fbpx

Educo

Educo projektijohtamisen tutkinto™

11.08.-06.10.2023, Etäkoulutus

Educo lähijohtamisen tutkinto™

16.08.2023-13.02.2024, Auriga Business Center, Turku

Educo projektijohtamisen tutkinto™

26.10.-15.12.2023, Etäkoulutus