fbpx
Certified ScrumMaster (2 pv)
Tieturi järjestää nyt koulutuksen:

Certified ScrumMaster (2 pv)

EUR

12.-13.12.2016, Tieturi Oy, Helsinki Mannerheimintie 15, Helsinki 22 marraskuun, 2016 Sampo Korppoo

Tieto- ja viestintäteknologia

Koulutuksessa käydään läpi ketteryyden käsitteet Scrum-ajattelutapaa käyttäen. Koulutuksen suorittaneista osallistujista tulee sertifioituja ScrumMastereita.

Ketterä ohjelmistotuotanto lisää ohjelmistokehityksen tuottavuutta ja laatua ja vähentää sen riskejä. Scrum on iteratiivinen ja inkrementaalinen ajattelukehys monimutkaisten tuotteiden kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Scrumissa kehitystiimi toimittaa laadukasta ja tuotantokelpoista toiminnallisuutta jokaisen Sprintin lopussa luoden ketteryyden, joka tarvitaan, jotta nopeasti muuttuviin vaatimuksiin voidaan vastata.

Scrum-ajattelukehys haastaa käyttäjänsä koko ajan fokusoitumaan jatkuvaan parantamiseen ja sen sprintit luovat pysyvyyden, joka tarvitaan tulosten aikaansaamiseen ympäristössä, jossa tarpeet muuttuvat koko ajan.

Tavoitteet
Certified ScrumMaster -kurssin jälkeen osallistujat tietävät ketterän ohjelmistotuotannon arvot ja periaatteet. Valmennuksessa he oppivat tuntemaan Scrum ajattelun ja käytännöt niin, että he voivat aloittaa työn ScrumMastereina.

Kenelle
Kurssi sopii henkilöille, jotka haluavat ScrumMasteriksi tai jotka ovat Scrum-tiimien jäseniä. Kurssi tarjoaa tietoa Scrumista ohjelmistokehittäjille, testaajille, asiakkaille, päälliköille, projektipäällikköille ja tiimien vetäjille.

Esitiedot
Kurssi pidetään suomeksi käyttäen englanninkielistä materiaalia.

Sertifikaatti
Kurssiin sisältyy online-testi, joka suoritetaan Scrum Allianssin sivustolla valmennuksen jälkeen. Kurssin ja testin suorittaneet osallistujat listataan sertifioituna ScrumMasterina Scrum Allianssin www-sivustolle ja he saavat Scrum Allianssin jäsenyyden kahdeksi vuodeksi.


OHJELMA

1. päivä

Ketterä ohjelmistotuotanto
– Ketteryyden julistus, periaatteet ja käytännöt
– Miksi ketteryys toimii ?
– Menestystarinoita
– Sudenkuopat
– Tunnettuja ketteriä ajattelukehyksiä

Scrum-yleiskatsaus
– Scrum-ajattelu
– Scrumin arvot
– Empiirinen prosessin ohjaus
– ScrumMaster
– Product owner
– Itseohjautuva ja itseään johtava tiimi
– Aktiviteetit ja tuotokset
– Scrumin työnkulku

Suunnittelu
– Ketterä suunnittelu
– Tuotevisio
– Ketterä arkkitehtuuri
– ’Valmiin’ määritelmä
– Käyttäjätarinat ja ketterät vaatimukset
– Kehitysjono (Product backlog)
– Kehitysjonon tarkentaminen (refinement)
– Hyväksymiskriteerit

Sprintin suunnittelu
– Sprintin suunnittelukokous
– Työmäärien arviointi
– Tehtävälista (Sprint backlog)


2. päivä

Työskentely Sprintin aikana
– Päivän Scrum

Scrum-simulaatio
– 59 minuutin pituinen Scrum-harjoitus

Ketterä johtajuus
– Motivaatio
– Menestyvien tiimien rakentaminen
– ScrumMaster palvelijajohtajana
– ScrumMasterin päivittäinen työ

Edistymisen seuranta
– Tulokset
– Edistymiskäyrät ( Burndown charts)
– Edistymisen visuaalinen kuvaaminen
– Sprintin keskeyttäminen

Katselmointi ja retrospektiivi
– Jatkuva parantaminen
– Sprintin katselmus (Sprint review meeting)
– Sprintin retro (Srprint retrospective meeting)

Scrum isoissa projekteissa
– Scrumin skaalaus
– Yritystason Scrum
– Scrum of Scrums -palaverit
– Maantieteellisesti hajautettu Scrum

EXTRA: Scrumin kanssa käytetyt tekniset käytännöt
– XP:n tiimiohjelmointikäytännöt
– Ketterä testaus
– Tekninen velka

EXTRA: Scrum ja organisaatiot
– Lean-ajattelun hyödyntäminen
– Ketterät organisaatiot ja ketterä hallinto
– Sopimukset ja hankinta
– Työskentely perinteisten organisaatioiden kanssa

Koulutuspaikka:
Tieturi, Tammasaarenkatu 5, 00180 Helsinki

Aika:
12.-13.12.2016

Hinta
1 400 eur
+ alv

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja