fbpx
Design for Six Sigma -koulutus (10 pv)
Quality Knowhow Karjalainen järjestää nyt koulutuksen:

Design for Six Sigma -koulutus (10 pv)

5750 euroa /hlö + alv 24 %

5750 EUR

23.01.-12.06.2023, Sibeliustalo, Lahti Ankkurikatu 7, Lahti 7 syyskuun, 2022 Sampo Korppoo

Lean ja ketterät menetelmät

Palaute aikaisemmista koulutuksista:

 • "Kurssi auttoi ymmärtämään tilastollisten ja ei-tilastollisten työkalujen merkityksen tuotekehitys- ja tuotesuunnitteluprosessissa."

 • "Koulutus antoi eväitä yrityksemme olemassaolevan suunnitteluprosessin toteutukseen."

 • "Antilla on innoistava ote koulutukseen. On ilo kuunnella kouluttajaa, joka on itse innostunut aiheesta."

  Myös etäosallistumismahdollisuus!

  Suomenkielistä Design for Six Sigma (DFSS) -koulutusta!
  Oletko suunnittelemassa uutta tuotetta? Tunnetko asiakastarpeen, jota varten tuotteen suunnittelet. Design for Six Sigma tuo modernin suunnitteluprosessin työkaluineen tuotteen suunnittelun tueksi.

  Tuotekehityksen ja yritysten haasteena on, kuinka lanseerataan menestyvä tuote samalla, kun joudutaan tekemään kompromisseja suunnittelun, iteroinnin, tutkimuksen, määrittelyn ja testauksen osalta. Tärkeät kysymykset ovatkin: mitä pitää lähteä suunnittelemaan, kuinka kerrotaan suunnittelulle sekä kuinka tässä kaikessa onnistutaan.

  Valitse itsellesi sopivin toteutustapa
  DFSS-koulutuksen voi käydä lähiopetuksena, etänä tai hybridinä valiten itselle sopivat päivät lähi- ja etätoteutusta. Striimaamme koulutuspäivät osallistujille, jotka eivät pääse lähipäiviin.

  Keskeiset näkökulmat

  1. Haaste on tunnistaa asiakastarve ja sitoa se liiketoimintaan. Tähän vastataan määrittelemällä liiketoimintaa tukeva liiketoimintatapaus – Business Case – ja asiakkaan tarpeen tunnistamiseen käytetään Quality Function Deployment (QFD) systeemiä ja laatutaloa, House of Quality

  2. Haaste on päästä uuden kehittämisessä yli itsestäänselvyyksien. Tähän koulutuksessa vastataan TRIZ-menetelmän – Theory of Inventive Problem Solving – tuomalla viiden kohdan ja viiden näkökulman lähestymisellä: ristiriita, resurssit, ideaaliratkaisu, kehityslait ja innovatiiviset periaatteet. Suunnitelman toimivuus ja ideoiden vaikuttavuus varmistetaan monimuuttujatekniikan, Design of Experiments (DOE), avulla.

  3. Haaste on, kuinka varmistetaan, että tuote toimii ja kestää suunnitelluissa olosuhteissa suunnitellun elinkaaren. Tähän vastataan luotettavuustekniikan – Realibility Engineering – periaatteiden oppimisella ja soveltamisella. Koulutuksessa opiskellaan Minitab-avusteisesti luotettavuustekniikan keskeiset analyysit.

  4. Haaste on tuotteen kokoonpantavuus ja riittävän suorituskykytason suunnittelu. Koulutuksessa käsitellään toleranssisuunnittelua, sen merkitystä ja keinoa tuotteen toleranssien määrittämisessä. Toleranssien määrittelyssä tarvitaan siirtofunktio, joka voi olla karkeasti kolmea tyyppiä. Koulutuksessa harjoitellaan kaikkien näiden tyyppien käyttöä ja analyysiä Minitab ja Workspace -avusteisesti Monte Carlo -simulointia apuna käyttäen.

  Optimoi suunnitteluprosessit
  Design for Six Sigma (DFSS) on uuden sukupolven suunnittelumetodi, joka sisältää Six Sigman tavoin uuden suunnitteluprosessin PIDOV ja lukuisan määrän uusia suunnittelun ja tuotekehityksen menetelmiä ja työkaluja.

  DFSS optimoi suunnitteluprosessin niin, että saavutetaan Six Sigma -suoritusarvo ja samalla integroidaan Six Sigma -ominaisuudet uuteen tuotteeseen. Esimerkiksi General Electricin uudet tuotekehityshankkeet on toteutettu vuodesta 1999 lähtien DFSS-menetelmällä.

