Aalto EE järjestää nyt koulutuksen:

Analytiikka ja datastrategiat (3 pv)

Valjasta data luomaan liiketoimintaa

Dataa on kaikkialla, mutta mitä liiketoiminta saa siitä irti?

Datan analysointi ja hyödyntäminen eivät ole enää vain yritysjättien tai puhtaasti datan päälle rakennettujen yhtiöiden suojeltua toimintakenttää, vaan kaupalliset ja konfiguroitavat teknologiat mahdollistavat dataohjattujen liiketoimintamallien hyödyntämisen kaikille yrityksille ja organisaatioille. Yhä useampi uusi liiketoimintamalli myös perinteisillä toimialoilla rakentuu tehokkaammalle tiedon hyödyntämiselle, ja tieto sekä sen analysointi ovat avainasemassa myös olemassa olevan toiminnan kehittämisessä. Ydinkysymys on miten olemassa olevat, yhä massiivisemmat tietomassat saadaan valjastettua hyötykäyttöön.

Analytiikka ja datastrategiat -ohjelma tarjoaa kattavan ja strategisen näkökulman moderniin analytiikkaan ja sen hyödyntämiseen. Ohjelmassa strategia ja teoria yhdistyvät käytännöllisiin analyysiesimerkkeihin. Koulutuksen jälkeen tiedät, miksi analytiikka on tärkeää, miten datalla tuotetaan arvoa ja mitä erinomainen analytiikka edellyttää.

– Kevään 2019 ohjelman osallistujat antoivat ohjelman yleisarvosanaksi 5,3/6,0.
– Osallistujat kokivat kehittyneensä ennen kaikkea seuraavilla osa-alueilla: data-analyysi ja sen mahdollisuudet, visuaalinen johtaminen sekä tietopohjaiset strategiat ja liiketoimintamallit.
– Aalto EE:n henkilökunnan ohjaus ja tuki saivat arvosanan 5,7/6,0.


Hyödyt
Ohjelman jälkeen osaat rakentaa ja organisoida sekä tunnistat organisaatiosi analytiikkakyvykkyyden kypsyystason. Ymmärrät, mitä liiketoimintajohto saa vaatia liiketoimintatiedolta sekä tunnistat datavetoisen liiketoimintaympäristön ja analytiikkakulttuurin rakentumisen edellytykset ja vaatimukset.

– Tunnet analytiikkaan liittyvät keskeiset käsitteet ja menetelmät
– Tiedät miten ratkoa analytiikkaan liittyviä haasteita
– Ymmärrät datan visualisoinnin merkityksen ja tunnet alan työkaluja


Kenelle?
Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joiden fokuksessa on enemmän liiketoiminnan kehittäminen kuin itse teknologia.

Ohjelma sopii muun muassa liiketoimintajohtajille, liiketoiminnan kehitysjohtajille, digijohtajille, strategiajohtajille, talousjohtajille, tietohallintojohtajille.


Kouluttajat:

Kari Hiekkanen
Kari Hiekkanen työskentelee tutkijana ja projektipäällikkönä Aalto-yliopiston Tietotekniikan laitoksella vastuualueinaan tietotekniikan strateginen johtaminen, johtamisjärjestelmät ja kokonaisarkkitehtuurit.

Hänellä on lähes 20 vuoden käytännön kokemus IT-alan johtotehtävistä tuote- ja teknologiakehityksessä sekä konsultoinnissa eri yrityksissä. Kari Hiekkanen väitteli tekniikan tohtoriksi kesällä 2016 aiheenaan tietohallinnon johtamismallien vaikutus tietotekniikan arvontuottoon.

”Nykyaikaisen analytiikan ja datan omaksuminen osaksi jokapäiväistä työtä on keskeinen askel kohti tiedolla johtamisen yrityskulttuuria.

Perinteisesti organisaatiot ovat tottuneet tarkastelemaan oman liiketoimintansa tuottamaa dataa. Tulevaisuuden organisaatio ei kuitenkaan rajoita tiedonjanoaan ainoastaan omien järjestelmien keräämään dataan, vaan katsoo ympäröivää ekosysteemiä laajemmin. Datan mahdollisuuksia on syytä arvioida kumppaniverkoston kanssa, tunnistaen synergioita, datan vaihdon mahdollisuuksia tai jopa uuden liiketoiminnan perustamisen potentiaalia datavarantojen yhdistämisen myötä.”

Eeva Vilkkumaa
Apulaisprofessori, Aalto-yliopisto

Eeva Vilkkumaa on apulaisprofessori Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun johtamisen laitoksella.

