fbpx
Ajankohtainen työoikeus päivässä – Seminaari & työpajat (1 pv)
Edilex Pro järjestää nyt koulutuksen:

Ajankohtainen työoikeus päivässä – Seminaari & työpajat (1 pv)

EUR

01.12.2016, Scandic Simonkenttä, Helsinki Simonkatu 9, Helsinki 4 lokakuun, 2016 Sampo Korppoo

Lakitieto

Työelämä on jatkuvassa muutoksessa. Seuraako lainsäädäntö mukana? Työoikeuden parissa työskenteleville asiantuntijoille suunnatussa ajankohtaispäivässä käydään läpi ajankohtaisia säädöshankkeita sekä pohditaan uudistusten vaikutusta työpaikkojen arkeen ja oikeuskäytäntöön. Haastavista teemoista tarkastellaan erityisesti sairastelevan työntekijän työsopimuksen päättämistä sekä erilaisia yt-tilanteita.

Työoikeuden parissa työskenteleville asiantuntijoille suunnattu päivä yhdistää ajankohtaisseminaarin ja osallistavan työpajatyöskentelyn. Aamupäiväseminaarissa käydään läpi ajankohtaisia lakihankkeita hallitusneuvos Tarja Krögerin johdolla. Asianajaja Timo Jarmas purkaa tuoretta oikeuskäytäntöä niin kotimaasta kuin EU:sta. OTT, dosentti Jaana Paanetoja puolestaan arvioi uudistusten ja oikeuskäytännön vaikutusta työpaikkojen arkeen. Aamupäivän päätteeksi kuullaan vielä sairauspoissaoloista kirjan kirjoittaneen varatuomari, OTM Kaija Kessin puheenvuoro sairastelevan työntekijän työsopimuksen päättämisestä: milloin se on syrjintää ja milloin sallittua toimintaa?

Lounaan jälkeen päivä jatkuu kolmelle eri kohderyhmälle räätälöidyllä työpajalla, joissa työstetään asiantuntija-alustuksen jälkeen ohjatusti yt-tilanteisiin liittyviä teemoja:
• HR-johdolle ja -asiantuntijoille sekä esimiehille suunnattu työpaja (vetäjänä OTM Henna-Riikka Huhta): Hankalien tilanteiden johtaminen (muutokset, irtisanomiset)
• Lakimiehille suunnattu työpaja (vetäjänä asianajaja Timo Jarmas): YT-riidat
• Työoikeuden opettajille ja kouluttajille suunnattu työpaja (vetäjänä OTT, dosentti Jaana Paanetoja): Innostavia ja tavanomaisesta poikkeavia tapoja opettamiseen ja oppimiseen

Kenelle?
• HR-asiantuntijoille ja esimiehille
• Työoikeuden parissa toimiville lakimiehille
• Työoikeuden opettajille ja kouluttajille

Kouluttajat
Hallitusneuvos Tarja Kröger, työ- ja elinkeinoministeriö

Osakas, asianajaja, varatuomari Timo Jarmas, Eversheds Asianajotoimisto Oy
Timo Jarmas hoitaa työoikeudellisia toimeksiantoja. Hänellä on pitkä kokemus työ- ja virkamiesprosesseista niin yleisissä tuomioistuimissa, hallinto-oikeuksissa kuin välimiesmenettelyissä. Riitojen ratkaisun lisäksi hänen asiantuntemuksensa kattaa laaja-alaisesti ja monipuolisesti yritystoiminnan uudelleenjärjestelyihin, yhteistoimintamenettelyyn, johtaja- ja työsopimuksiin sekä työehtosopimusten soveltamiseen ja vaihtamiseen liittyvät kysymykset. Hän neuvoo kotimaisia ja kansainvälisiä asiakkaita vaativissa työoikeudellisissa kysymyksissä. Hän on pitänyt lukuisia koulutuksia, luentoja ja seminaariesityksiä työoikeudesta ja hän kuuluu Edilex Pron asiantuntijaryhmään. Hän toimii toimistomme työoikeusryhmän vetäjänä.

Varatuomari, OTM Kaija Kessillä on kolmen vuosikymmenen kokemus erilaisissa lakimiestehtävissä, myös asianajajana ja esimiehenä. Kess keskittyy nykyisin kouluttamiseen ja kirjoittamiseen työyhteisöjen arjen juridiikan kannalta, erityisesti oikeudenkäyntejä ennaltaehkäisevästä näkökulmasta.

Henna-Riikka Huhta, OTM, Cert.Business Coach, HR Legal Services Oy, Senior Advisor. Hänellä on yli 10 vuoden kokemus työsuhde- ja työoikeudellisten sekä HR-asioiden hoitamisesta eri toimialoilla pienistä yrityksistä pörssiyhtiöihin. Erilaiset lakimiehen, asiantuntijan ja henkilöstöjohdon tehtävät näkyvät hänen valmennuksissaan. Henna-Riikan erityisosaamiseen kuuluvat erilaiset yritysjärjestelyt, sovittelu ja esimiesten sekä johdon tuki työsuhdeasioissa.