  Tohtori Joseph Juran kuvaa laadun suunnittelun prosessin. Laadun suunnittelun universaali prosessi lähtee liiketoiminnasta ja päätyy riittävän suorityskyvyn omaavan tuotteen ja valmistusprosessin validointiin. DFSS-koulutus noudattelee tätä prosessia ja tuo konkreettisia työkaluja tämän prosessin tueksi.

  Tuotekehityksen ja suunnittelun haaste on ennustaa asiakastarve oikein.Tärkeä osa onnistumista on ymmärtää asiakastarve oikein.Tarve ei useinkaan ole se, mitä asiakas sanoo, vaan täytyy ymmärtää syvällisemmin asiakkaan tarve. Tätä kutsutaan asiakkaan ääneksi –VOC,Voice of Customer.

  Yksi yleisimmistä ongelmista on asiakastarpeen väärin tunnistaminen.Tästä seuraa se, että kaikki työ mitä tehdään tästä eteenpäin, valuu pääasiassa hukkaan. Asiakastarpeen tunnistamisen jälkeen se tulee testata.

  Koulutuksen ensimmäisessä jaksossa keskitytään asiakkaan äänen tunnistamiseen sekä käytännön työkaluihin ja konsepteihin, joilla onnistumista voidaan parantaa.
  Asiakastarpeen tunnistaminen ei riitä, vaan tämä täytyy muuttaa konkreettiseksi suunnitelmaksi, kuinka tuote tehdään. Suunnitelman täytyy olla sellainen, että tuote on valmistettavissa. Koulutuksen toinen jakso keskittyy uuden tuotteen suunnitteluun ja olemassa olevien suunnitteluongelmien ratkaisemiseen.TRIZ-menetelmä yhdessä monimuuttujakokeiden kanssa ovat erittäin hyvät ja konkreettiset työkalut uuden, jopa toimialallasi innovatiivisen ja toimivan tuotteen kehittämisessä.

  Elinkaareen tai tuotteiden suunnitelluissa olosuhteissa toimivuuden vaade kasvaa jatkuvasti. Ei riitä, että tuote toimii hankkiessa tai toimitettaessa, vaan elinkaaren painoarvo niin taloudellisessa kuin ympäristönäkökulmassa kasvaa. Luotettavuustekniikka käsittelee elinkaarenaikaista tuotteen toimivuutta. Kolmannessa jaksossa keskitytään riskiarvioon ja luotettavuuden arvioinnin työkaluihin. Minitab pitää sisällään kattavan ja käyttökelpoisen luotettavuusanalyysien työkalupakin suunnittelijan tai tuotekehittäjän salkkuun.

  Neljäs jakso keskittyy toleranssien määrittämiseen.Toleranssien asettaminen ja sovittaminen tuotteen komponenttien valmistusprosesseihin soveltuvaksi ovat yksi merkittävimmistä laatu ja kustannus näkökulmista. Ilman soveltuvia toleransseja on turha haaveilla Six sigma -tason tuotteista ja edullisista kustannuksista.

  Suunnittelua tukevat lomakkeet
  Usein ollaan tilanteessa, että suunnitelmat ovat olemassa, mutta valmistus ei onnistu ja tarvitaan joukko muutoksia ennen kuin valmistaminen voi alkaa. Koulutus pitää sisällään lomakkeet, työkalut ja statistiikan, jotka yhdistettynä kyvykkääseen tiimiin parantavat suunnitteluprosessia.

  Keskeiset työkalut ja konseptit
  DFSS-koulutuksessa käydään läpi suunnitteluprosessi, PIDOV ja lukuisa määrä suunnittelun ja tuotekehityksen menetelmiä ja työkaluja.
  Tarkoituksena on optimoida suunnitteluprosessi niin, että saavutetaan Six Sigma -suoritusarvo samalla integroiden Six Sigma -ominaisuudet uuteen tuotteeseen.

  Koulutuksen vaatimukset
  Koulutuksessa käytetään menetelmänä luentoja, workshopeja, harjoituksia sekä henkilökohtaista ohjausta. Koulutus muodostuu lähijaksoista sekä näiden välissä olevista harjoittelujaksoista. Harjoittelujaksojen aikana opiskelijat tekevät projektitöitä, joiden avulla oppia syvennetään ja sovelletaan omaan organisaatioon.

