fbpx
Aurinkovoimaloiden kaavoitus- ja lupaprosessi (1/2 pv)
Edita järjestää nyt koulutuksen:

Aurinkovoimaloiden kaavoitus- ja lupaprosessi (1/2 pv)

370 euroa /hlö + alv 24 %

EUR

23.11.2023, Webinaari , Webinaari 13 syyskuun, 2023 Sampo Korppoo

Lakitieto , Ympäristö

Miten aurinkovoimaloiden lupa- ja kaavoitusprosessi etenee? Millaisilla ratkaisuilla aurinkovoimalahankkeita on Suomessa viety eteenpäin? Miten kaavoitus- ja lupaprosessia on tarkoitus selkiyttää?

Kiinnostus aurinkovoimaa kohtaan on kasvanut valtavasti. Innostuksen ryöpsähtämisen syitä ovat ilmastoseikat, energiakriisi ja se, että aurinkovoiman tuotanto voidaan usein käynnistää tuulivoimaa nopeammin.

Aurinkovoimaloiden kaavoitukseen ja lupiin liittyy kuitenkin useita auki olevia kysymyksiä, jotka saavat sekä aurinkovoiman kehittäjät että maanomistajat ymmälleen. Suomessa ei ole selkeää lainsäädäntöä tai yhtenäisiä käytäntöjä liittyen teollisen kokoluokan aurinkovoimaloiden luvitukseen ja kaavoitukseen. Ympäristöministeriö on perustanut keväällä 2023 ohjausryhmän, jonka tehtävänä on laatia suurten aurinkovoimaloiden kaavoituksessa ja rakentamisessa sovellettavia käytäntöjä selkiyttävä opasmateriaali.

Koulutuksessa käydään professori Ari Ekroosin ja asianajaja Jaakko Kanervan johdolla läpi aurinkovoimaloiden kaavoitus- ja lupaprosessin lainsäädäntökehikkoa sekä erilaisia ratkaisuja, joilla hankkeita on päästy viemään Suomessa eteenpäin. Kuulemme myös case-puheenvuoron: Vapo Terran tuuli- ja aurinkovoimakehityksen projektipäällikkö Heikki Nivala kertoo käytännön kokemuksia Kotkan Torvmossenin entisellä turvetuotantoalueella sijaitsevan aurinkovoimalan luvituksen viemisestä kohti maalia.

Koulutuksen päätteeksi saamme ajantasaiset tiedot kaavoitus- ja lupaprosessin selkiyttämisestä opasmateriaalia laativan ohjausryhmän puheenjohtajalta Sanna Anderssonilta ympäristöministeriöstä.

Koulutus vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin:
– Millainen on aurinkovoimalahankkeiden kaavoitusta ja lupia säätelevä lainsäädäntökehikko?
– Millä erilaisilla ratkaisuilla aurinkovoimalahankkeita on Suomessa viety eteenpäin (mm. kaavamuutos, poikkeamispäätös, rakennuslupa)?
– Millaisia käytännön kokemuksia kaavoitus- ja lupaprosessi on kerryttänyt suuressa aurinkovoimapuistohankkeessa, jonka luvitus on pääsemässä tänä vuonna maaliin?
– Miten aurinkovoimaloiden kaavoitus- ja lupaprosessia on tarkoitus selkiyttää?

Koulutus kuuluu Uusiutuva energia – kaavoitus, luvat, maanvuokraussopimukset -koulutussarjaan. Voit osallistua tähän yksittäiseen webinaarikoulutukseen tai edullisesti koko koulutussarjaan.


Kenelle?
Koulutus on suunnattu mm
– maanomistajille
– aurinkovoiman kehittäjille
– kuntien maankäytön asiantuntijoille
– juristeille
– uusiutuvan energian hankkeiden parissa työskenteleville konsulteille ja muille asiantuntijoille


Kouluttajat:
Jaakko Kanerva
, asianajaja, Kuhanen, Asikainen & Kanerva Asianajotoimisto
Jaakko Kanerva toimii asianajajana Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:ssä. Hänen erikoisalaansa kuuluvat mm. konsultointi maankäytön, kaavoituksen ja rakentamisen asioissa. Kanerva avustaa erilaisia tahoja lisä- ja täydennysrakentamisen sekä kiinteistöjen kehityksen hankkeissa. Rasite-, hallinnanjako-, yhteisjärjestely- sekä maanvuokrasopimukset ovat hänelle erityisen tuttuja. Hän avustaa asiakkaita säännöllisesti myös kiinteistötoimituksissa ja maaoikeudessa.

