Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Yritystalouden perusteet (2 pv)

Onko aina harmittanut, kun talousluvut eivät oikein aukea tai olet ne jossain kohtaa osannut, mutta ovat päässeet unholaan? Nyt olisi tilaisuus lyhyessä ajassa oppia talouden perusasiat tai palauttaa ne mieleen. Kahdessa päivässä käydään läpi käytännönläheisesti olennaiset yrityksen talouteen liittyvät asiat kustannuslaskennasta tilinpäätöksen lukemiseen. Peruskäsitteet opetetaan kurssin aikana eli voit tulla mukaan kurssille, vaikka et osaisi yhtään käsitettä. Kurssilla tuodaan käytännön esimerkein ja harjoituksin asiat niin lähelle arkipäivää kuin kahdessa päivässä voi. Näkökulma on yrittäjän tai muuten taloudellisessa vastuussa olevan henkilön näkökulma. Kurssilla tuodaan esille myös mitä seikkoja esim. rahoittaja yrityksen tiinpäätöksestä katsoo.

Kouluttajana on KTL Asta Manner, joka on opettanut näitä asioita vuodesta 1990 ja hänellä on käytännön kokemusta lähes yhtä pitkältä ajalta. Opetuksen palautteessa lukee usein, että esitystapa on käytännönläheinen ja että kurssilla on helppo esittää kysymyksiä.

KOULUTTAJA
KTL Asta Manner


OHJELMA
Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako klo 08.30
Lounas klo 12.00–13.00
Iltapäiväkahvi klo 14.00
Koulutus päättyy 1.pvä.klo 16.00 ja 2.pvä klo. 15.00

1. päivä klo 9.00 – 16.00

MILLE KAIKKI LASKELMAT PERUSTUVAT?
Ulkoinen vs sisäinen laskenta
Olennaisimmat periaatteet
Suoriteperusteisuus- kassaperusteisuus

RAHOITUKSEN LÄHTEET
Oma pääoma ja tulorahoitus
Vieras pääoma ja sen lähteet
Rahoituksen riittävyyden suunnittelu lyhyellä tähtäimellä
Rahoituksen riittävyyden suunnittelu pitkällä tähtäimellä
Käyttöpääoman ja kassavirran merkitys
Miten voin vaikuttaa kassavirtoihin?
Esimerkki/harjoitus käyttöpääomasta ja kassavirrasta

TOIMINNAN BUDJETOINTI
Periaatteet
Taloudellisten tavoitteiden merkitys
Tuloksen budjetointi
Rahoituksen budjetointi
Harjoitus tulosbudjetin ja kassabudjetin laadinnasta

2. päivä klo 9.00 – 15.00

KUSTANNUSLASKENTA JA HINNOITTELU
Kustannuslajilaskenta
Kustannuspaikkalaskenta
Suoritekohtainen laskenta
Palvelujen hinnoittelun erityispiirteet
Harjoitus kalkyyleistä
Katetuottoajattelu
Harjoitus liittyen katetuottoajatteluun

TULOSLASKELMAN JA TASEEN MUODOSTUMINEN
Tuloslaskelman iso kuva
Taseen iso kuva

TUNNUSLUKUJEN MAAILMA
Tuloslaskelmasta ja taseesta suoraan saatavat tunnusluvut
Kannattavuuden tunnusluvut
Maksuvalmiuden tunnusluvut
Vakaavaraisuuden tunnusluvut
Erilaiset kiertonopeudet
Miten erilaiset liiketapahtumat vaikuttavat tunnuslukuihin

——————————–

Koulutuspaikka:
Sokos Hotel Presidentti, Helsinki

Aika:
07. – 08.02.2019 klo 09.00–16.00 ja 9.00–15.00

Hinta:
990 eur
+ alv

Peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.