fbpx
COBIT5 ® Foundation (2 pv)
Tieturi järjestää nyt koulutuksen:

COBIT5 ® Foundation (2 pv)

EUR

15.-16.06.2017, Tieturi Oy, Helsinki Mannerheimintie 15, Helsinki 16 kesäkuun, 2017 Sampo Korppoo

Laadunvarmistus , Tieto- ja viestintäteknologia

Koulutuksessa käydään läpi, kuinka IT:n ja liiketoiminnan yhteneväisiä tavoitteita voidaan mitata, johtaa ja varmentaa hyvän hallintotavan mukaisesti. Koulutuksen käytyäsi osaat soveltaa COBIT 5 -viitekehyksen periaatteita koko ketjuun liiketoimintatavoitteista palvelunhallintaprosesseihin.

COBIT 5 on laajennus aiemmasta COBIT 4.1 -mallista ja siihen on integroitu muita tärkeitä viitekehyksiä ja standardeja kuten Val IT ja Risk IT ja se sisältää laajasti hyväksyttyjä periaatteita, hyviä käytäntöjä, työkaluja ja malleja joiden avulla voidaan lisätä tietojärjestelmistä saatavaa arvoa.

Kohderyhmä

COBIT 5 -koulutus sopii ylemmälle IT-johdolle, IT-päälliköille, palvelupäälliköille, laatupäälliköille, palveluprosessien omistajille ja prosessipäälliköille sekä muille jotka tarvitsevat tietoa COBIT-viitekehyksestä, mittareista ja hyvän hallintotavan toteuttamisesta IT-ympäristössä.

Esitiedot

Ei esitietovaatimuksia, mutta IT:n yleistuntemus on hyödyksi.

Sertifikaatti

Kurssin päätteeksi on mahdollisuus suorittaa COBIT 5 Foundation -sertifiointitesti. Laskutamme sertifiointikokeen erikseen. Kokeen hinta on 350 € (+ alv 24 %).

Kurssin materiaalit

Kurssin opetuskieli on suomi, materiaali on englanninkielinen. Voimme toteuttaa kurssin myös englanniksi tarvittaessa.

Koulutuskortilla maksavilta perimme kurssimateriaalikustannukset 120 eur (+ alv 24 %).

COBIT (Control Objectives of Information and related Technology) tarjoaa hyvän hallintotavan mallin IT-palvelujohtamiseen. Sen lähestymiskulma on vahvasti liiketoimintakeskeinen, kontrolleihin ja prosesseihin perustuva sekä mittausta suosiva. COBIT toimii yhteen mm. ITILin, TOGAFin ja projektitoiminnan mallien kanssa (esim. PRINCE2) katsoen organisaation toimintaa strategisesta näkökulmasta. COBITin lähtökohtana ovat organisaation sidosryhmien tarpeet, ja näistä liiketoiminnan tavoitteiden kautta määritetyt tarpeelliset IT-prosessit. Tavoitteena on, että näin prosesseissa tehty työ auttaa suoraan liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamista, ja sitä kautta myös sidosryhmät arvostavat saatuja tuloksia.

COBIT 5 Foundation koulutuksen tavoitteet

COBIT kurssin jälkeen sinulla on ymmärrys seuraavista asioista:
– COBIT 5 -viitekehys ja perusperiaatteet: hyödyt ja haasteet
– IT:n pääasialliset haasteet
– Hyvän IT-hallintatavan käsitteet
– Sidosryhmien tarpeiden ja hyvän hallintotavan suhde toisiinsa
– COBIT 5 käyttöönoton lähestymistapa
– Prosessidomainit ja prosessien referenssimalli
– Prosessien kypsyysmittaus

Koulutuksen tavoitteena on, että osaat sidosryhmien ja liiketoiminnan tavoitteista johtaa tavoitteet IT:lle sekä näitä tukevat olennaiset IT-prosessit COBITin viitoittamalla tavalla.


Sisältö COBIT Foundation koulutuksessa

1. päivä

Introduction to COBIT
– Governance
– Evolution of COBIT
– Benefits of COBIT 5

Principles of COBIT
– Principle 1: Meeting stakeholder needs
– Principle 2: Covering the enterprise end-to-end
– Principle 3: Applying a single integrated framework
– Principle 4: Enabling a holistic approach
– Principle 5: Separating governance from management

COBIT 5 Enablers
– Principles, policies & frameworks
– Processes
– Organisational structures
– Culture, ethics and behaviour
– Information
– Services, infrastructure and applications
– People, skills and competencies

2. päivä

COBIT Implementation
– Implementing change successfully
– Key success factors
– Trigger events
– Implementation life cycle

Process capability
– Assessment approach
– Capability levels
– Performing capability assessments

COBIT sertifiointitesti

Aikataulu COBIT 5 Foundation koulutukselle
Koulutuspäivät ovat klo 9:00-16:00. Aamukahvia tarjolla klo 8:30 alkaen.

Jos haluat sertifiointitestin, se on 2. koulutuspäivän iltapäivästä, n. klo 14:15 – 16:00.

Koulutuskortti COBIT5 koulutuksessa

Koulutuskortilla maksavilta veloitus on 2 koulutuskorttipäivää. Koulutuskortilla maksavilta perimme kurssimateriaalikustannukset 120 eur (+ alv 24 %).


Koulutuspaikka
Tieturi Oy, Tammasaarenkatu 5, Helsinki

Aika
15.06.2017 – 16.06.2017

Hinta
1 350 eur
(+ alv 24 %)

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja