Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Webinaari: Osakeyhtiön tilinpäätös tiiviisti (1/2 pv)

Taloudellisesti haasteellisina aikoina tilinpäätöksen oikeellisuuden merkitys korostuu. Tämän takia on tärkeä ymmärtää tilinpäätösten keskeinen sisältö ja tilinpäätösten laadinnan taustalla olevat säädökset sekä niiden tulkinnat. Tällä ymmärryksellä voi tilinpäätöksen laatijana varmistaa, että kaikki keskeiset seikat on tilinpäätöksessä tuotu esiin ja huomioitu oikealla tavalla. Tilinpäätöksen lukijalle ymmärryksestä on hyötyä siinä, että voi arvioida yhtiön talouden kokonaistilaa, kun ymmärtää ja tietää tilinpäätöksiin liittyvät tulkinnat, epävarmuudet ja mahdolliset riskit.

Koulutuksessa käydään läpi merkittävimmät tilinpäätöksen laadintaan liittyvät kysymykset. Käsitellään yhtiön tuloslaskelman ja taseen sisältö sekä olennaiset seikat mitä näistä eristä niin yrityksen johdon ja –taloudesta vastaavien sekä toisaalta tilitoimistojen tulee ottaa huomioon tilinpäätöstä laatiessaan. Lisäksi huomioidaan seikat mihin tilinpäätöksen lukijan tulisi kiinnittää huomiota, että pystyy muodostamaan oikean kuvan yhtiön talouden tilasta. Olennaisimpia kysymyksiä oikean tilinpäätöksen laadinnan kannalta ovat mm. tase-erien oikeamääräiseen arvostamiseen liittyvät kysymykset sekä liitetiedot, jotka varmistavat oikean ja informatiivisen tilinpäätöksen.

Koulutus on käytännönläheinen sisältäen runsaasti esimerkkejä.

Kouluttaja:
KTM, HT Sakke Vehkakoski, Revisium Oy /
KTM, KHT Erkki Ylirantala, Revisium Oy /
KTM Henry Kampman, Revisium Oy


OHJELMA
Klo 9:00-12:00 +/- 15 min.
 
Koulutuksessa käsitellään seuraavia teemoja:
– Tilinpäätöksen laadinnan keskeiset periaatteet
– Tase-erien arvostukseen liittyvät säännökset
– Tulouttamisen pääperiaatteet
– Keskeiset liitetiedot
– Oman pääoman menettämiseen ja toiminnan jatkuvuuteen liittyvät säännökset ja liitetiedot
– Koronatukien käsittely tilinpäätöksessä ja liitetiedoissa

—————-

Koulutuspaikka:
Verkkokoulutus

Ajankohta:
08.04.2021, klo 9:00-12:00 +/- 15 min

Hinta:
390 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.