Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Yrityksen velvollisuudet yhteistoimintaneuvotteluissa (1/2 pv)

Koulutusaamupäivä antaa syvällisen kokonaiskuvan yrityksen yhteistoimintalaista johtuvista velvollisuuksista yhteistoimintaneuvotteluissa erityisesti harkittaessa henkilöstön vähentämistä huomioiden yhteistoimintalakiin ja työsopimuslakiin huhtikuussa 2020 tehdyt muutokset. Koulutuksessa käsitellään käytännön tilanteita, kuten irtisanomisen ja lomautuksen täytäntöönpanoa ja takaisinottovelvollisuuden hallintaa yrityksessä sekä käydään läpi muut keskeiset yhteistoimintalaista työnantajalle seuraavat velvoitteet.

Koulutus soveltuu yrityksen henkilöstöhallinnon työntekijöille ja yrityksen johdolle, joka joutuu noudattamaan yhteistoimintalakia ja täytäntöön panemaan henkilöstön vähentämisiä taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla. Tule kuuntelemaan käytännön neuvot, joiden avulla voit välttää YT-neuvotteluiden ja irtisanomistilanteiden tyypillisimmät virheet.

Koulutus on pienryhmämuotoinen, 5-18 osallistujaa.

 

Kouluttaja:
Associate Visaperttu Vasala, HPP Asianajotoimisto Oy

OHJELMA
Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako klo 8.30
Lounas klo 13.00 koulutuksen päätteeksi

Johdanto
– Mitä asioita ja milloin on käsiteltävä yhteistoimintaneuvotteluissa?
– Sovellettavat lait

Yhteistoimintaneuvottelut ja henkilöstön irtisanominen ja lomauttaminen taloudellisilla, tuotannollisilla ja työnantajan uudelleenjärjestelyistä johtuvilla perusteilla
– Yhteistoiminta- ja neuvottelumenettely
– Neuvotteluajat
– Yrityksen kirjalliset dokumentit neuvottelumenettelyn aikana ja sen jälkeen
– Irtisanomisperusteet ja niiden kirjaaminen neuvotteluissa
– Irtisanomisen ja lomautuksen täytäntöönpano neuvotteluiden jälkeen
– Sopimukset työntekijöiden kanssa
– Erityinen työsuhdeturva
– Takaisinottovelvollisuus
– Yhtiön korvausvelvollisuus

——————————

Koulutuspaikka:
Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, 00100 Helsinki

Ajankohta:
tiistai 12.01.2021 klo 9.00–13.00

Hinta:
390 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.