fbpx
Datasäädöspäivä (Data Act) (1 pv)
Edita järjestää nyt koulutuksen:

Datasäädöspäivä (Data Act) (1 pv)

790 euroa /hlö + alv 24 %

EUR

22.05.2024, Scandic Helsinki Hub, Helsinki Annankatu 18, Helsinki 28 helmikuun, 2024 Sampo Korppoo

Liiketoiminnan kehittäminen

Data Act muuttaa datan jakamisen pelisääntöjä. Miten organisaatioiden tulisi valmistautua uuteen sääntelyyn? Mihin tuotteisiin ja palveluihin Data Act soveltuu?
Mitä uusia velvollisuuksia yrityksille tulee Datasäädöksen myötä?

EU:n Datasäädös (Data Act) muuttaa pian perustavanlaatuisesti internetiin kytkettyjen laitteiden datan jakamista ja datan hyödyntämisen mahdollisuuksia. Datasäädöksen myötä osaa nyt maksullisena lisäpalveluna tarjottavasta datasta tulee jatkossa tarjota maksutta asiakkaalle. Lisäksi tuotteet tulee suunnitella siten, että tietoja voidaan jakaa käyttäjille ja kolmansille osapuolille. Dataa koskevien velvoitteiden lisäksi säädöksellä on myös tarkoitus helpottaa pilvipalvelutarjoajan vaihtamista. Datasääntelyn tuomat muutokset kannattaa huomioida jo nyt liiketoimintamalleissa, tuotteiden suunnittelussa ja sopimussuhteissa.

Saattaa olla vaikea ennakoida, miten datasäädös vaikuttaa oman organisaation liiketoimintaan. Mielenkiintoisia kysymyksiä ovat, mitkä tuotteet ja palvelut ylipäätään tulevat kuulumaan datasäädöksen piiriin ja mikä laitteen keräämästä datasta tulee jatkossa luovuttaa asiakkaille ja kolmansille osapuolille.

Älä jää pohtimaan Datasäädöksen vaikutuksia yksin. Tule mukaan huippuasiantuntijoiden vetämään Datasäädöspäivään ja varmista osaamisesi tulevasta sääntelystä!

Koulutuspäivä tarjoaa vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:
– Mitä mahdollisuuksia ja riskejä EU:n uusi datasäädös tuo yrityksille?
– Mihin tuotteisiin ja palveluihin Data Act soveltuu?
– Mitä uusia velvollisuuksia tuotteiden ja palveluiden tarjoajille tulee datasäädöksen myötä?
– Miten organisaatioiden tulisi valmistautua EU:n datasäädökseen (Data Act)?
– Miten datasäädös vaikuttaa sopimuskäytäntöihin?
– Miten datan käyttöoikeuksista on sovittava eri osapuolten kesken?
– Millaisia ehtoja käyttäjille ja ja datan vastaanottajille voidaan asettaa?
– Datasäädös, liikesalaisuussääntelyt ja tietosuoja: Miten keskinäinen soveltaminen onnistuu?
– Mitä Data Act tarkoittaa käyttäjälle, joka lainsäädännön perusteella saisi oikeuden dataan?
– Voiko Data Actistä hyötyä ja miten?

Kouluttajat:
Iiris Kivikari
, Partner, Asianajaja, CIPP/E, Head of Intellectual Property, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy

Iiris Kivikari on innovaatiojuridiikan erityisosaaja, jonka työn pääpainopisteinä ovat immateriaalioikeudet, teknologian kehittämiseen liittyvä juridiikka, datan sääntely ja tietosuoja. Iiris on ollut mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa kansainvälisten yritysten strategisesti merkittäviä datahankkeita sekä kehittämässä dataintensiivisiä palveluita. Iiris on Suomen Asianajajaliiton Immateriaalioikeus-asiantuntijaryhmän jäsen ja opettaa tietosuojajuridiikkaa Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa.

Saara Heinonen, Senior Associate, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy
Saara Heinosen erikoisalaa ovat immateriaalioikeuksiin, teknologiaan ja dataan liittyvät oikeudelliset kysymykset. Saaralla on useiden vuosien kokemus teknologiajuridiikasta asianajomaailmasta ja yrityspuolelta. Saara on seurannut aktiivisesti myös datasäädöksen etenemistä.

Tobias Bräutigam, Osakas, Bird & Bird Asianajotoimisto Oy
Tobias Bräutigam toimii osakkaana ja vetää Bird & Bird Asianajotoimiston Tietosuoja ja yksityisyyden suoja -ryhmää ja hän on yksi Euroopan johtavista tietosuoja-asiantuntijoista. Hänellä on laaja inhouse kokemus Microsoftilta ja Nokialta, ja hän on myös toiminut IAPP:n eri hallitusten jäsenenä ja toimii puheenjohtajana kokeneille tietosuoja-ammattilaisille tarkoitetussa Cambridge Privacy Forumissa. Hän on informaatio-oikeuden dosentti kahdessa eri yliopistossa ja kirjoittaa alan tieteellisiin julkaisuihin. Hänelle on myönnetty arvostettu IAPP:n Fellow of Information Privacy (FIP) -tunnustus ensimmäisenä Suomessa toimivana juristina.

