Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Webinaari: Palkkahallinnon ajankohtaispäivä 2021 (1 pv)

Koulutuksessa käsitellään palkkahallinnon ajankohtaisia asioita.

Päivän aiheena ovat erityisesti lomautus- ja työsuhteen päättymistilanteet palkanlaskennan, verotuksen ja sosiaalivakuutusmaksujen näkökulmasta. Lisäksi koulutuksessa käsitellään luontoisetuja, etätyötä ja vaihtelevia työaikoja palkkahallinnon näkökulmasta.

 
Kouluttaja:
KTM, palkkahallinnon asiantuntija Antti Kondelin


OHJELMA
Klo 9:00-16:00 +/- 15 min.

Lomautustilanteet palkkahallinnossa
– Palkka osalomautuksen ajalta
– Lomautuksen vaikutus vuosilomaetuuksiin
– Sairaus- ja äitiysajan palkka ja lomautus
– Muut poissaolot lomautusaikana
– Lomautetun työntekijän työsuhteen päättyminen

Luotoisedut palkanlaskennassa
– Veronalainen luontoisetu
– Luontoisetu osana sovittua palkkaa
– Luontoisedut osa-aikatyössä
– Missä tilanteissa luontoisetu korvataan rahana?
– Luontoisetu palkallisen poissaolon ajalta
– Luontoisetu palkattomalta poissaoloajalta
– Vastikkeen periminen luontoisedusta

Etätyö palkkahallinnossa
– Työaika etätyössä
– Työvälineet, tietokone, puhelin jne.
– Verovapaat kustannusten korvaukset
– Ravintoetu ja henkilökuntaetuudet
– Vuosiloma etätyössä
– Sairaus ja lapsen tilapäinen hoitovapaa
– Tapaturmavakuutus etätyössä

Työsuhteen päättyminen palkkahallinnossa
– Irtisanomisajan palkka Työsuhteen päättämisestä maksettavat korvaukset ja erorahat
– Erorahat, tukirahat, kultainen kädenpuristus, starttiraha
– Työsuhteen päättymiseen liittyvien suoritusten verotus
– Työsuhteen päättymiseen liittyvien suoritusten sosiaalivakuutusmaksut
– Työnantajan entiselle työntekijälleen järjestämä terveydenhuolto
– Irtisanotun työntekijän työllistymistä edistävä valmennus tai koulutus ( TSL 7:13 § )

Vaihteleva työaika
– Nollatuntisopimus ja tarvittaessa töihin tulevaMilloin vaihtelevan työaikaehdon käyttö on sallittua
– Sovittu vähimmäistyöaika ja työntekijän suostumus työvuoron tekemiseen
– Lisätyösuostumus vaihtelevissa työajoissa
– Sairausajan palkka
– Irtisanomisajan palkka
– Vuosiloma ja lomapalkka

————————

Koulutuspaikka:
Verkkokoulutus

Ajankohta:
26.05.2021, klo 9:00-16:00 +/- 15 min.

Hinta:
590 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.