OTT, varatuomari, dosentti Jaana Paanetoja on puolueeton työoikeuden moniosaaja. Hänellä on laaja ja monipuolinen kokemus opettajana ja kouluttajana eri yhteisöissä sekä kirjojen ja artikkeleiden kirjoittajana. Muun ohessa hän on osallistunut lainvalmisteluun, työneuvoston ja työtuomioistuimen toimintaan. Paanetojalla on opettajan pedagoginen pätevyys.


OHJELMA

08:30 Ilmoittautuminen, aineiston jako ja aamukahvi
Ajankohtainen työoikeus -aamupäiväseminaari
Seminaarin puheenjohtajana toimii OTT, dosentti Jaana Paanetoja

09:00 Tervetuloa!

09:05 Mitä ministeriössä, eduskunnassa ja EU:ssa tapahtuu? Ajankohtaiset säädöshankkeet.
Hallitusneuvos Tarja Kröger, työ- ja elinkeinoministeriö

09:50 Uutta oikeuskäytäntöä (KKO, TT, TN, EUT)
Asianajaja Timo Jarmas, Asianajotoimisto Eversheds

10:35 Tauko

10:45 Uudistusten ja oikeuskäytännön vaikutus työpaikkojen arkeen
OTT, dosentti Jaana Paanetoja

11:30 Sairastelevan työntekijän työsopimuksen päättäminen: syrjintää vai sallittua toimintaa?
Varatuomari, OTM Kaija Kess

12:15 Lounas
Työpajat: yt-tilanteiden käsittely

13:15 Työpajat alkavat (kahvitauko noin klo 14:15)
Työpaja A) HR-johto ja -asiantuntijat sekä esimiehet. YT-neuvottelut yhteistoiminnan ytimessä: Valmennus sisältää alustuksen yt-neuvottelujen juridiikkaan käytännössä. Valmennuksessa käsitellään erilaisten harjoitteiden kautta yt-neuvotteluja yhteistyön ja yhteistoiminnan näkökulmasta. Valmennus yhdistää juridiikan hyviin käytäntöihin. Työpajan vetäjänä toimii Henna-Riikka Huhta.

Työpaja B) Lakimiehet. YT-riidat. Työpajan alussa käydään läpi yhteistoimintalain seuraamusjärjestelmä. Tässä yhteydessä selvitetään muun muassa, mistä rikkomuksista seurauksena on yhteistoimintalain mukainen hyvitys ja mistä puolestaan sakkoa. Lisäksi tarkastellaan, millaisissa tilanteissa perusteet seuraamusten määräämiselle tyypillisesti täyttyvät. Aihetta lähestytään työpajassa case-esimerkkien kautta. Työpajan vetäjänä toimii Timo Jarmas.

Työpaja C) Työoikeuden opettajat ja kouluttajat. Työpajan alussa selvitetään lyhyesti työvoiman vähentämiseen liittyvän yhteistoimintamenettelyn kulku ja orientoidutaan aiheeseen tehtävän avulla. Sen jälkeen tarkastellaan aihetta syvällisemmin erilaisten oppimismenetelmien (väittämät, selitykset, lauseiden muodostaminen jne.) avulla. Lisäksi ideoidaan uusia tapoja opettaa ja oppia. Mukaan saa uusia ideoita ja työkaluja omaan opetus- ja koulutustyöhön. Työpajan vetäjänä toimii Jaana Paanetoja.

15:30 Työpajojen purku ja päivän koonti

16:15 Tilaisuus päättyy

Koulutuspaikka:
Scandic Simonkenttä, Simonkatu 9, Helsinki
Voit osallistua aamupäiväseminaariin myös verkon välityksellä.

Aika:
01.12.2016

Hinta:
Lähikoulutus 740 eur + alv
Webinaari 690 eur + alv / yksi webinaariosallistuja

Lisäosallistujat webinaariin edulliseen hintaan:
200 eur
+ alv / osallistuja

Aamupäivään mahdollista osallistua etäyhteyden kautta, webinaariosallistujana. Iltapäivästä ei tehdä webinaaria. Pelkän aamupäiväwebinaarin hinta 400 eur + alv 24 % / osallistuja

Edilex-käyttäjän, Credita-käyttäjän ja Lakimiesliiton jäsenen etu -20 %
Hintaan sisältyy koulutus, materiaali ja ohjelman mukaiset tarjoilut.

Peruutusehdot:
Voit peruuttaa osallistumisesi maksutta viimeistään 10 vrk ennen koulutusta. 10 vrk myöhemmin tulleista peruutuksesta veloitetaan 50 % koulutuksen hinnasta. Kaksi vuorokautta ennen koulutusta tai myöhemmin tehdystä peruutuksesta veloitetaan täysi hinta. Sairastapauksissa palautamme koulutusmaksun lääkärintodistusta vastaan. Peruutukset on tehtävä kirjallisesti asiakaspalveluumme.

Koulutus voidaan peruuttaa järjestäjien taholta viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutusta, jos ilmoittautuneita ei ole riittävästi.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja