Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Yrityksen velvollisuudet yhteistoimintaneuvotteluissa (1/2 pv)

Koulutusaamupäivä antaa syvällisen kokonaiskuvan yrityksen velvollisuuksista yhteistoimintaneuvotteluissa erityisesti harkittaessa henkilöstön irtisanomisia ja/tai lomautuksia. Koulutuksessa käsitellään käytännön tilanteita, kuten irtisanomisen ja lomautuksen täytäntöönpanoa ja takaisinottovelvollisuuden hallintaa yrityksessä. Koulutus soveltuu yrityksen henkilöstöhallinnon työntekijöille ja yrityksen johdolle, joka joutuu noudattamaan yhteistoimintalakia ja täytäntöön panemaan henkilöstön vähentämisiä taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla. Tule kuuntelemaan käytännön neuvot, joiden avulla voit välttää YT-neuvotteluiden ja irtisanomistilanteiden tyypillisimmät virheet.

Kouluttaja:
Visaperttu Vasala
, associate, HPP Asianajotoimisto Oy


OHJELMA klo 09.00–13.00
Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako klo 08.30
Lounas klo 13.00 koulutuksen päätteeksi

JOHDANTO
Mitä asioita ja milloin on käsiteltävä yhteistoimintaneuvotteluissa?
Sovellettavat lait

YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT JA HENKILÖSTÖN IRTISANOMINEN JA LOMAUTTAMINEN TALOUDELLISILLA, TUOTANNOLLISILLA JA TYÖNANTAJAN UUDELLEENJÄRJESTELYISTÄ JOHTUVILLA PERUSTEILLA
Yhteistoiminta- ja neuvottelumenettely
Neuvotteluajat
Yrityksen kirjalliset dokumentit neuvottelumenettelyn aikana ja sen jälkeen
Irtisanomisperusteet ja niiden kirjaaminen neuvotteluissa
Irtisanomisen ja lomautuksen täytäntöönpano neuvotteluiden jälkeen
Sopimukset työntekijöiden kanssa
Erityinen työsuhdeturva
Takaisinottovelvollisuus
Yhtiön korvausvelvollisuus

————————-

Koulutuspaikka:
Cumulus Koskikatu, Tampere

Aika:
23.01.2018

Hinta:
390 eur
+ alv

Peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.