Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Webinaari: Työnantajan lakipaketti – oikeudet ja velvollisuudet

Työlainsäädäntö uudistuu jatkuvasti ja se on oikeudenalana melko laaja sekä tulkinnanvarainen kokonaisuus. Työelämässä ei voida useinkaan välttyä tilanteilta, joissa työoikeudellinen tietämys tulee tarpeeseen. Työlainsäädännön sujuva hallinta auttaakin työnantajaa selviytymään erilaisista työelämän ongelmatilanteista. Lisäksi ajantasainen ja oikein sovellettu työlainsäädäntö auttaa yrityksiä tasapainoittamaan omaa toimintaansa. Se myös lisää työntekijöiden tyytyväisyyttä ja sitä kautta yrityksen tehokkuutta. Työlainsäädännön oikea soveltaminen vahvistaa lisäksi työnantajan ja työntekijän vastuullisen ja toimivan suhteen muodostumista.

Koulutuksessa käydään läpi keskeinen työoikeudellinen lainsäädäntö kokonaisuudessaan. Tarkoituksena on antaa työnantajalle työkaluja työelämän tilanteissa selviytymiseen sekä käytännönläheisellä otteella selventää työlainsäädännön kiemuroita läpikäytävien esimerkkien ja oikeustapausten avulla.

 
Kouluttaja:
Harju ( os. Leppänen ), Hanna-Mari, OTM, lakimies
Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy /

Iskala ( ent. Tapola ), Marita, OTM, KTM, asianajaja
Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy

Ohjelma:
Klo 9:00-16:00 +/- 15 min.

Käsittelemme koulutuksessa mm. seuraavia aiheita:
– Työsopimuksen keskeiset ehdot
– Palkkaus
– Työsopimuksen suhde työsopimusehtoihin ( TES )
– Määräaikaisten työsopimusten käyttö
– Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet sekä direktio-oikeuden laajuus
– Työsopimukseen liittyvät muutokset
– Työnkuvan tai palkkauksen muuttaminen
– Muuttamisjärjestys
– Työsopimuksen irtisanominen ja purkaminen
– Irtisanominen henkilökohtaisilla perusteilla
– Irtisanominen tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla
– Työsopimuksen purkaminen
– Yhteistoimintalain keskeinen sisältö ja YT-menettelyn kulku

Koulutuspaikka:
Verkkokoulutus

Ajankohta:
04.06.2021, klo 9:00-16:00 +/- 15 min.

Hinta:
590 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.