fbpx
Analytiikka ja datastrategiat (3 pv)
Aalto EE järjestää nyt koulutuksen:

Analytiikka ja datastrategiat (3 pv)

3250 euroa /hlö + alv 24 %

3250 EUR

23.-25.11.2020, Clarion Hotel Helsinki, Helsinki Tyynenmerenkatu 2, Helsinki 29 syyskuun, 2020 Sampo Korppoo

Tieto- ja viestintäteknologia

Palaute aikaisemmista koulutuksista:

 • "Kolmessa päivässä sain erinomaisen ja realistisen kokonaiskuvan Big Datan, koneoppimisen ja tekoälyn nykytilasta ja niiden kehitysmahdollisuuksista."

 • "Ainutlaatuinen tilaisuus kuulla datan ja analytiikan hyödyntämisen menestystarinoista sekä syventää tietämystä siitä miten datan ja analytiikan hyödyntämiseen kytkeytyviä digitaalisia innovaatioita voidaan vauhdittaa omassa organisaatiossa."

  Valjasta data luomaan liiketoimintaa

  Dataa on kaikkialla, mutta mitä liiketoiminta saa siitä irti?

  Datan analysointi ja hyödyntäminen eivät ole enää vain yritysjättien tai puhtaasti datan päälle rakennettujen yhtiöiden suojeltua toimintakenttää, vaan kaupalliset ja konfiguroitavat teknologiat mahdollistavat dataohjattujen liiketoimintamallien hyödyntämisen kaikille yrityksille ja organisaatioille. Yhä useampi uusi liiketoimintamalli myös perinteisillä toimialoilla rakentuu tehokkaammalle tiedon hyödyntämiselle, ja tieto sekä sen analysointi ovat avainasemassa myös olemassa olevan toiminnan kehittämisessä. Ydinkysymys on miten olemassa olevat, yhä massiivisemmat tietomassat saadaan valjastettua hyötykäyttöön.

  Analytiikka ja datastrategiat -ohjelma tarjoaa kattavan ja strategisen näkökulman moderniin analytiikkaan ja sen hyödyntämiseen. Ohjelmassa strategia ja teoria yhdistyvät käytännöllisiin analyysiesimerkkeihin. Koulutuksen jälkeen tiedät, miksi analytiikka on tärkeää, miten datalla tuotetaan arvoa ja mitä erinomainen analytiikka edellyttää.

  – Kevään 2019 ohjelman osallistujat antoivat ohjelman yleisarvosanaksi 5,3/6,0.
  – Osallistujat kokivat kehittyneensä ennen kaikkea seuraavilla osa-alueilla: data-analyysi ja sen mahdollisuudet, visuaalinen johtaminen sekä tietopohjaiset strategiat ja liiketoimintamallit.
  – Aalto EE:n henkilökunnan ohjaus ja tuki saivat arvosanan 5,7/6,0.


  Hyödyt
  Ohjelman jälkeen osaat rakentaa ja organisoida sekä tunnistat organisaatiosi analytiikkakyvykkyyden kypsyystason. Ymmärrät, mitä liiketoimintajohto saa vaatia liiketoimintatiedolta sekä tunnistat datavetoisen liiketoimintaympäristön ja analytiikkakulttuurin rakentumisen edellytykset ja vaatimukset.

  – Tunnet analytiikkaan liittyvät keskeiset käsitteet ja menetelmät
  – Tiedät miten ratkoa analytiikkaan liittyviä haasteita
  – Ymmärrät datan visualisoinnin merkityksen ja tunnet alan työkaluja


  Kenelle?
  Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joiden fokuksessa on enemmän liiketoiminnan kehittäminen kuin itse teknologia.

  Ohjelma sopii muun muassa liiketoimintajohtajille, liiketoiminnan kehitysjohtajille, digijohtajille, strategiajohtajille, talousjohtajille, tietohallintojohtajille.


  Kouluttajat:

  Kari Hiekkanen
  Kari Hiekkanen työskentelee tutkijana ja projektipäällikkönä Aalto-yliopiston Tietotekniikan laitoksella vastuualueinaan tietotekniikan strateginen johtaminen, johtamisjärjestelmät ja kokonaisarkkitehtuurit.

  Hänellä on lähes 20 vuoden käytännön kokemus IT-alan johtotehtävistä tuote- ja teknologiakehityksessä sekä konsultoinnissa eri yrityksissä. Kari Hiekkanen väitteli tekniikan tohtoriksi kesällä 2016 aiheenaan tietohallinnon johtamismallien vaikutus tietotekniikan arvontuottoon.

  ”Nykyaikaisen analytiikan ja datan omaksuminen osaksi jokapäiväistä työtä on keskeinen askel kohti tiedolla johtamisen yrityskulttuuria.

  Perinteisesti organisaatiot ovat tottuneet tarkastelemaan oman liiketoimintansa tuottamaa dataa. Tulevaisuuden organisaatio ei kuitenkaan rajoita tiedonjanoaan ainoastaan omien järjestelmien keräämään dataan, vaan katsoo ympäröivää ekosysteemiä laajemmin. Datan mahdollisuuksia on syytä arvioida kumppaniverkoston kanssa, tunnistaen synergioita, datan vaihdon mahdollisuuksia tai jopa uuden liiketoiminnan perustamisen potentiaalia datavarantojen yhdistämisen myötä.”

