Ratekoulutus järjestää nyt koulutuksen:

Yrityksen sopimukset kuntoon – Contract Managerin tutkinto (2 pv)

Yrityksen sopimukset kuntoon – Contract Manager -koulutuksessa opitaan olennaiset asiat yritystoiminnan sopimuksista ja sopimusriskien hallinnasta. Koulutuksessa käsitellään kotimaisten ja kansainvälisten sopimusten ehtoja ja tulkintaperiaatteita ja opastetaan osallistujia laatimaan hyviä sopimuksia ja valitsemaan oikeanlainen strategia sopimusneuvotteluihin. Tavoitteena on valmentaa osallistujat hallitsemaan yrityksen tärkeimmät sopimusasiat ja näin auttaa yrityksiä menestymään hyvillä sopimusehdoilla ja välttämään sopimusriskejä.

Kaksipäiväisen koulutuksen ensimmäisenä päivänä käsitellään
– sopimuksen syntyminen ja sopimusten tulkintaperiaatteet,
– neuvottelustrategia,
– aie- ja esisopimukset,
– myynti- ja ostosopimukset sekä
– IPR oikeuksien suojaaminen sopimuksissa.

Toisena päivänä ohjelmassa on
– kansainvälisten sopimusten erityispiirteet,
– sopimusriitojen ratkaisu,
– käytännön harjoitus erilaisista sopimustyypeistä,
– konsultti- ja suunnittelusopimukset sekä niihin sovellettavat KSE-ehdot.

Yrityksillä on usein puutteita sopimuskäytännöissä ja joskus yritys voi altistua jopa tiedostamatta merkittävillekin sopimusriskeille. Usein toimituksia ja yhteistyösuhteita hoidetaan suullisilla sopimuksilla, puutteellisilla kirjallisilla sopimuksilla tai sopimuksilla, jotka eivät ole harmoniassa sovellettavan lainsäädännön kanssa. Yrityksillä on yleensä tarvetta kehittää sopimuskäytäntöjä ja näin välttää liiketoimintaan liittyviä, usein merkittäviäkin sopimusriskejä.

Kenelle?
Kurssi on käytännönläheinen ja se on tarkoitettu yritysten sopimusasioista vastaaville henkilöille kuten omistajayrittäjille, toimitusjohtajille, talousjohtajille ja myynti- ja ostotehtävissä toimiville henkilöille. Kurssi soveltuu sekä suurille että pienille yrityksille johdatuksena sopimusriskien hallintaan.

Tavoite
Kurssin tavoitteena on opastaa yrityksiä noudattamaan parempia sopimuskäytäntöjä ja välttämään tyypillisimpiä sopimusasioihin liittyviä riskejä ja ongelmatilanteita.

Kouluttajat
Kouluttajina toimivat asianajaja, KTM Petri Nevalainen, asianajaja Jukka Tanhuanpää ja lakimies Hanna Aarnio Asianajotoimisto Applex Oy:stä. He työskentelevät päivittäin yritysten sopimusasioiden parissa.

Palautetta aiempien koulutusten osallistujilta:
– ”Erinomainen! Sopimusasioissa oli itselläni petrattavaa.”
– ”Erittäin hyvä anti. Huomasin kuinka huonosti omassa työssä on sopimusasiat olleet.”
– ”Paljon uusia ajatuksia, mitä tulee ottaa huomioon sopimuksissa.”
– ”Hyvää asiaa, tärkeitä seikkoja huomioitavaksi.”
– ”Todella hyvin yhdistetty oleellinen.”
– ”Koulutus ohjaa sopivasti arvioimaan oman työnantajan sopimuskäytäntöjä.”
– ”Sain paljon uutta tietoa.”
– ”Hyviä esimerkkejä.”
– ”Hyvä kertaus ja tarkennus sopimusasioihin.”
– ”Kouluttajilla hyvä kokemus aiheesta ja riittävän laajalla perspektiivillä.”
– ”Koulutus oli hyvä, sai kysyä riittävästi. Kiinnostavin anti oli kansainvälinen kauppalaki ja välimieskäsittelyn suhde lakiin.”
– ”Kattava katsaus B2B-sopimuksiin sekä myyjän että ostajan kannalta juristin näkökulmasta.”OHJELMA

1.päivä, keskiviikko 14.3.2018

09:00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

09:30 Ohjelman ja kouluttajien esittely

Sopimuksen syntyminen, sopimusriskien hallinta ja salassapitosopimus
– sopimuksen syntyminen ja laatiminen
– sopimuksen neuvotteluprosessi
– sopimusten tulkintaperiaatteet
– salassapitosopimukset osana neuvotteluprosessia
– miten sopimusriskejä hallitaan?

10:45 Tauko

11:00 Ohjelma jatkuu
– sopimusten ehtoja: toimitusehdot, sopimussakko, vastuunrajoitusehdot, kilpailukielto- ja salassapitoehdot
– palvelumyynnin ja tavarakaupan erityispiirteet sopimuksissa

12:30 Lounas

13:15 Osto- ja myyntisopimukset ja yleiset sopimusehdot
– osto- ja myyntisopimukset
– yleiset osto- ja myyntiehdot

14:15 Kahvi

14:30 Aiesopimus ja esisopimus

15:00 IPR oikeuksien suojaaminen sopimuksissa
– immateriaalioikeudet sopimuksissa
– miten suojata tehokkaasti immateriaalioikeuksia sopimusehdoilla

16:00 Ensimmäinen koulutuspäivä päättyy
—-

2.päivä, torstai 15.3.2018

09:00 Aamukahvi

09:30 Kansainväliset irtaimen kaupan sopimukset
– kansainvälisten sopimusten erityispiirteet
– CISG – kansainvälinen kauppalaki ja sen soveltaminen
– sovellettava laki
– virhe- ja viivästysvastuut
– vastuunrajoitukset

10:45 Sopimusriitojen ratkaisu kotimaisissa ja kansainvälisissä sopimuksissa
– välimiesmenettely
– tuomioiden täytäntöönpano

11:30 Lounas

12:15 Käytännön case –harjoituksia (esitys englanniksi)
– käydään läpi käytännön harjoituksia ja oikeustapauksia ja näin sovelletaan koulutuksessa opittua

12:45 Konsultti- ja suunnittelusopimukset ja niihin liittyvät erityiskysymykset
– yleiset sopimusehdot KSE 2013
– virhe- ja viivästystilanteet
– konsultin vastuukysymyksiä ja oikeustapauksia

14:00 Kahvitarjoilu, koulutus päättyy

————————

Koulutuspaikka:
Radisson Blu Plaza Hotel, Mikonkatu 23, 00100 Helsinki.

Ajankohta:
14.-15.3.2018

Hinta:
997 euroa
/hlö + alv 24 %. Sisältää materiaalin ja ohjelmassa mainitut tarjoilut.

Alennushinta ryhmille:
Samasta organisaatiosta 2 tai useampia osallistujia: 957 euroa /hlö + alv 24 %.
– Kysy myös tarjousta isommalle ryhmälle (väh. 3 hlöä): Koulutustuottaja Sampo Korppoo, sampo.korppoo(at)ratekoulutus.fi, p. 041 5106466

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50% koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.