Aalto EE järjestää nyt koulutuksen:

Analytiikka ja datastrategiat (3 pv)

Valjasta data luomaan liiketoimintaa

Dataa on kaikkialla, mutta mitä liiketoiminta saa siitä irti?

Datan analysointi ja hyödyntäminen eivät ole enää vain yritysjättien tai puhtaasti datan päälle rakennettujen yhtiöiden suojeltua toimintakenttää, vaan kaupalliset ja konfiguroitavat teknologiat mahdollistavat dataohjattujen liiketoimintamallien hyödyntämisen kaikille yrityksille ja organisaatioille. Yhä useampi uusi liiketoimintamalli myös perinteisillä toimialoilla rakentuu tehokkaammalle tiedon hyödyntämiselle, ja tieto sekä sen analysointi ovat avainasemassa myös olemassa olevan toiminnan kehittämisessä. Ydinkysymys on miten olemassa olevat, yhä massiivisemmat tietomassat saadaan valjastettua hyötykäyttöön.

Analytiikka ja datastrategiat -ohjelma tarjoaa kattavan ja strategisen näkökulman moderniin analytiikkaan ja sen hyödyntämiseen. Ohjelmassa strategia ja teoria yhdistyvät käytännöllisiin analyysiesimerkkeihin. Koulutuksen jälkeen tiedät, miksi analytiikka on tärkeää, miten datalla tuotetaan arvoa ja mitä erinomainen analytiikka edellyttää.


Hyödyt
Ohjelman jälkeen osaat rakentaa ja organisoida sekä tunnistat organisaatiosi analytiikkakyvykkyyden kypsyystason. Ymmärrät, mitä liiketoimintajohto saa vaatia liiketoimintatiedolta sekä tunnistat datavetoisen liiketoimintaympäristön ja analytiikkakulttuurin rakentumisen edellytykset ja vaatimukset.

– Tunnet analytiikkaan liittyvät keskeiset käsitteet ja menetelmät
– Tiedät miten ratkoa analytiikkaan liittyviä haasteita
– Ymmärrät datan visualisoinnin merkityksen ja tunnet alan työkaluja


Kenelle?
Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joiden fokuksessa on enemmän liiketoiminnan kehittäminen kuin itse teknologia.

Ohjelma sopii muun muassa liiketoimintajohtajille, liiketoiminnan kehitysjohtajille, digijohtajille, strategiajohtajille, talousjohtajille, tietohallintojohtajille.


Kouluttajat:

Kari Hiekkanen
Kari Hiekkanen työskentelee tutkijana ja projektipäällikkönä Aalto-yliopiston Tietotekniikan laitoksella vastuualueinaan tietotekniikan strateginen johtaminen, johtamisjärjestelmät ja kokonaisarkkitehtuurit.

Hänellä on lähes 20 vuoden käytännön kokemus IT-alan johtotehtävistä tuote- ja teknologiakehityksessä sekä konsultoinnissa eri yrityksissä. Kari Hiekkanen väitteli tekniikan tohtoriksi kesällä 2016 aiheenaan tietohallinnon johtamismallien vaikutus tietotekniikan arvontuottoon.

”Nykyaikaisen analytiikan ja datan omaksuminen osaksi jokapäiväistä työtä on keskeinen askel kohti tiedolla johtamisen yrityskulttuuria.

Perinteisesti organisaatiot ovat tottuneet tarkastelemaan oman liiketoimintansa tuottamaa dataa. Tulevaisuuden organisaatio ei kuitenkaan rajoita tiedonjanoaan ainoastaan omien järjestelmien keräämään dataan, vaan katsoo ympäröivää ekosysteemiä laajemmin. Datan mahdollisuuksia on syytä arvioida kumppaniverkoston kanssa, tunnistaen synergioita, datan vaihdon mahdollisuuksia tai jopa uuden liiketoiminnan perustamisen potentiaalia datavarantojen yhdistämisen myötä.”


