Aalto PRO järjestää nyt koulutuksen:

Digitaalinen vastuullisuus ja teknologiat, sosiaalinen vastuullisuus ja eettisyys (2 pv)

Jatkuvasti kehittyvät teknologiat tuovat uusia työkaluja ja mahdollisuuksia organisaatioiden vastuullisuustyöhön. Samaan aikaan teknologinen kehitys kuitenkin myötävaikuttaa eriarvoisuuden lisääntymiseen ja herättää kysymyksiä mm. datan eettisestä käytöstä, ICT:n ilmastovaikutuksista tai teknologioiden saavutettavuudesta.

Ymmärrys sosiaalisesta vastuullisuudesta ja sen osa-alueista sekä tekijöistä, jotka esimerkiksi heikentävät ihmisoikeuksia, ovat avainasemassa organisaation kokonaisvaltaisen käsityksen vastuullisuudesta luomisessa.

Koulutuksessa haemme yhdessä osallistujien ja asiantuntijoiden kanssa näkemyksiä digitaaliseen vastuullisuuteen ja tarkastelemme digitalisaatiota ilmiönä nimenomaan vastuullisuuden näkökulmasta. Ensimmäisessä osassa pureudumme ICT:n rooliin niin kestävän kehityksen mahdollistajana kuten ilmaston kuormittajana, jonka lisäksi tutkimme digitaalisen etiikan ulottuvuuksia ja sovelluksia. Asiakokonaisuuden kouluttajan toimii Kari Hiekkanen, Research Fellow Aalto-yliopiston tietotekniikan laitokselta.

Koulutuksen toisen osan aikana keskitymme sosiaalisen vastuullisuuden peruskonsepteihin. Tarkastelemme mitä sosiaalinen vastuullisuus on ja miksi se on tärkeää, sekä missä sijaitsevat sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun rajapinnat. Lisäksi pohdimme, miten yritystoiminnan sosiaalisia vaikutuksia kartoitetaan ja mistä lähteä liikkeellä omassa organisaatiossa. Asiakokonaisuuden kouluttajan toimii Suvi Halttula, Senior Adviser ja perustaja, 3-bility Consulting.

Koulutuksen jälkeen pystyt tarkastelemaan vastuullisuutta seuraavien teemojen kautta:

– ICT ja kiertotalous, elinkaariajattelu
– ICT:n hiilijalanjälki
– tieto, etiikka ja valvonta
– teknologian eettisyys, algoritmit ja valta
– sosiaalinen vastuullisuus
– tasa-arvo ja saavutettavuus


Koulutus on osa Vastuullisuus ja liiketoiminta -kokonaisuutta
Ohjelma kehittää osallistujan laaja-alaista ymmärrystä liiketoiminnasta ja siihen liittyvistä vastuullisuusnäkökohdista. Se perehdyttää osallistujat vastuullisen liiketoiminnan olennaisiin käsitteisiin, malleihin ja toimintatapoihin.

Kouluttajat:
Kari Hiekkanen

Kari Hiekkanen työskentelee tutkijana ja projektipäällikkönä Aalto-yliopiston Tietotekniikan laitoksella vastuualueinaan tietotekniikan strateginen johtaminen, johtamisjärjestelmät ja kokonaisarkkitehtuurit.

Hänellä on lähes 20 vuoden käytännön kokemus IT-alan johtotehtävistä tuote- ja teknologiakehityksessä sekä konsultoinnissa eri yrityksissä. Kari Hiekkanen väitteli tekniikan tohtoriksi kesällä 2016 aiheenaan tietohallinnon johtamismallien vaikutus tietotekniikan arvontuottoon.

Suvi Halttula, Senior Adviser, perustaja 3bility Consulting Oy
MSc Social Responsibility and Sustainability/ Aston Business School

Suvi Halttula on yritysvastuun ja kestävän kehityksen ammattilainen. Hän on työskennellyt 15 vuotta kansainvälisten kysymysten parissa erityisesti liittyen kestävän kehityksen haasteisiin kehittyvissä maissa.

Vuodesta 2015 hän on keskittynyt vastuullisuus- ja kestävyyskysymyksiin erityisesti yritysten näkökulmasta. Halttulan erikoisosaamista on sosiaalisen vastuullisuuden kysymykset kuten ihmisoikeushuolellisuusvelvoiteprosessi, lapsen oikeudet tuotantoketjuissa, kestävän kehityksen tavoitteiden integroiminen osaksi yrityksen strategiaa sekä jaetun arvon luominen sektorirajat ylittävässä yhteistyössä.OHJELMA

Sisältö ja aikataulu täsmentyvät myöhemmin.

—————————-

Koulutuspaikka:
Helsinki, etäosallistumismahdollisuus

Ajankohta:
12.–13.04.2021

Hinta:
1 640 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Mikäli Asiakas peruuttaa osallistumisensa valmennusohjelmaan 15-21 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 20 % Palvelun hinnasta. Peruutuksen tapahtuessa 8-14 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 50 % Palvelun hinnasta. Jos peruutus tapahtuu tämän jälkeen tai peruutusilmoitus jää kokonaan tekemättä, veloitetaan Asiakkaalta koko osallistumismaksu.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.