitetusti!)


Kyllä, ilmoittaudun Webinaari: Kirjanpidon perusteet ( 2 pv) -koulutukseen 07.-08.06.2022, Webinaari
Hlö(ä)