Maria Aholainen, Counsel, Hannes Snellman Attorneys Ltd
Maria neuvoo asiakkaita erityisesti tietosuojalainsäädäntöön, viestintälainsäädäntöön ja EU:n uuteen datasääntelyyn liittyvissä kysymyksissä. Hän neuvoo laaja-alaisesti erilaisissa tietosuoja-asetuksen ja erityislainsäädännön kysymyksissä, monikansallisissa GDPR-projekteissa ja tiedonsiirtoprojekteissa, sopimusneuvotteluissa, tietosuojariidoissa ja strategisessa neuvonannossa. Maria on saanut Rising Star -tunnustuksen Legal 500 EMEAssa 2023, TMT:ssä ja hänellä on IAPP:n myöntämä kansainvälinen tietosuojasertifikaatti (CIPP/E).

Lasse Riski, Specialist Partner, Hannes Snellman Attorneys Ltd
Lassella on kahdenkymmenen vuoden kokemus IT-sopimusten ja teknologiaan liittyvien kysymysten parissa työskentelystä. Lasse neuvoo asiakkaita esimerkiksi IT-projekteihin, palveluihin, käyttöoikeuksiin ja EU:n uuteen datasääntelyyn liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi Lassella on kokemusta teknologiaan liittyvistä yritysjärjestelyistä, ja hän on toiminut monimutkaisten kotimaisten ja kansainvälisten transaktioiden sopimusneuvottelijana.

Otto Lindholm, Counsel, Dottir Attorneys Ltd

OHJELMA

8.30 Ilmoittautuminen ja aamupala lähiosallistujille

9.00 Tervetuloa koulutukseen!

9.05 Johdatus päivän aiheeseen

– Datasääntely ja sen voimaantulo pähkinän kuoressa
– Datan sääntely Suomessa ja EU:ssa
– Data aineettomana omaisuuseränä

10.00 Tauko ja santsikuppi kahvia

10.15 Mikä on Data actin soveltamisala?

10.45 Data actin tuomat velvollisuudet

– Mitä velvollisuuksia tuotteiden ja palveluiden tarjoajille tulee?
– Mikä on se data mitä pitää antaa?
– Mikä data on tämän piirissä?

11.45. Lounas lähiosallistujille

12.45. Data Act käyttäjä(yrityksen) näkökulmasta

– Mitä Data Act tarkoittaa käyttäjälle, joka lainsäädännön perusteella saisi oikeuden dataan?
– Voiko Data Actistä hyötyä ja miten?
– Miten käyttäjä voi valmistautua uuteen sääntelyyn?

13.45 Tauko

14.05 Liikesalaisuudet ja tietosuoja

– Datasäädöksen, liikesalaisuussääntelyn ja tietosuojan rajapinnat ja keskinäinen soveltaminen

14.45 Datasäädökseen valmistautuminen sopimuksin

– Miten datan käyttöoikeuksista on sovittava eri osapuolten kesken?
– Millaisia ehtoja käyttäjille ja ja datan vastaanottajille voidaan asettaa?
– Mitä ovat kohtuuttomat ehdot?

15.30 Yhteenveto päivän aiheista

15.45. Koulutus päättyy


Koulutuspaikka:
Scandic Helsinki Hub, Annankatu 18, 00120 Helsinki & Verkossa

Ajankohta:
22.5.2024, klo 9.00-15.45

Lähikoulutuksen hinta:
790 euroa
/hlö + alv 24 %. Koulutuksen hintaan sisältyy tallenne, joka on osallistujien katsottavissa kuusi kuukautta koulutuksen jälkeen.

Kun ilmoitat lähikoulutukseen useamman osallistujan samasta organisaatiosta, ovat voimassa seuraavat alennetut hinnat:

2-5 osallistujaa: 650 euroa + alv 24% / hlö
6-10 osallistujaa: 560 euroa + alv 24% / hlö

Webinaarin hinta:
720 euroa
/hlö + alv 24 %. Koulutuksen hintaan sisältyy tallenne, joka on osallistujien katsottavissa kuusi kuukautta koulutuksen jälkeen.

Kun ilmoitat webinaariin useamman osallistujan samasta organisaatiosta, ovat voimassa seuraavat alennetut hinnat:

2-5 osallistujaa: 610 euroa + alv 24% / hlö
6-10 osallistujaa: 520 euroa + alv 24% / hlö

(Alennus lasketaan 1 hlö perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.)

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja