Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Webinaari: Tilaajavastuulaki pähkinänkuoressa – tilaajan selvitysvelvollisuudet (1/2 pv)

Tilaajavastuulain keskeisenä tarkoituksena on edistää tasavertaista kilpailua sekä torjua harmaata taloutta. Lain tarkoituksen toteutumiseksi tilaajavastuulaki asettaa tilaajalle velvollisuuden selvittää, että sen sopimuskumppanit täyttävät lakisääteiset velvollisuutensa. Lain säännösten rikkomisesta voidaan määrätä laiminlyöntimaksu.

Tilaajavastuulaki koskee pääsääntöisesti myös työntekijöiden lähettämistä. Näin ollen, kun tilaaja solmii vuokratyö- tai alihankintasopimuksen työntekijöitä lähettävän yrityksen kanssa, on tilaajan otettava huomioon myös tilaajavastuulain velvoitteet sekä työntekijöiden lähettämisestä annetun lain mukaiset velvoitteet. Työntekijöiden lähettämisestä annetun lain muutokset astuivat voimaan pääsääntöisesti 1.12.2020.

Mitä selvityksiä ja todistuksia sopimuskumppanista tulee hankkia?
– Miten selvitysvelvollisuus täytetään ulkomaalaisten yritysten kohdalla?
– Mitä lähetetyllä työntekijällä tarkoitetaan?
– Entäpä mitä velvoitteita lähetetyn työvoiman käytöstä aiheutuu tilaajalle?

Koulutuksessa käsittelemme käytännönläheisesti ja yksityiskohtaisesti oikeuskäytännön valossa tilaajavastuulain keskeisen sisällön sekä lähetettyjä työntekijöitä koskevat säännökset.

 
Kouluttaja:
Harju ( os. Leppänen ), Hanna-Mari, OTM, lakimies
Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy /

Iskala ( ent. Tapola ), Marita, OTM, KTM, asianajaja
Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy

OHJELMA
Klo 9:00-12:00 +/- 15 min.

Käsittelemme seuraavia aiheita:
– Tilaajavastuulain keskeinen sisältö
– Soveltamisalaan kuuluvat sopimukset
– Sopimuskumppanilta edellytettävät selvitykset ja selvitysvelvollisuuden poikkeukset
– Tarkastuksen suorittaminen ja tilaajan vastuu selvitysten pyytämisestä
– Tilaajavastuulain velvoitteiden täyttäminen hankintaprosessissa
– Seuraamukset laiminlyönneistä
– Tilaajan velvoitteet koskien lähetettyjä työntekijöitä

————————

Koulutuspaikka:
Verkkokoulutus

Ajankohta:
11.06.2021, klo 9:00-12:00 +/- 15 min.

Hinta:
390 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.