Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Webinaari: Tilinpäätöksen perusteet (2 pv)

Joudutko työssäsi käsittelemään tilinpäätöksiä, mutta sinulla ei ole kirjanpidon osaamista? Et osaa lukea tilinpäätöstä tai esittää kysymyksiä siitä? Koulutuksessa käydään läpi tilinpäätöksen laatimiseen liittyviä peruskysymyksiä käytännönläheisesti.

Kirjanpitovuosi / tilikausi päättyy tilinpäätökseen:
– Mikä on tilinpäätös?
– Koska ja miten se tehdään ja mitä sen tekemisessä on huomioitava?
– Mistä saadaan tiedot tilinpäätöksen tekemiseen?
– Miten varmistutaan tilinpäätöksen oikeellisuudesta?
– Mitä tilinpäätöksessä pitää olla ja miten ne pitää esittää?

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka haluat ymmärtää tilinpäätöksen sisällön:

– Mitä milläkin rivillä on ja mistä luvut ovat tulleet?
– Kuinka tilinpäätös teknisesti tehdään?
– Tulojen ja menojen jaksottaminen
– Poistot
– Lomapalkat sosiaalikuluineen
– Muut tilinpäätöksessä huomioitavat asiat

Koulutuksessa käydään läpi tilinpäätöksen esittämiseen liittyviä säännöksiä: tuloslaskelma ja tasekaavat, liitetiedot, tase-erittelyt, sekä tilinpäätökseen liittyvät hallinnolliset toimet tulevat tutuksi.
 
Koulutuksen jälkeen ymmärrät tilinpäätöksen tekemisen periaatteet ja lain vaatimukset tilinpäätökselle. Koulutuksessa tehdään laaja tilinpäätösharjoitus, joka selventää käytännönläheisesti kurssin sisältöä.
 
Kouluttaja:
KLT Mika Vesa, Econdax Oy


Ohjelma:
Klo 9:00-16:00, molempina päivinä +/- 15 min.

1. päivä
Tilinpäätöstä koskevat kirjanpitolain ja -asetuksen keskeiset asiat
 
Tilinpäätöksen sisältö käytännössä
– Tilinpäätöksen rakenne
– Tilinpäätöserien yksityiskohtainen kuvaus
– Toimintakertomus
– Tuloslaskelma
– Tase
– Liitetiedot
– Tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt
– Tilinpäätöksen aikasäännökset

Arvonlisäverotukset säännökset tilinpäätökseen liittyen
– Ennakkomaksujen käsittely
– Suoriteperusteisuus

Tilinpäätöksen alustavat työvaiheet
– Tilien saldojen varmistaminen ja täsmäyttäminen
– Tilien sisällön tarkistaminen ja tilierittelyt
– Palkkojen/palkkioiden täsmäytykset ja sosiaalikulumaksujen kontrolloiminen

Omavero
– Omavero tilinpäätöksessä

Jaksotussäännökset kirjanpitolain mukaan
– Varasto
– Maksamattomat palkat ja palkkiot tilinpäätöksessä, korkomenot ja -tulot, tulojen ja menojen jaksottaminen
– Lomapalkkajaksotukset sosiaalikuluineen
– Sosiaalikulujaksotukset; TyEL, tapaturma-, työttömyys- ja ryhmähenkivakuutus, muut
– Poistot, suunnitelmanmukaisten poistojen perusteet
– Verojen laskeminen

2. päivä
Tilinpäätökseen liittyvät hallinnolliset toimenpiteet

– Hallituksen kokousmenettely ja erityistilanteet
– Päätöksenteko ja pöytäkirjan laatiminen
– Tilintarkastus
– Yhteistyö tilintarkastajan kanssa
– Tilintarkastajalle toimitettavat asiakirjat
– Yhtiökokous
– Päätöksenteko ja pöytäkirjan laatiminen

Käytännön tilinpäätöksen harjoitustehtävä

Harjoituksessa tehdään pienen yrityksen tilinpäätös tilinpäätöstositteista, jaksotetaan säännösten mukaan tuloja ja menoja ja saadaan aikaiseksi tasekirja ja tase-erittelyt. Harjoitus auttaa ymmärtämään tilinpäätökseen liittyviä työvaiheita jaksotuksineen sekä tilinpäätöksen sisältöä.

———————–

Koulutuspaikka:
Verkkokoulutus

Ajankohta:
21.-22.09.2021, klo 9:00-16:00, molempina päivinä +/- 15 min.

Hinta:
890 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.