  Opiskelijoilla tulisi olla käytössään kannettava tietokone ja Minitab-ohjelmisto koulutuksen lähijaksoilla.

  Sertifiointi
  Design for Six Sigma -projektityön hyväksytysti suorittaneelle myönnetään arvostettu Quality Knowhow Karjalainen Oy:n Design for Six Sigma -sertifikaatti.


  Kouluttaja:
  Kimmo Liuksiala
  , diplomi-insinööri (tehoelektroniikka)

  Kimmo Liuksiala on valmistunut tehoelektroniikan diplomi-insinööriksi Tampereen teknillisestä yliopistosta. Kimmolla on monipuolinen kokemus teollisuudesta, logistiikasta sekä huolto-/palvelusektorilta.

  Merkittävät työtehtävät
  – Quality Knowhow Karjalainen Oy 2021-, kouluttaja ja konsultti
  – Posti Oy 2018-2021, Operational Excellence Manager
  – SEW-Eurodrive Oy 2007-2018, Projektipäällikkö (jatkuva parantaminen ja laatu)

  Kokemus
  – Lean / TPS
  – Tilastolliset menetelmät / Minitab / Six Sigma
  – SPC
  – Theory of Constraints
  – Systeemiajattelu / kompleksisuus


  Koulutuksen ajankohta ja laajuus
  DFSS-koulutuksen lähijaksot järjestetään Lahden Sibeliustalossa. Koulutuksen laajuus on 10 päivää. Voit osallistua lähi-, etä- tai hybriditoteutukseen.

  1. jakso: 23.-25.1.2023
  2. jakso: 16.-17.2.2023
  3. jakso: 20.-21.3.2023
  4. jakso: 17.-18.4.2023
  Final-päivä: 12.6.2023  OHJELMA

  1. jakso

  Päivä 1

  08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi

  09:00 Esittely ja avaus
  Mitä Six Sigma on?
  Mitä DFSS on?
  Johdatus DFSS:aan
  DFSS:n pohja – Juranin trilogia

  12:00 Lounas (n. 60 min)

  DFSS suunnitteluprosessin vaiheet
  PIDOV prosessi ja vaiheiden tarkoitus
  PIDOV -prosessin keskeiset työkalut

  14:30 Kahvi (30 min)

  Minitab ja tilastotekniikan perusteet
  Minitabin käyttäminen
  Navigointi
  Datan tuominen Minitab ohjelmaan
  Perustilastotekniikka ja normaalijakauma
  Yhteenveto

  16:00 Päivän päätös


  Päivä 2

  08:15 Minitab jatkuu

  Tilastollinen prosessin ohjaus – SPC
  Poikkeama teoria ja ennustettavuus
  Ohjauskortin luominen – I-kortti ja mR –kortti
  Suorituskyky ja suorituskyvyn määrittäminen Minitabilla
  Prosessin normaalisuuden, stabiilisuuden ja kyvykkyyden määrittäminen

  11:30 Lounas (n. 60 min)

  Plan: Projektin luomien ja tavoitteiden asettaminen
  Liiketoimintatapauksen luominen ja projektille liiketoimintatavoitteiden asettaminen

  14:00 Kahvi (30 min)

  Identify: Asiakkaiden ja CTQ:n tunnitaminen
  VOC ja CTQ
  QFD – Quality Function Deployment
  Yhteenveto

  16:00 Päivän päätös


  Päivä 3

  08:15 QFD-toteutusprosessi

  VOC:n tunnistaminen
  Kaikaku
  VOC-diagrammien ja matriisin luominen
  Workshop: Kaikaku ja VOC

  11:30 Lounas (n. 60 min)

  Tuotteen suunnittelu
  Korrelaatiomatriisin täyttäminen
  Matriisin laskennat ja johtopäätökset
  Workshop: tuotteen suunnittelu ja matriisiin toteutus loppuun sekä johtopäätökset

  14:00 Kahvi (30 min)

  Suunnitelman testaaminen (Taguchi)
  Kriittisten parametrien hallinta
  DFSS -scorecard
  Yhteenveto

  16:00 Päivän päätös


  2. jakso

  Päivä 4

  08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi

  09:00 Avaus ja päivän ohjelma
  Kertaus
  Välitöiden esittely
  Design-vaihe
  TRIZ ideoinnin ja konseptisuunnittelun tukena
  Harjoitus: soveltaminen omaan harjoitukseen

  12:00 Lounas (n. 60 min)