Juuso Koponen

Juuso Koponen on informaatiomuotoilija, graafinen suunnittelija ja journalisti. Hän suunnittelee infografiikkaa mm. aikakauslehtiin, oppi- ja tietokirjoihin, näyttelyihin sekä erilaisiin verkkopalveluihin.OHJELMA

Analytiikka ja datastrategiat -ohjelma käsittelee datan ja analytiikan merkitystä liiketoiminnassa, tiedolla johtamista ja strategiaa sekä tiedon visualisoimista. Lisäksi analytiikan tekemiseen perehdytään käytännöllisten esimerkkien kautta.

Ohjelman kesto on kolme päivää. Opiskelu koostuu lähiopetuspäivistä, ajankohtaisista dataan sekä analytiikkaan kytkeytyvistä artikkeleista ja vuorovaikutuksesta ryhmässä.


Koulutusjaksot:

Noin yksi päivä ennen ohjelmaa
Verkkototeutus
Big Data -verkkokurssi

Verkkokurssi sisältää kolme osiota, jotka käsittelevät Big Dataa eri näkökulmista. Jokainen osio koostuu videoluennoista ja niihin liittyvistä tehtävistä.

– Mitä on Big Data?
– Big Data ja tiedon laatu
– Big Datan hyödyntäminen

Kouluttaja:
Kari Hiekkanen
, TkT, Research Fellow, Aalto-yliopisto

—-

04.11.2019
Aalto EE:n tilat Helsingissä
Data ja moderni analytiikka

– Tietopohjaiset strategiat ja liiketoimintamallit
– Digitalisaatio ja big data: nykytila, mahdollisuudet ja riskit
– Liiketoiminnan murros: tiedolla johtaminen ja tieto hyödykkeenä
– Tietosuojakysymykset

Kouluttaja:
Kari Hiekkanen
, TkT, Research Fellow, Aalto-yliopisto

—-

05.11.2019
Aalto EE:n tilat Helsingissä
Moderni analytiikka ja data-analyysi

Analytiikan näkökulmat, tekniikat ja menetelmät
Data Governance: datan omistajuus ja hallinnan järjestäminen
Analytiikkakulttuurin rakentaminen: digitaalinen etiikka
Data-analyysi
– Johdanto dataanalyysin maailmaan
– Mistä dataanalyysissä on kyse?
– Dataanalyysin menestystarinoita
– Millaista dataa yrityksissä on
– Yrityksen datan eri tyypit

Kouluttajat:
Kari Hiekkanen
, TkT, Research Fellow, Aalto-yliopisto
Pasi Lehtimäki, TkT, johtava konsultti, data-analytiikka, Gofore Oy

—-

06.11.2019
Aalto EE:n tilat Helsingissä
Data-analyysi ja visuaalinen johtaminen

Data-analyysin mahdollisuudet

– Voiko datan yhdistämisestä hyötyä?
– Dataanalyysityö yrityksessä

Visuaalinen johtaminen

– Visualisointi ja sen tuomat uudet näkökulmat toiminnan kehittämiseen
– Miten tieto tehdään näkyväksi ja osaksi päätöksentekoa
– Hyvin tehty visualisointi auttaa hahmottamaan ilmiön yhdessä silmäyksellä

Kouluttajat:
Juuso Koponen
, informaatiomuotoilija, graafinen suunnittelija ja journalisti

—————————-

Koulutuspaikka:
Täsm. myöh. – Helsinki

Ajankohta:
04.–06.11.2019

Hinta:
2 800 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Mikäli Asiakas peruuttaa osallistumisensa valmennusohjelmaan 15-21 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 20 % Palvelun hinnasta. Peruutuksen tapahtuessa 8-14 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 50 % Palvelun hinnasta. Jos peruutus tapahtuu tämän jälkeen tai peruutusilmoitus jää kokonaan tekemättä, veloitetaan Asiakkaalta koko osallistumismaksu.

Ilmoittaudu ohjelmaan 15.10.2019 mennessä.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.