Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Webinaari: Tietosuoja update 2022 (3+1 pv)

Tietosuoja update 2022 -koulutukseen kuuluu 4 erillistä koulutuspäivää (4 tuntia/koulutus). Koulutukseen sisältyy webinaaritallenteet kaikista osioista.
 
Tietosuoja update 1, 16.3.2022 = TALLENNE

Teema: Tietosuojan vuosi 2021 Suomessa ja maailmalla

Mitä vuonna 2021 tietosuojassa tapahtui Suomessa ja maailmalla? Mistä on jaettu sanktiota meillä ja muualla? Mihin viranomaiset ovat kiinnittäneet huomioita, entä meillä organisaatiossa? Käymme läpi myös viime vuoden TOP tietovuodot ja tietosuoja viranomaisten tulkintoja Euroopasta, joilla on vaikutusta Suomeen.
 
Tietosuoja update 2, 15.6.2022

Teema: Tietosuoja organisaation eri toiminnoissa

Mitä tietosuojassa on tapahtunut organisaation eri toiminnoissa tai mihin vielä puuttua? Mihin pitäisi vielä kiinnittää huomioita, esim HR tai taloushallinnnon osalta entä myynti&markkinointi.
Käymme läpi organisaation eri toiminnoissa tapahtuvaa tietosuoja työtä, miten matka jatkuu eri yksikköjen osalta. Miten osoitusvelvollisuus jatkuu yksiköissä? Entä muun muuttuneen lainsäädännön vaikutukset, minkälaisia vaikutuksia tietosuojatyöhön?
 
Tietosuoja update 3, 7.9.2022

Teema: Tietoturva ja tietosuoja yhdessä

Tässä tietosuoja koulutuksessa teemana mitä tietosuoja ja tietoturva yhdessä tarkoittaa. Mitä tietosuoja menossa yhdessä tietoturvan kanssa? Miten tietosuojaa monitoroidaan ja mihin rima laitetaan? Mihin pitää kiinnittää huomiota?
 
Tietosuoja update 4, 7.12.2022

Teema: Tietosuoja special

Tässä tietosuojawebinaarissa teemana tietosuoja special, mikä muuttumassa ja minne olemme menossa? Mihin pitää kiinnittää huomiota, erikoistapauksia? Tietosuoja updatessä myös katsaus viranomaispäätöksiin ja tulkintoihin tietosuojasta. Mistä ja miksi annettu sanktioita meillä Suomessa ja maailmalla?

Kouluttaja:
Yritysarkkitehti, Jarkko Koivuniemi, Suomen Ammattipuhujat Oy


OHJELMA

Tietosuoja update 1, 16.3.2022

SISÄLTÖ:

Suomen tietosuojaviranomaisten päätöksiä ja tulkintoja 2021
– Viranomaisten työkalupakki
– Huomatus, varoitus, sanktiot, muuta?
Havaintoja Euroopaan eri maista?
– Katsaus sanktioihin ja päätöksiin
– Brexit
Kyberuhat vaikuttavat tietosuojatyöhön
– Ennakointi ja riskienhallinta
Mitä piti vielä tehdä?
– Dokumentointi ja osoitusvelvollisuuden jatkuminen
– Arkistoinnin sähköistymisen vaikutukset
Erityiskysymyksiä
Henkilötietojen käsittelyn nykytila-analyysi
– Henkilötietojen säilytys ja kerääminen, muut tunnistetiedot
– Henkilötietojen päivittämisen prosessi ja käsittelijän kokemus
Rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijä eroja?
Omavalvontasuunnitelma, tarvetta?
Tiedonvaihto ja tietojen luovuttaminen tänään
Käsittelyn läpinäkyvyys käytännössä
Rekisteröidyn oikeuksista: Oikeudet. Lokitiedot, tarkastuspyyntö prosessi
Erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvat tiedot
Viranomaisupdate: päätöksiä ja tulkintoja
– Mistä annettu sanktioita ja miksi?
– Muutosten arviointi
– Eväste tulkinnat
– Katsaus viranomaispäätöksiin ja tulkintoihin tietosuojasta
Esimerkkejä

—-

Tietosuoja update 2, 15.6.2022

SISÄLTÖ:

