Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Webinaari: Tilaajavastuulaki pähkinänkuoressa – tilaajan selvitysvelvollisuudet (1/2 pv)

Tilaajavastuulain keskeisenä tarkoituksena on edistää tasavertaista kilpailua sekä torjua harmaata taloutta ja tämän tarkoituksen toteutumiseksi tilaajavastuulaki asettaa tilaajalle velvollisuuden selvittää, että sen sopimuskumppanit täyttävät lakisääteiset velvollisuutensa. Lain säännökset ovat pakottavia eli niistä ei voi sopia toisin. Koska rikkomisesta voidaan määrätä laiminlyöntimaksu, tilaajan on äärimmäisen tärkeää tuntea laista aiheutuvat velvoitteensa.
 
Tilaajavastuulaki koskee pääsääntöisesti vuokratyövoiman käyttämistä ja alihankintaan. Siten myös laki työntekijöiden lähettämisestä voi tulla usein sovellettavaksi. Kun tilaaja solmii vuokratyö- tai alihankintasopimuksen työntekijöitä lähettävän yrityksen kanssa, on tilaajan otettava huomioon myös tilaajavastuulain velvoitteet sekä työntekijöiden lähettämisestä annetun lain mukaiset velvoitteet.
 
– Mitä selvityksiä ja todistuksia sopimuskumppanista tulee hankkia?
– Miten selvitysvelvollisuus täytetään ulkomaalaisten yritysten kohdalla?
– Mitä lähetetyllä työntekijällä tarkoitetaan?
– Mitä velvoitteita lähetetyn työvoiman käytöstä aiheutuu tilaajalle?
 
Koulutuksessa käsittelemme käytännönläheisesti ja yksityiskohtaisesti oikeuskäytännön valossa tilaajavastuulain keskeisen sisällön sekä lähetettyjä työntekijöitä koskevat säännökset.
 
Kouluttajat:

OTM, KTM, asianajaja, Marita Iskala, Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy
OTM, lakimies, Hanna-Mari Harju, Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy
 

OHJELMA

Käsittelemme seuraavia aiheita:
– Tilaajavastuulain keskeinen sisältö
– Soveltamisalaan kuuluvat sopimukset
– Sopimuskumppanilta edellytettävät selvitykset ja selvitysvelvollisuuden poikkeukset
– Tarkastuksen suorittaminen ja tilaajan vastuu selvitysten pyytämisestä
– Tilaajavastuulain velvoitteiden täyttäminen hankintaprosessissa
– Seuraamukset laiminlyönneistä
– Tilaajan velvoitteet koskien lähetettyjä työntekijöitä

————————-

Koulutuspaikka:
Verkkokoulutus

Ajankohta:
15.6.2022, klo 9:00-12:00 +/- 15 min.

Hinta:
390 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.

ILMOITTAUTUMINEN

(Toimi heti - paikkoja rajoitetusti!)


Kyllä, ilmoittaudun Webinaari: Tilaajavastuulaki pähkinänkuoressa – tilaajan selvitysvelvollisuudet (1/2 pv) -koulutukseen 15.06.2022, Webinaari
Hlö(ä)