Ratekoulutus järjestää nyt koulutuksen:

Onnistunut yrityskauppa (1 pv)

Onnistunut yrityskauppa -koulutuksessa saat vastauksia käytännön kysymyksiin:

– Mistä yrityskaupassa on kyse ja mitä yrityskauppaprosessiin sisältyy?
– Miten valmistautua yrityskauppaan?
– Yrityskaupan vaiheiden sisältö ja merkitys
– Ostajan ja myyjän asemat sekä niiden erot
– Yrityksen arvonmääritykseen vaikuttavat tekijät
– Due Diligence -tarkastus, mistä on kyse?
– Mistä ehdoista on syytä sopia yrityskaupan yhteydessä?
– Mitä tapahtuu kaupan jälkeen?

Näiden lisäksi kurssilla käsitellään yrityskauppaprosessiin liittyviä asiakirjoja ja tyypillisimpiä ongelmatilanteita esimerkkitapausten avulla.

Yrityskauppa voi perustua tietoiseen yrityksen myyntipäätökseen tai se saattaa tulla ajankohtaiseksi yllättäen ostajaehdokkaan ilmaantuessa. Yrityskauppa voi olla tehokas tapa laajentua uusille toimialoille tai markkinoille. Jokaisen yrityksen intressissä on huomioida käytännön toiminnoissaan asiat, joilla voi olla merkitystä mahdollisessa yrityskaupassa – vaikkei kauppa olisikaan juuri tällä hetkellä ajankohtainen.

Yrityskauppaprosessin tehokas läpivieminen ja kaupan onnistuminen on aina suuri haaste. Ennakoivilla toimenpiteillä voidaan varmistaa prosessin onnistuminen ja jopa nostaa yrityksen arvoa. Sen sijaan huolimaton valmistautuminen yrityskauppaan voi johtaa koko kaupan kariutumiseen tai kaupan jälkeisiin ikäviin yllätyksiin.

Kenelle
Kurssi on tarkoitettu yrityksen omistajille ja johdolle, jotka ovat osallisena yrityksen myyntiin tai ostoon liittyvässä prosessissa. Näitä henkilöitä ovat esimerkiksi yritysten toimitusjohtajat, talousjohtajat ja henkilöstöpäälliköt. Kurssi on hyödyllinen sekä yrityksen ostoa että myyntiä suunnitteleville.

Mitä hyötyjä koulutuksesta saat
Kurssin tavoitteena on ohjata yrityskaupan osapuolia
– toimimaan menestyksekkäästi yrityskauppaprosessissa
– ymmärtämään prosessiin liittyvien sopimusten merkitys ja mahdollisuudet
– välttämään tyypilliset ongelmatilanteet.
Samalla koulutus antaa valmiudet valmistautua ennakoivalla tavalla yrityskauppaprosessiin.

Kouluttajat
Kouluttajina toimivat asianajaja, VT Janne Haapakari ja asianajaja Jukka Tanhuanpää Asianajotoimisto Applex Oy:stä. He ovat toimineet lainopillisina neuvonantajina useissa erilaisissa yritysjärjestelyissä ja myös kouluttavat aiheesta säännöllisesti.


OHJELMA
torstaina 2.11.2017

08:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

09:00 Päivän ohjelma ja kouluttajien esittely

09:15 Yleistä
– yrityskauppaprosessin vaiheet ja koordinointi
– sovellettavat säännökset
– yrityskauppavalvonta
– osakekaupan ja liiketoimintakaupan erot
– ostajan ja myyjän asema prosessissa

10:30 Tauko

10:45 Valmistautumisvaihe ja siihen liittyvät asiakirjat
– kaupan strukturointi
– arvonmääritystavat
– salassapitosopimus (NDA)
– aiesopimus ja muut kauppaa edeltävät dokumentit
– Due Diligence -prosessi

12:30 Lounas

13:30 Yrityskauppaneuvottelut ja kauppakirja
– johdanto
– neuvottelutilanteita
– kauppakirjan pääkohdat
osapuolet
määritelmät
kaupan kohde
kauppahinta ja maksaminen
vastuun jakautuminen Due Diligencestä
myyjän vakuutukset
ostajan vakuutukset
korvausvastuut ja vastuunrajoitukset
kilpailukielto
rekrytointikielto
salassapito
erimielisyydet ja niiden ratkaiseminen
kaupan täytäntöönpano

14:15 Liitännäiset sopimukset
– osakassopimus
– rahoitussopimukset
– avainhenkilöiden työsopimukset
– ylimenokauden palvelut

14:45 Kahvi

15:00 Jälkivaihe
– kaupan loppuunsaattaminen
– yhtiöoikeudelliset toimet
– lisäkauppahinnan maksaminen
– yrityskaupan integraatio

15:30 Yrityskaupan rahoitus

16:15 Tilaisuus päättyy

—————————–

Koulutuspaikka:
Radisson Blu Seaside Hotel, Ruoholahdenranta 3, Helsinki

Hinta:
597 euroa
/hlö + alv 24 %. Sisältää kurssimateriaalin ja tarjoilun.

Alennushinta ryhmille:
Samasta organisaatiosta 2 tai useampia osallistujia: 497 euroa/hlö (+ alv 24 %).
Kysy myös tarjousta isommalle ryhmälle (väh. 3 hlöä): koulutustuottaja Sampo Korppoo, p. 041 5106466, sampo.korppoo@ratekurssit.fi

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.