Johdanto
Henkilöstöhallinto
– Tietosuoja HR:ssä rekrytoinnissa
– Lomakkeet
– Rekrytointiprosessi
→ Rekrytointiprosessin eteneminen
→ Ilmoitusteksti ja hakukanavat
→ Tietolähteet valintapäätöksen tukena esim referenssien tarkistaminen
→ Hakijatietojen säilyttäminen Hakijatietojen säilyttäminen
→ Soveltuvuusarvioinnit ja muut testausmenetelmät
→ Videohaastattelut

Asiakaspalvelu
– Asiakastietojen päivittäminen
– Asiakastietojärjestelmien käyttöönotossa huomioitavaa
Asiakaspalvelussa työskenneltäessä huomioitavaa
– Huolellisuusvelvoite, Asiakaspalvelutilanne, Vaitiolovelvollisuus
– Käyttö- ja salassapitositoumus
– Kenttätyössä?
– Salassa pidettävän tiedon käsittelystä
Tietosuoja ja taloushallinto
– Yksilöinti ja henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet laskutuksessa
Myynnin ja markkinoinnin tietosuoja
– Myynnin kanavat ja verkkokauppa
– Ohjeistukset yritykselle
– Rekisteröidyn oikeudet, selosteet
– Selvitys kerättävistä henkilötiedoista
– Yhteistyö ja henkilötietojen käsittelijä
Muistilista onnistuneeseen tietosuojaan kaupankäynnissä verkossa

—-

Tietosuoja update 3, 7.9.2022

SISÄLTÖ:

Tietoturva ja tietosuoja yhdessä
– Tietosuoja-asetukset
– Tietoturvapoikkeamien havaitseminen ja dokumentointi
Tietoturvan monitorointi ja lokienhallinta, mitä ja missä?
– Lokien monitorointijärjestelmät: SIEM, SOAR, MDR
– Haavoittuvuustiedot
Tietoturvan toteuttaminen riskienhallinnan kautta
Toimintojen ulkoistaminen
Pilvipalveluiden tietoturvallisuus, mitä ja missä
– Pilven palvelumallit
– SaaS, PaaS, IaaS, On-premises
– Yksityinen vs Julkinen vs Hybridipilvi
Tietoturvariskit ja tietomurrot
– Tilin kaappaus
– Puutteellinen Identiteetin- ja pääsynhallinta
– Väärät konfiguraatiot ja puutteellinen muutosten hallinta
– Tietoturva-arkkitehtuurin ja strategian puuttuminen
Tietoturvan parantaminen
– Sopimukset
– Vähimpien käyttöoikeuksien periaate
– Muuta: Single Sign-On & Kaksivaiheinen, Sertifikaatit, Zero Trust
Tsekkilista ICT hankintoihin
– Tietoaineisto- ja käyttöturvallisuus hankintojen näkökulmasta
– Tietoliikenne-, Laitteisto- ja ohjelmistoturvallisuus
– Johdon vastuut ja valvonta
Katsaus viranomaispäätöksiin ja tulkintoihin tietosuojasta
Esimerkkejä

—-

Tietosuoja update 4, 7.12.2022

SISÄLTÖ:

Näköalat ja näkökulmat seuraavaan vuoteen
Sosiaalinen media ja tietosuoja
– Metatietoa lisää siellä ja täällä
– Some tietosuojapaketti
– Suostumuksia ja ominaisuuksia eri sovelluksissa
Mikä muuttuu tai muuttumassa seuraavina vuosina?
Automatisoitu päätöksenteko ja tekoäly
Bug bounty -ohjelmat pähkinänkuoressa
– Rakenne ja hyödyt
– Riskejä eri toimijoiden näkökulmasta
– Tilaaja vs alustayritys
– Hakkeri ja muut toimijat
Mitä et ehkä ole tullut ajatelleeksi?
– Miten jätän jälkiä netissä?
– Mikrosirut, eettisyys ja tietosuoja
– esim RFID-implantit ja tietosuoja
– Viranomaisten vastuu
Katsaus viranomaispäätöksiin ja tulkintoihin tietosuojasta
Esimerkkejä

————————–

Koulutuspaikka:
Verkkokoulutus

Ajankohta:
15.6.2022, 7.9.2022, 7.12.2022, klo 9:00-13:00 +/- 15 min.

Hinta:
1090 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.

ILMOITTAUTUMINEN

(Toimi heti - paikkoja rajoitetusti!)


Kyllä, ilmoittaudun Webinaari: Tietosuoja update 2022 (3+1 pv) -koulutukseen 15.06.-07.12.2022, Webinaari
Hlö(ä)