  TRIZ jatkuu
  DOE – mikä on DOE ja kuinka se tehdään

  14:30 Kahvi (30 min)

  Taguchi harjoitus – dublokoe
  Yhteenveto

  16:00 Päivän päätös


  Päivä 5

  08:15 Konseptin robustisuus
  Kokeen luominen ja analysointi Minitabilla
  Taguchi-matriisit
  S/N -suhde ja keskiarvo
  Taguchi kokeen tekemin ja analysointi Minitabilla

  11:30 Lounas (n. 60 min)

  Harjoitus: kokeen suunnittelu omaan harjoitukseen

  14:00 Kahvi (30 min)

  Harjoitus: kokeen luominen Minitabilla omaan harjoitukseen
  Yhteenveto

  16:00 Päivän päätös


  3. jakso

  Päivä 6

  08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi

  09:00 Avaus ja päivän ohjelma
  Kertaus
  Välitöiden esittely
  Design vaihe jatkuu…
  Luotettavuustekniikka
  Mitä luotettavuustekniikka on ja perusmääritelmät
  Riskien tunnistaminen – Riskianalyysi
  FMEA
  FMEAn rooli ja toteutus

  12:00 Lounas (n. 60 min)

  Mittauksen datan laatu – mittavirhe

  14:30 Kahvi (30 min)

  Luotettavuustekniikkaa Minitab –avusteisesti
  Yleisimmät luotettavuustekniikan jakaumat ja jakaumien tunnistaminen

  16:00 Päivän päätös


  Päivä 7

  08:15 Avaus

  Minitab avusteinen luotettavuusanalyysi
  Sensuroitu ja ei-sensuroitu data
  Luotettavuustestien suunnittelu
  Monivika-analyysi
  Ei-parametriset jakaumamallit

  12:00 Lounas (n. 60 min)

  Minitab avusteinen luotettavuusanalyysi
  Korjattavien systeemien luotettavuus
  Elinkaariregressio
  Kiihdytetyt elinkaaridatat

  14:30 Kahvi (30 min)

  Probit-analsyyit
  Takuu-analyysit
  Yhteenveto

  16:00 Päivän päätös


  4. jakso

  Päivä 8

  08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi

  09:00 Avaus
  Kertaus
  Välitöiden esittely
  Johdatus toleranssien suunnitteluun
  periaate ja suunnitteluprosessi
  siirtofunktio

  12:00 Lounas (n. 60 min)

  Lineaariset pinotoleranssit
  WC-malli
  Monte Carlo -simulointi

  14:30 Kahvi (30 min)

  RSS malli
  Harjoitustehtäviä

  16:00 Päivän päätös


  Päivä 9

  08:15 Avaus

  Lineaarinen pinotoleranssi jatkuu…
  Taguchin hävikkifunktio – kustannusoptimointi
  Laskuharjoitus
  Empiirinen mallin toleroiminen
  Black Box -malli

  11:30 Lounas (n. 60 min)

  Empiirinen toleroiminen jatkuu…
  Validointivaihe
  Tuotteen ja prosessin validointi

  14:00 Kahvi (30 min)

  Ohjaussuunnitelma
  Projektin päättäminen
  Yhteenveto

  16:00 Päivän päätös


  Final-päivä

  Päivä 10

  08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi

  09:00 Avaus
  Kertaus – keskeiset DFSS -prosessin konseptit
  Lopputöiden esittely n. 30 min per esitys ja keskustelu

  12:00 Lounas (n. 60 min)

  Lopputöiden esittely jatkuu
  Todistusten ja sertifikaattien jako sekä kakkukahvit
  Yhteenveto töistä ja koulutuksesta

  16:00 Koulutus päättyy

  Koulutuspaikka:
  Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, 15140 Lahti. Koulutusjaksoille tai yksittäisiin päiviin voi osallistua myös etänä Teamsin välityksellä.

  Ajankohta:
  1. jakso: 23.-25.1.2023
  2. jakso: 16.-17.2.2023
  3. jakso: 20.-21.3.2023
  4. jakso: 17.-18.4.2023
  Final-päivä: 12.6.2023

  Hinta:
  5 750 euroa
  /hlö + alv 24 %.

  Kysy useamman hengen ryhmätarjous erikseen.

  Ilmoittautumisen peruutusehdot:
  Ilmoittautumiset olisi hyvä tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Peruutus on ilmoitettava viimeistään viikkoa ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

  Kouluttajan muut kurssit

  Samankaltaisia kursseja