  Eeva Vilkkumaa
  Apulaisprofessori, Aalto-yliopisto

  Eeva Vilkkumaa on apulaisprofessori Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun johtamisen laitoksella.

  Tutkimuksissaan hän on keskittynyt matemaattisten mallien kehittämiseen yritysten ja julkishallinnon päätöksenteon ja resurssien allokoinnin tueksi.

  Jonatan Hildén
  Jonatan Hildén on graafinen suunnittelija ja informaatiomuotoilija, joka on erikoistunut kirjamuotoiluun, karttoihin sekä ohjelmointiavusteiseen suunnitteluun.  OHJELMA

  Analytiikka ja datastrategiat -ohjelma käsittelee datan ja analytiikan merkitystä liiketoiminnassa, tiedolla johtamista ja strategiaa sekä tiedon visualisoimista. Lisäksi analytiikan tekemiseen perehdytään käytännöllisten esimerkkien kautta.

  Ohjelman kesto on kolme päivää. Opiskelu koostuu lähiopetuspäivistä, ajankohtaisista dataan sekä analytiikkaan kytkeytyvistä artikkeleista ja vuorovaikutuksesta ryhmässä.


  Koulutusjaksot:

  Noin yksi päivä ennen ohjelmaa
  Verkkototeutus
  Big Data -verkkokurssi

  Verkkokurssi sisältää kolme osiota, jotka käsittelevät Big Dataa eri näkökulmista. Jokainen osio koostuu videoluennoista ja niihin liittyvistä tehtävistä.

  – Mitä on Big Data?
  – Big Data ja tiedon laatu
  – Big Datan hyödyntäminen

  Kouluttaja:
  Kari Hiekkanen
  , TkT, Research Fellow, Aalto-yliopisto


  23.11.2020
  Clarion Hotel Helsinki, Tyynenmerenkatu 2, 00220 Helsinki
  Data ja moderni analytiikka

  – Tietopohjaiset strategiat ja liiketoimintamallit
  – Digitalisaatio ja big data: nykytila, mahdollisuudet ja riskit
  – Liiketoiminnan murros: tiedolla johtaminen ja tieto hyödykkeenä
  – Tietosuojakysymykset
  – Data-analyysityö yrityksessä
  – Datan yhdistäminen

  + Yrityspuheenvuoro
  Jaakko Lempinen, Asiakaskokemuspäällikkö, YLE

  Kouluttaja:
  Kari Hiekkanen
  , TkT, Research Fellow, Aalto-yliopisto


  24.11.2020
  Clarion Hotel Helsinki, Tyynenmerenkatu 2, 00220 Helsinki
  Moderni analytiikka ja data-analyysi

  Analytiikan näkökulmat, tekniikat ja menetelmät
  Data-analyysi
  – Johdanto dataanalyysin maailmaan
  – Mistä dataanalyysissä on kyse?
  – Dataanalyysin menestystarinoita
  – Millaista dataa yrityksissä on
  – Yrityksen datan eri tyypit

  Kouluttaja:
  Eeva Vilkkumaa
  , Ph.D. (Technology), Assistant Professor of Management Science, Aalto University School of Business


  25.11.2020
  Clarion Hotel Helsinki, Tyynenmerenkatu 2, 00220 Helsinki
  Data-analyysi ja visuaalinen johtaminen

  Data Governance: datan omistajuus ja hallinnan järjestäminen

  Analytiikkakulttuurin rakentaminen: digitaalinen etiikka

  Visuaalinen johtaminen

  – Visualisointi ja sen tuomat uudet näkökulmat toiminnan kehittämiseen
  – Miten tieto tehdään näkyväksi ja osaksi päätöksentekoa
  – Hyvin tehty visualisointi auttaa hahmottamaan ilmiön yhdessä silmäyksellä

  Kouluttajat:
  Kari Hiekkanen
  , TkT, Research Fellow, Aalto-yliopisto
  Jonatan Hildén, Graafinen suunnittelija & Informaatiomuotoilija, Koponen+Hildén Oy


  Koulutuspaikka:
  Clarion Hotel Helsinki, Tyynenmerenkatu 2, 00220 Helsinki

  Etäosallistumismahdollisuus (koulutus toteutetaan Zoomilla)

  Ajankohta:
  23.–25.11.2020

  Hinta:
  3 250 euroa
  /hlö + alv 24 %.

  Kysy ryhmähintaa useammalle osallistujalle samasta organisaatiosta.

  Ilmoittautumisen peruutusehdot:
  Mikäli Asiakas peruuttaa osallistumisensa valmennusohjelmaan 15-21 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 20 % Palvelun hinnasta. Peruutuksen tapahtuessa 8-14 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 50 % Palvelun hinnasta. Jos peruutus tapahtuu tämän jälkeen tai peruutusilmoitus jää kokonaan tekemättä, veloitetaan Asiakkaalta koko osallistumismaksu.

  Ilmoittaudu ohjelmaan 25.10.2020 mennessä.

  Kouluttajan muut kurssit

  Samankaltaisia kursseja