Tieturi järjestää nyt koulutuksen:

Certified Scrum Product Owner (CSPO) (2 pv)

Certified Scrum Product Owner koulutus on 2-päiväinen työpaja, joka esittelee ketteryyden käsitteet Scrum-ajattelutapaa käyttäen. Kurssin suorittaneista osallistujista tulee sertifioituja Scrum tuoteomistajia (CSPO). Scrum tuoteomistajat ovat vastuussa systeemien rakentamisesta, uusien tuotejulkaisujen luomisesta tai mistä tahansa muusta monimutkaisesta liiketoimintaprojektista agilessa toimintamallissa.

Scrum on iteratiivinen ja inkrementaalinen ajattelukehys monimutkaisten tuotteiden kehittämiseen ja ylläpitämiseen agilen periaatteiden mukaisesti. Scrumissa kehitystiimi toimittaa laadukasta ja tuotantokelpoista toiminnallisuutta jokaisen Sprintin lopussa luoden ketteryyden, joka tarvitaan, jotta nopeasti muuttuviin vaatimuksiin voidaan vastata.

Scrum-ajattelukehys haastaa käyttäjänsä koko ajan fokusoitumaan jatkuvaan parantamiseen ja sen sprintit luovat pysyvyyden, joka tarvitaan tulosten aikaansaamiseen ympäristössä, jossa tarpeet muuttuvat koko ajan.

Nämä piirteet ovat johtaneet siihen, että Scrumista on tullut maailman suosituin ketterän ohjelmistotuotannon viitekehys – ja että sen käyttöä jatkuvasti laajennetaan yhä uusille aloille.

Scrum Product Owner kurssin tavoitteet
Certified Scrum Product Owner – koulutuksen jälkeen osaat Scrum-viitekehyksen niin, että voit ohjata sen käyttöä käytännön työssä. Kurssilla opit tuntemaan Scrum ja Agile ajattelun ja käytännöt niin, että voit aloittaa työn Scrum tuoteomistajana.

Kohderyhmä
Kurssi sopii henkilöille, jotka ovat tuoteomistajia, liiketoiminnan omistajia, liiketoiminnan kehittäjiä, asiakkaita (kehitystyön tilaaja) tai esim. tuotepäällikköitä – ja haluavat laajentaa osaamistaan Scrumista.

Esitiedot
Scrumin perusteiden hallinta on esitietovaatimus. Tutustu siis ennen kurssia Scrum Guideen sekä siihen pohjautuvaan 14 lyhyestä videoesittelystä koostuvaan eLearning pakettiin. Olet voinut saavuttaa tarvittavan perusteiden hallinnan myös työkokemuksella.

Sertifikaatti
Kurssin suorittaneet osallistujat listataan sertifioituna Scrum tuoteomistajina (CSPO) Scrum Allianssin www-sivustolle ja he saavat Scrum Allianssin jäsenyyden kahdeksi vuodeksi.

Sertifioitumisen suorittaminen edellyttää kahden kokonaisen päivän aktiivista läsnäoloa kurssilla, erillistä kurssin jälkeistä testiä ei ole.

Kurssin materiaalit
Kurssi pidetään suomeksi käyttäen englanninkielistä materiaalia.


Sisältö Certified Scrum Product Owner (CSPO) koulutuksessa
1. Scrumin tuoteomistajan roolin ymmärtäminen
Tuoteomistajan roolin perusteet Scrumissa

 • Tuoteomistajan vastuut
 • Scrum tiimin yhteistyön hyödyt
 • Arvon tuottaminen tuoteratkaisuja toimittamalla
 • Tuoteomistaja Scrum tapahtumissa
 • Tuoteomistajan henkilökohtaiset ominaisuudet Scrumissa
 • Tuoteomistajuuden väärät mallit
 • Tuoteomistaja ja organisaatio
 • Miksi Scrum viitekehys toimii tuotekehityksessä?
 • Miten Scrum tiimi toimittaa tuoteversioita?


