Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Ajankohtaista julkisissa hankinnoissa (2 h)

Julkiset hankintojen alalla tapahtuu nyt niin, ettei perässä meinaa pysyä! Hankintalain muutostarpeet, pakotteet, muuttuva EU-sääntely, in-house-hankinnat ja uusi oikeuskäytäntö voidaan mainita muutamina esimerkkeinä tutustumisen arvoisista viimeaikaisista puheenaiheista.

Hankintalain muutoksien oli tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 alusta. Vaikka toisin kävi, eivät muutostarpeet ole hävinneet mihinkään. Muutosten tavoitteena oli rajata halvimman hinnan käyttöä ainoana vertailuperusteena, lisätä hankintojen vastuullisuutta ja edistää kaksikielisiä hankintoja. Lisäksi taustalla vaikutti vuonna 2022 voimaan tullut EU:n vakiolomakeasetus.

Maailman tilanteen takia pakotteiden olemassaolo ja niiden vaikutus hankintamenettelyyn tulee yhä useammin esille – on tärkeää tietää näitä koskevat pelisäännöt etukäteen. In-house-hankinnat puhuttavat, ja uusi ajankohtainen oikeuskäytäntö ansaitsee tulla mainituksi.

Hankinnoissa tarvetta julkisten varojen yhä tehokkaammalle käytölle ja laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen kehittämiselle löytyy jatkuvasti. Koulutuksessa teemme katsauksen viimeisimpiin julkisia hankintoja koskeviin muutoksiin sekä pohdimme tulevien muutosten tarvetta tässä kestävyyttä korostavassa yhteiskunnassa.

Koulutuksemme on ykkösvalinta heille, jotka haluavat hyödyntää juridisten muutosten tuomat mahdollisuudet oman toimintansa tehostamisessa sekä valmistautua siihen, mitä hankintojen maailmassa tulee tapahtumaan!

Kouluttajat
OTM, lakimies Hanna-Mari Harju
Hanna-Mari on erikoistunut julkisiin hankintoihin (erityisalojen hankinnat, sote-hankinnat) sekä riita-asioihin. Hänellä on yli kahdeksan vuoden kokemus vaativista julkisen sektorin kilpailutuksista. Toimialat: julkinen sektori, liikenne, kulttuuri, sosiaali- ja terveyspalvelut.

Lakimies Harri Laakso
Toimialat: julkinen sektori, rakentaminen/kiinteistöt/infra, teollisuus, erityisalat, palveluhankinnat ja kuljetus.

OTM, KTM, asianajaja Marita Iskala
Marita on erikoistunut julkisiin hankintoihin (erityisalojen hankinnat, sote-hankinnat, putu-hankinnat), työ- ja virkaoikeudellisiin kysymyksiin sekä riita-asioihin. Hänellä on yli 15 vuoden kokemus vaativista julkisen sektorin hankkeista. Toimialat: julkinen sektori, energia ja lämpö, kulttuuri, rakentaminen/kiinteistöt/infra, teollisuus, sosiaali- ja terveydenhuolto sekä tietoliikenne ja teknologia.

OTM, HTM, Specialist Counsel Valtteri Nieminen
Valtteri on erikoistunut julkisiin hankintoihin (erityisalojen hankinnat, ICT-hankinnat, rakennusurakat sekä palvelu- ja tavarahankinnat), sopimusoikeuteen sekä hallinto-oikeudellisiin asioihin. Valtteri hoitaa lisäksi työ- ja virkaoikeudellisia toimeksiantoja ja riita-asioita. Hänellä on yli 15 vuoden kokemus erityisosaamisalueistaan. Toimialat: julkinen sektori, energia ja lämpö, kulttuuri, rakentaminen/kiinteistöt/infra, teollisuus, sosiaali- ja terveydenhuolto sekä ICT.

OTM, Vilppu Muuronen
Vilppu on erikoistunut julkisiin hankintoihin, rakennus-, maankäyttö- ja kiinteistöoikeuteen sekä hallinto-oikeudellisiin asioihin (erityisesti kunnallisasioihin). Vilpulla on monen vuoden monipuolinen niin yksityiseltä kuin julkisella sektorilla hankittu kokemus erityisosaamisalueistaan.


OHJELMA

Koulutuksen keskeinen sisältö:

Hankintailmoitusten kieli
– Tarve hankintailmoituksen julkaisuun usealla kielellä
– Hankintailmoitus ja kaksikielisyys

Mihin muutostarpeisiin on hyvä varautua jo nyt?
– Kestävyyden ja laadun korostaminen hankinnoissa
– Poissulkemisperusteet
– EU:n vakiolomakeasetus

– In-house-hankinnat ja EUT:n uusi oikeuskäytäntö
– Pakotteiden vaikutus hankintamenettelyyn
– Ajankohtainen kansallinen oikeuskäytäntö

—————————-

Koulutuspaikka:
Etäkoulutus

Ajankohta:
11.5.2023, klo 10.00-12.00

Hinta:
390 euroa
/hlö + alv 24 %. Koulutus ja materiaali sisältyvät hintaan.
Lisäosallistujat -50 %

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.

Varaamme oikeuden muutoksiin, ja siirtää jo sovittuja lähikoulutuksia myöhempään ajankohtaan, tai muuttaa etäkoulutuksiksi. Koulutus saattaa siirtyä tai peruuntua mm. viranomaismääräysten vuoksi, tai vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Muutosten osalta tiedotamme osallistujia erikseen.

ILMOITTAUTUMINEN

(Toimi heti - paikkoja rajoitetusti!)


Kyllä, ilmoittaudun Ajankohtaista julkisissa hankinnoissa (2 h) -koulutukseen 11.05.2023, Etäkoulutus
Hlö(ä)