Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Yleishyödyllisten yhteisöjen kirjanpito ja tilinpäätös (1 pv)

Kirjanpitolain uudistus tuo useita helpotuksia pien- ja mikrojärjestöille. Koulutuspäivän aikana käydään läpi kirjanpitolain kokonaisuudistusta erityisesti pien- ja mikrojärjestön näkökulmasta.

Koulutuspäivä sisältää sekä pien- että mikrojärjestön tasekirjamallin Excel-muodossa.

Koulutuspäivä on erittäin käytännönläheinen ja sisältää runsaasti esimerkkejä ja malleja, jolloin opittuja asioita voidaan välittömästi hyödyntää oman tilinpäätöksen laatimisessa.

Koulutuspäivän aikana käsitellään käytännönläheisesti tilinpäätöksen ongelmakohtia, yleishyödyllisten yhteisöjen hallinnon keskeisiä seikkoja sekä muita yleishyödyllisten yhteisöjen toimintaan vaikuttavia ajankohtaisia asioita.

KOULUTTAJA
KLT, MBA, HTM Jukka Hämäläinen, Nettomaster Oy


OHJELMA klo 09.00–16.00
Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako klo 08.30
Lounas klo 12.00–13.00
Iltapäiväkahvi klo 14.00
Koulutus päättyy klo 16.00

Toiminnan tarkoituksen toteuttamisessa
• Keskeiset säännökset
• Hallituksen tehtävät ja vastuut
• Sisäinen valvontajärjestelmä, raportointi ja tilintarkastus
• Riskienhallinta

Talousarvion laatiminen
• Toimintasuunnitelman ja talousarvion välinen yhteys
• Toiminnanalojen ja investointien ohjausvaikutus toiminnan tarkoituksen toteuttamisessa
• Tuloslaskelman ja rahoituslaskelman vaikutus kokonaistalouden kannalta

Kirjanpitolain uusien säännösten yleiset perusteet
• Lakiuudistuksen taustaa
• Voimaantulo
• Siirtymäsäännökset

Kirjanpitolain yleiset säännökset
• Pien- ja mikroyritysten määritelmä
• Liiketapahtumien kirjaaminen
• Liitetietotosite – tositevaatimuksiin
• Luettelo kirjanpidosta ja aineistosta

Tilinpäätöksen säännökset yhdistysten ja järjestöjen kannalta
• Olennaisuus tilinpäätöksen säännöksiin
• Vastuusäännökset tilinpäätösaineistosta
• Tilinpäätösperiaatteisiin muutoksia
• Lasku- ja maksuperusteisuuden oikaiseminen ja täydentäminen
• Tuloslaskelmakaavan muutokset
o Varsinainen toiminta
o Varainhankinta
o Sijoitus- ja rahoitustoiminta
o Satunnaiset tuotot ja kulut – mihin kirjataan jatkossa?
o Yleisavustukset
o Tilinpäätössiirrot – miten kirjataan jatkossa?
o Liiketoiminnan esittämistapa tilinpäätöksessä
• Yhdistysten ja säätiöiden kirjanpidon erityispiirteitä
o Lahjoitukset
o Rahastot
o Varaukset
o Avustukset
o Jäsenmaksut

Tilinpäätösmalli
• Esimerkkimalli yhdistyksen tilinpäätöksestä

Ajankohtaiskatsaus
• Kirjanpitolautakunnan uusimmat lausunnot yhdistysten ja säätiöiden kannalta
• Verohallinnon uusimmat ohjeet ja päätökset yhdistysten ja säätiöiden kannalta

———————————

Koulutuspaikka:
Crowne Plaza, Mannerheimintie 50, 00260 Helsinki

Aika:
27.09.2018

Hinta:
490 eur
+ alv.

Peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.