Työskentely sidosryhmien kanssa Scrumissa

 • Tekniikka, jolla luodaan näkyvyys sidosryhmille
 • Päätöksenteon lähestymistavat Scrumissa
 • Tuoteomistaja fasilitaattorina
 • Tekniikat informaation tai näkemysten keräämiseksi


Työskentely kehitystiimin kanssa

 • Yhteistyö valmiin määrittelyssä (DoD) ja kehitysjonoa luotaessa, työstettäessä ja järjestettäessä


Scrum tuoteomistajuus monen tiimin kanssa

 • Tekniikat tiimien välisten riippuvuuksien visualisoimiseksi, vähentämiseksi ja hallitsemiseksi


2. Tarkoituksen ja strategian kuvaaminen Scrumissa
Scrumin tuotestrategia

 • Tarkoitus, visio, missio, strategia ja taktiikat
 • Ratkaistava ongelma
 • Miten parantaa tilannetta?
 • Miten evaluoida ratkaisun tehokkuutta?
 • Tarkoituksen tunnistaminen ja strategian määrittely Scrumissa
 • Kuinka strategia vaikuttaa Scrum tiimin ulkopuolelle


Scrumin tiekartat ja julkaisusuunnittelu

 • Strategiat pala kerrallaan toimituksiin
 • Kuinka luodaan priorisoitu tuotteen tiekartta
 • Etenevä asioiden pilkkominen


3. Asiakkaiden ja käyttäjien ymmärtäminen Scrumissa
Asiakastutkimus ja tuotteen löytäminen

 • Käyttäjät, jotka käyttävät tuotetta
 • Asiakkaat, jotka ostavat tuotteen
 • Muut sidosryhmät
 • Asiakkaiden ja käyttäjien segmentointi
 • Tiettyyn käyttäjään/asiakkaaseen keskittyminen
 • Useiden käyttäjien ja asiakkaiden palveleminen ilman fokusta
 • Tekniikat, joilla tiimit yhdistetään suoraan asiakkaisiin ja käyttäjiin
 • Käyttäjien ja asiakkaiden kuvaaminen
 • Tekniikat uusien tuote- ja ominaisuusideoiden luomiseksi
 • Tuotteen löytäminen


4. Tuotteeseen liittyvien olettamusten testaaminen Scrumissa

 • Sprintin katselmus
 • Olettamus ja hypoteesi
 • Scrum kokeilemisessa ja oppimisessa
 • Olettamusten testaaminen tuotetta määriteltäessä, kehitettäessä ja toimitettaessa
 • Miten tuoteomistaja tekee tuotteen määrittely- ja validointityön?
 • Mikä olettamus pitäisi testata ensin?
 • Olettamusten testaaminen kustannusten ja oppimisen laadun näkökulmasta


5. Työskentely tuotteen kehitysjonon kanssa Scrumissa
Tuloksen ja tuotoksen erottaminen

 • Tulos ja tuotos
 • Kehitysjonon kohtien ominaisuudet


Scrumin arvon määrittäminen

 • Mitä arvo on?
 • Arvon mittaamisen tekniikat
 • Sidosryhmien näkökulma arvoon


Kohtien järjestely Scrumissa

 • Kehitysjonon järjestämisen kriteerit
 • Kehitysjonon järjestämisen tekniikat


Kohtien luominen ja työstö Scrumissa

 • Kehitysjonon kohtien lähteet
 • Kehitysjonon kohtien luominen
 • Miten kehitysjonon työstö tehdään?
 • Juuri oikeaan aikaan vai kaikki kerralla?
 • Työkalut kehitysjonon kohtien kommunikoimisessa
 • Suuren idean pienten julkaistavissa olevien osajoukkojen tunnistaminen
 • Osittamisen hyödyt


Extra (Scrum Alliancen CSPO osaamismäärittelyn lisäksi):
Yritystasoinen Scrum ja isot projektit

 • Skaalattu monen tiimin Scrum
 • Scrum maantieteellisesti hajautetuissa tiimeissä
 • Sopimukset, alihankinta
 • Työskentely perinteisten organisaatioiden kanssa


Aikataulu Scrum tuoteomistajakoulutukselle
Koulutuspäivät alkavat klo 9 ja päättyvät n. klo 16. Aamiainen on tarjolla klo 8:15 alkaen.

——————————-

Koulutuspaikka:
Tieturi Oy
Mannerheimintie 15
Helsinki

Aika:
8.-9.4.2019

Hinta:
1 550 eur (+ alv 24 %)
———————————–
Peruutusehdot:
Alle 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä perumisista perimme osallistumismaksusta 50 %. Alle 7 päivää ennen koulutusta tehdyistä perumisista perimme osallistumismaksun täysimääräisenä. Mikäli et saavu koulutukseen, veloitamme koko osallistumismaksun ja mahdolliset jo tilatut testit.
Pidätämme oikeuden muutoksiin kansainvälisten koulutuskumppaniemme koulutuksiin. Näiden koulutusten osalta olemme sinuun yhteydessä ilmoittautumisesi jälkeen

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.