Tutkimuksissaan hän on keskittynyt matemaattisten mallien kehittämiseen yritysten ja julkishallinnon päätöksenteon ja resurssien allokoinnin tueksi.

Jonatan Hildén
Jonatan Hildén on graafinen suunnittelija ja informaatiomuotoilija, joka on erikoistunut kirjamuotoiluun, karttoihin sekä ohjelmointiavusteiseen suunnitteluun.OHJELMA

Analytiikka ja datastrategiat -ohjelma käsittelee datan ja analytiikan merkitystä liiketoiminnassa, tiedolla johtamista ja strategiaa sekä tiedon visualisoimista. Lisäksi analytiikan tekemiseen perehdytään käytännöllisten esimerkkien kautta.

Ohjelman kesto on kolme päivää. Opiskelu koostuu lähiopetuspäivistä, ajankohtaisista dataan sekä analytiikkaan kytkeytyvistä artikkeleista ja vuorovaikutuksesta ryhmässä.


Koulutusjaksot:

Noin yksi päivä ennen ohjelmaa
Verkkototeutus
Big Data -verkkokurssi

Verkkokurssi sisältää kolme osiota, jotka käsittelevät Big Dataa eri näkökulmista. Jokainen osio koostuu videoluennoista ja niihin liittyvistä tehtävistä.

– Mitä on Big Data?
– Big Data ja tiedon laatu
– Big Datan hyödyntäminen

Kouluttaja:
Kari Hiekkanen
, TkT, Research Fellow, Aalto-yliopisto

—-

23.11.2020
Clarion Hotel Helsinki, Tyynenmerenkatu 2, 00220 Helsinki
Data ja moderni analytiikka

– Tietopohjaiset strategiat ja liiketoimintamallit
– Digitalisaatio ja big data: nykytila, mahdollisuudet ja riskit
– Liiketoiminnan murros: tiedolla johtaminen ja tieto hyödykkeenä
– Tietosuojakysymykset
– Data-analyysityö yrityksessä
– Datan yhdistäminen

+ Yrityspuheenvuoro
Jaakko Lempinen, Asiakaskokemuspäällikkö, YLE

Kouluttaja:
Kari Hiekkanen
, TkT, Research Fellow, Aalto-yliopisto

—-

24.11.2020
Clarion Hotel Helsinki, Tyynenmerenkatu 2, 00220 Helsinki
Moderni analytiikka ja data-analyysi

Analytiikan näkökulmat, tekniikat ja menetelmät
Data-analyysi
– Johdanto dataanalyysin maailmaan
– Mistä dataanalyysissä on kyse?
– Dataanalyysin menestystarinoita
– Millaista dataa yrityksissä on
– Yrityksen datan eri tyypit

Kouluttaja:
Eeva Vilkkumaa
, Ph.D. (Technology), Assistant Professor of Management Science, Aalto University School of Business

—-

25.11.2020
Clarion Hotel Helsinki, Tyynenmerenkatu 2, 00220 Helsinki
Data-analyysi ja visuaalinen johtaminen

Data Governance: datan omistajuus ja hallinnan järjestäminen

Analytiikkakulttuurin rakentaminen: digitaalinen etiikka

Visuaalinen johtaminen

– Visualisointi ja sen tuomat uudet näkökulmat toiminnan kehittämiseen
– Miten tieto tehdään näkyväksi ja osaksi päätöksentekoa
– Hyvin tehty visualisointi auttaa hahmottamaan ilmiön yhdessä silmäyksellä

Kouluttajat:
Kari Hiekkanen
, TkT, Research Fellow, Aalto-yliopisto
Jonatan Hildén, Graafinen suunnittelija & Informaatiomuotoilija, Koponen+Hildén Oy

—————————-

Koulutuspaikka:
Clarion Hotel Helsinki, Tyynenmerenkatu 2, 00220 Helsinki

Etäosallistumismahdollisuus (koulutus toteutetaan Zoomilla)

Ajankohta:
23.–25.11.2020

Hinta:
3 250 euroa
/hlö + alv 24 %.

Kysy ryhmähintaa useammalle osallistujalle samasta organisaatiosta.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Mikäli Asiakas peruuttaa osallistumisensa valmennusohjelmaan 15-21 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 20 % Palvelun hinnasta. Peruutuksen tapahtuessa 8-14 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 50 % Palvelun hinnasta. Jos peruutus tapahtuu tämän jälkeen tai peruutusilmoitus jää kokonaan tekemättä, veloitetaan Asiakkaalta koko osallistumismaksu.

Ilmoittaudu ohjelmaan 25.10.2020 mennessä.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.