CxO Professional järjestää nyt koulutuksen:

CxO Certified Business Mentor™ (4 pv)

Koulutuksessa opit tavoitteellisen mentorointitaidon ja kohtaamaan johdettavasi tai asiakkaasi yksilöllisesti. Autat heitä onnistumaan tehtävissään ja kasvamaan täyteen potentiaaliinsa. Silloin kun ihmiset voivat hyvin, syntyy myös tuloksia.

Mentorointi nopeuttaa oppimista sekä kasvattaa ymmärrystä ja sitoutumista. Edelläkävijäorganisaatiot käyttävätkin sitä johtamisessaan ja työkaluna sisäisessä kehittämisessä.

Mentorointikoulutuksesta on hyötyä sinulle, jos olet
Johtaja tai esimies, joka haluat johdettaviesi onnistuvan omissa tehtävissään motivoituneina ja yksilöllisesti johdettuina. Samalla onnistut myös itse!
Hankejohtaja tai projektipäällikkö, joka haluat varmistaa tiimisi onnistumisen yksilöinä ja yhdessä – motivoituneina ja yksilöllisesti johdettuina.
Ammattimainen mentori, joka tarvitset toimivat menetelmät tavoitteelliseen ja suunnitelmalliseen asiakkaasi onnistumisen varmistamiseen. Substanssi sinulla jo on.
Organisaation sisäinen mentori tai mentorointiohjelman vetäjä, joka saat paitsi vahvan menetelmäpakin, myös prosessin ja parhaat käytännöt ohjata ja auttaa ohjattaviasi.

Lupaamme, että mentorointitaidon lisäksi opit uutta itsestäsi ja toisista sekä saat toimivat työkalut
– Ymmärrät ammattimaisen mentoroinnin tavoiteasetannan ja prosessin. Sinulla on myös siihen tarvittavat työkalut.
– Saat varmuutta mentorointiin. Sinulla on omakohtaista kokemusta mentoroinnista. Parhaiden käytäntöjen lisäksi opit myös muiden kokemuksista. Opit siis nopeammin.
– Ymmärrät, että kun kohtelet asiakkaitasi ja johdettaviasi yksilöllisesti – saat ihmisten potentiaalin esiin. Tässä auttavat erilaiset profiloinnit.
– Tiedostat oman johtajuutesi vahvuudet ja kehittämiskohteet (CxO Johtajaprofiili).
– Saat tietää henkilökohtaisen vaikuttavuutesi vahvuudet, heikkoudet ja kehittämiskohteet; sinulla on kehittämissuunnitelma ja käytännölliset harjoitteet (CxO Vaikutusvoima™).
– Tiedät viestintä- ja vuorovaikutustyylisi ja pystyt tunnistamaan erilaisia vuorovaikutustyyppejä lähiympäristössäsi (DISC).
– Ymmärrät, mitä asiat saavat sinut syttymään. Opit, että ihmiset motivoituvat erilaisista asioista kuin sinä (Reiss Motivaatioprofiili).
– Tulet tietoisemmaksi osaamisestasi ja hiljaisesta tiedostasi.
– Verkostoidut huipputyyppien kanssa ja saat oman luottoporukan. Yhteydenpito yleensä jatkuu koulutuksen jälkeenkin!

Koulutuksen suoritettuasi olet oikeutettu käyttämään CxO Certified Business Mentor™ -nimikettä.

Pienet ryhmät takaavat vuorovaikutteisen ja tehokkaan oppimisen
Kurssilla on neljä lähiopetuspäivää, joihin osallistuminen on välttämätöntä. Ryhmät ovat pieniä ja keskustelevia. Luottamuksen ilmapiiri ja erilaiset kokemustaustat synnyttävät otollisen oppimisympäristön. Painotus on käytännönläheisyydessä ja sovellettavuudessa.

Lähiopetuspäivien väliin sijoittuvat mentorointiharjoitukset. Niissä ratkot mentorisi kanssa oikeita kehityskohteitasi kolmessa mentorointi-istunnossa. Toimit itse myös mentorina kolmessa istunnossa soveltaen oppimaasi käytäntöön.

Ensimmäinen lähiopetuspäivä on annettu. Muut päivät sovitaan osallistujien kesken ensimmäisenä päivänä, jotta ne sopivat varmasti kaikille. Opetuspäivät ovat n. 3 viikon välein. Koulutus kestää noin 12–16 viikkoa.

Kouluttajat:
Toni Hinkka
on auttanut tuhansia ihmisiä kehittämään oma vakuuttavuuttaan toimitusjohtajista yhteiskunnallisiin vaikuttajiin, esiintyjiin, huippumyyjiin ja opettajiin. Hän on kollegoineen kehittänyt vaikuttavuuteen liittyviä menetelmiä vuodesta 2010 lähtien. Toni toimii CxO Professional Oy:n toimitusjohtajana, johtamisen ammattimentorina ja suomalaisen johtamisen parantamisen puolestapuhujana. Hän on kirjoittanut useita johtamiseen ja vaikuttamiseen liittyviä kirjoja.

Marja-Leena Tikkanen on ratkaisukeskeisenä työnohjaajana ja uravalmentajana hän ohjannut ihmisiä oivaltamaan omia vahvuuksiaan ja osaamistaan sekä löytämään muutokseen tarvittavia voimavaroja. Hän on toiminut vaikutusvoimakonseptin kanssakehittäjänä vuodesta 2016 lähtien ja toimii kehitystunnustelijana asiakasrajapinnassa palvelukonseptien ja myynnin kehittämisen parissa.OHJELMA

Päivä 1:

1. Aloitus
2. Hyvä johtaja, hyvä mentori
3. DISC-vuorovaikutusprofiili

Lounas

4. Porautumismalli – ryhmämentorointi
5. Kokeneen mentorin mallintaminen
6. Mentoroinnin Best Practices
7. Mentori-aktori – parien määritys

—-

Päivä 2:

1. Aloitus
2. The Rinki
– Mentorointien purku
– Best Practices – huomiot
– Eettiset ohjeet
3. Vuorovaikutusprofiili

Lounas

4. Vaikuttavuuteni hiljainen tieto
5. Oman urani kartan täydennys

—-

Päivä 3:

1. Aloitus
2. The Rinki
– Mentorointien purku
3. Motivaatioprofiili

Lounas

4. Kuinka minua tulisi johtaa?
5. Oman urani kartan täydennys

—-

Päivä 4:
1. Aloitus
2. The Rinki
– Mentorointien purku
3. CxO Johtajaprofiili

Lounas

4. Työkaluharjoitus
5. Kertaus
6. Loppukoe
7. kurssin päätös

—————————-

Koulutuspaikka:
Vantaa Technopolis, teknobulevardi 3, 01530 Vantaa

Ajankohta:
perjantai 08.11.2019. Loput kolme koulutuspäivää sovitaan ryhmän kesken ensimmäisenä päivänä.

Hinta:
3 470 euroa
/hlö + alv 24 %. Henkilömäärä max 6.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Ilmoittautumiset olisi hyvä tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Ilmoittautumiset vahvistetaan sähköpostikutsulla viikkoa ennen tilaisuuden alkua. Jos tilaisuuteen ilmoitettu henkilö on estynyt saapumasta, voi organisaatio vaihtaa kuluitta osallistujan ilmoittamalla siitä koulutuksen järjestäjälle. Peruutukset tulee tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua.

Viimeinen ilmoittautumispäivä: perjantai 01.11.2019

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.