Ari Ekroos, talousoikeuden professori, Aalto-yliopisto
OTT, talousoikeuden professori Ari Ekroos on osallistunut maankäyttö- ja rakennuslain valmisteluun. Hänen tutkimusintressinsä ovat laajasti ympäristöoikeudellisia pitäen sisällään ainakin ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä koskevan lainsäädännön, luonnonsuojelulainsäädännön, maankäyttö- ja rakentamisen sääntelyn, vesioikeuden ja ilmastosääntelyn. Hänen erityisenä kiinnostuksen kohteenaan ovat nykyisin ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen liittyvä ympäristö- ja energiaoikeudellinen sääntely laajasti ymmärrettynä, jolloin siihen kuuluu ylikansallisen sääntelyn (ilmastonmuutossopimus/Kioto ja EU:n ilmastosääntely päästökauppoineen ja muine toimineen) ja ohjauksen lisäksi kansallinen lainsäädäntö mukaan lukien perinteinen ympäristöoikeudellinen normisto.

Sanna Andersson, ympäristöneuvos, ympäristöministeriö
Sanna Andersson on toiminut erityisasiantuntijana ympäristöministeriössä pian 6 vuotta. Hänen erikoisalaansa kuuluvat mm. maankäytön, alueidenkäytön suunnittelun ja kaavoituksen asiat. Lisäksi hän työskentelee kestävien energiamuotojen parissa niiden alueidenkäytön ja ympäristövaikutusten osalta. Hän on suorittanut kotimaisen korkeakoulututkinnon lisäksi kaupunkisuunnittelun maisteritutkinnon Iso-Britanniassa ja toiminut siellä vuosien ajan virkamiehenä kuntakaavoituksen parissa. Suomesta aiempaa kokemusta on mm. kuntatasolta asema- ja yleiskaavoituksesta sekä ELY-keskuksesta.

Heikki Nivala, Project Manager, Wind & Solar Power Development, Vapo Terra Oy
Heikki Nivala toimii Vapo Terralla projektipäällikkönä tuuli- ja aurinkovoimahankekehityksessä, vastuullaan usean aurinkovoimahankkeen edistäminen. Koulutukseltaan hän on sähkötekniikan diplomi-insinööri Tampereen yliopistosta, pääaineena uusiutuvat sähköenergiateknologiat.OHJELMA

8.45 Webinaariympäristö avautuu

9.00 Tervetuloa koulutukseen!

9.05 Aurinkovoimaloiden kaavoitus- ja lupaprosessi
– Lainsäädäntökehikko
– Kaavoitus- ja lupaprosessi

9.35 Aurinkovoimahankkeet eri paikkakunnilla
– Kaavamuutos, poikkeamispäätös, rakennuslupa? Miten hankkeita on viety läpi eli miten nykyistä lainsäädäntöä on sovellettu?

10.25 Tauko

10.35 Käytännön kokemuksia aurinkovoimalahankkeen kaavoitus- ja lupaprosessista: Case Torvmossen

11.05 Kaavoitus- ja lupaprosessin selkiyttäminen
– Valmisteilla oleva opasmateriaali
– Lainsäädännön ja käytäntöjen kehittäminen

11.35 Aikaa keskustelulle

11.45 Koulutus päättyy


Koulutuspaikka:
Koulutus järjestetään verkossa

Ajankohta:
23.11.2023, klo 9:00-11:45

Hinta:
370 euroa
/hlö + alv 24 %. Koulutuksen hintaan sisältyy tallenne, joka on osallistujien katsottavissa kuusi kuukautta koulutuksen jälkeen.

Kun ilmoitat webinaariin useamman osallistujan samasta organisaatiosta, ovat voimassa seuraavat alennetut hinnat:

2-5 osallistujaa: 310 euroa + alv 24% / hlö
6-10 osallistujaa: 260 euroa + alv 24% / hlö

(Alennus lasketaan 1 hlö perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.)

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja