Edita järjestää nyt koulutuksen:

Asiakirjajulkisuus ja henkilötietojen suoja (2 h)

Miten asiakirjajulkisuuden ja henkilötietojen suojaan liittyvä sääntely on mahdollista yhteensovittaa? Miten menetellä, jos luovutettava asiakirja sisältää henkilötietoja? Voiko tietoja luovuttaa journalistiseen tarkoitukseen, suoramarkkinointiin tai markkinatutkimukseen? Voiko tiedon antaa nähtäville, vaikka tietoa ei saisikaan luovuttaa? Mitkä henkilötiedot ovat salassa pidettäviä, ja voiko salassa pidettäviä henkilötietoja joissain tapauksissa luovuttaa?

Tietosuoja­lainsäädäntö ja julkisuusperiaate ajautuvat useasti törmäyskurssille. Julkisuuslain mukaan viranomaisen hallussa oleva asiakirja on julkinen viimeistään sen valmistuttuaan. EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) ja sitä täydentävä kansallinen tietosuojalaki säätelevät tietojen keräämistä ja käsittelyä. Julkisuusperiaatteen ja tietosuojalainsäädännön yhtäaikainen soveltaminen tuottaa viranomaisille useasti päänvaivaa ja aiheuttaa vääriä tulkintoja. Tässä webinaarikoulutuksessa pureudumme tämän ongelman ytimeen ja käymme läpi asiakirjajulkisuuden ja henkilötietojen suojaan liittyvää sääntelyä sekä niiden yhteensovittamista.

Koulutus vastaa mm seuraaviin kysymyksiin:
– Asiakirjajulkisuuteen ja henkilötietojen suojaan liittyvä sääntely ja niiden yhteensovittaminen.
– Henkilötiedot viranomaisen asiakirjoissa ja niiden käsittelyedellytykset.
– Tiedonsaanti henkilötietoja sisältävästä asiakirjasta ja siihen liittyvä menettely.
– Salassa pidettävät asiakirjat ja tietojen luovutus.
– Asianosaisen oikeus tiedonsaantiin.
– Tietojen luovuttaminen journalistiseen tarkoitukseen, suoramarkkinointiin tai markkinatutkimukseen.


Kenelle?
– valtion viranomaisille ja työntekijöille.
– kuntien viranomaisille ja työntekijöille.
– hyvinvointialueiden viranomaisille ja työntekijöille.
– yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen työntekijöille.
– itsenäisten julkisoikeudellisten laitosten työntekijöille.
– juristeille.


Kouluttaja
Tomi Voutilainen
, Julkisoikeuden professori, Itä-Suomen yliopistoOHJELMA

13.00 Tervetuloa koulutukseen!
– Asiakirjajulkisuuteen ja henkilötietojen suojaan liittyvä sääntely ja niiden yhteensovittaminen
– Henkilötiedot viranomaisen asiakirjoissa ja niiden käsittelyedellytykset
– Tiedonsaanti henkilötietoja sisältävästä asiakirjasta ja siihen liittyvä menettely

15.00 Koulutus päättyy

—————————-

Koulutuspaikka:
Koulutus järjestetään etänä

Ajankohta:
9.2.2023, klo 13:00-15:00

Hinta:
290 euroa
/hlö + alv 24 %. Koulutuksen hintaan sisältyy tallenne, joka on osallistujien katsottavissa kuusi kuukautta koulutuksen jälkeen.

Kun ilmoitat webinaariin useamman osallistujan samasta organisaatiosta, ovat voimassa seuraavat alennetut hinnat:

2-5 osallistujaa: 240 euroa + alv 24 % / hlö
6-10 osallistujaa: 200 euroa + alv 24 % / hlö

(Alennus lasketaan 1 hlö perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.)

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

ILMOITTAUTUMINEN

(Toimi heti - paikkoja rajoitetusti!)


Kyllä, ilmoittaudun Asiakirjajulkisuus ja henkilötietojen suoja (2 h) -koulutukseen 09.02.2023, Etäkoulutus
Hlö(ä)