Itsellesi Oy järjestää nyt koulutuksen:

Digitaidot kunnolla vauhtiin (Word, Excel ja PowerPoint)

Verkkokurssin seuraava toteutus on 16.8. – 8.10.2021. Kurssin saa tehdä omaan tahtiin.
Voit ilmoittautua opintoihin milloin tahansa ennen ilmoittautumisajan päättymistä, 24.9.2021 mennessä.

Digitaidot kunnolla vauhtiin -verkkokurssilla opit Office-ohjelmistot kattavasti perusteista edistyneempiin ominaisuuksiin sekä kehität etätyöskentelytaitojasi.

Osaamisemme on monesti tiedostamattamme hyvin pinnallista, ja uusien toimintojen opettelu tapahtuu pakon edessä ja hyvin usein kiireessä. Etätyöskentely puolestaan hankaloittaa avun kysymistä työkavereilta.

Ohjelmistojen perusteellinen hallinta tekee työstäsi luovempaa, sujuvampaa ja varmasti nautinnollisempaa. Se on myös yksi menestymisen perusedellytyksistä, sillä dokumenttien ammattimainen ilme ja hyvä käytettävyys toimivat tekijänsä käyntikorttina. Ohjelmien opetteleminen vaatii toki panostusta, mutta se on erinomainen sijoitus sujuvampaan työskentelyyn.


Hyödyt
– Ymmärrät Word-, Excel-, PowerPoint- ja Teams-ohjelmistojen perusteet ja pystyt käyttämään niitä ammattimaisella otteella itsenäisesti.
– Asiakirjasi ovat ulkoasultaan ammattimaisia ja käytät niissä joustavasti kuvia ja taulukoita
– Esitelmäsi ovat rakenteeltaan hyviä ja niitä tukeva diaesitys on ammattimainen
– Käytät sujuvasti Exceliä erilaisiin yksinkertaisiin ja monimutkaisiin laskelmiin sekä datan visualisointiin
– Teamsin peruskäyttösi on sujuvaa
– Tunnet opintojaksolla käsiteltävien ohjelmien käyttöä helpottavia ominaisuuksia, jotka tekevät ohjelmistojen käytöstäsi joustavaa,
– Saat etäopiskelu- ja -työskentelytaitoja


Kenelle?
Kaikille, jotka haluavat käyttää Word-, Excel-, PowerPoint- ja Teams-ohjelmistoja sujuvasti ja ammattimaisella otteella.


Toteutustapa
Verkko-opetus jakautuu useaan osaan, joissa käydään läpi Wordin, Excelin ja PowerPointin käyttö alkeista edistyneisiin ominaisuuksiin. Opit kaiken tekemällä selkeästi ohjattuja tehtäviä. Suoritat kurssin verkossa itseopiskelumateriaalin avulla tehden harjoitustöitä, jotka palautat ja saat itsellesi niistä palautetta. Saat tukea kurssin henkilökunnalta sähköpostilla, keskustelupalstalla sekä palautteena tekemiisi töihin.

Kurssilla opit laatimaan
– useita erilaisia asiakirjoja (esimerkiksi ammattimainen katsaus etätyötaitoihin),
– työkirjoja (esimerkiksi yrityksen myyntikirjanpito ja sen analysointi myyjittäin ja alueittain) sekä
– diaesityksiä (esimerkiksi tyylikäs yritysesittely, jossa on myös esitetty kaaviona yrityksen talousluvut).

Opiskelu tapahtuu suurelta osin harjoitusten kautta. Voit tehdä harjoitukset täysin omatoimisesti, mutta tueksesi tarjotaan runsaasti tukimateriaalia. Voit myös osoittaa osaamisesi vain tekemällä tehtävät ja edetä seuraavaan osaan.

Kurssin sisällöntuotannosta vastaa Itsellesi Oy. Kurssi toteutetaan Kajaanin Ammattikorkeakoulun Edukamu-alustalla, joka vastaa kurssin teknisestä toteutuksesta. Kurssin suorituksesta on mahdollisuus saada Karelian ammattikorkeakoulusta (Avoin AMK) kolme opintopistettä (3 op).


Milloin?
Opinnot toteutetaan nonstop-opintoina eli voit ilmoittautua opintoihin milloin tahansa ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Kurssi jakautuu erillisiin toteutuksiin, jonka päätteeksi kurssi sulkeutuu. Kurssin saa tehdä omaan tahtiin.

Seuraava toteutus on 16.8. – 8.10.2021.
Kurssin saa tehdä omaan tahtiin. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 24.9.2021.


Windows- ja Mac-käyttäjät tervetuloa
Olemme huomioineet Mac-käyttäjät, vaikka kurssi on suunniteltu pääasiassa Windows-versiolle. Toiminnot ovat kuitenkin hyvin vastaavissa paikoissa ja kurssin pystyy suorittamaan Mac-versiolla. Kun toiminnoissa on merkittäviä poikkeamia Windows- ja Mac-versioiden välillä, on materiaalissa erilliset ohjeet Mac-käyttäjille.

Verkkokurssin sivusto toimii parhaiten, kun selaimesi on päivitetty uusimpaan versioon.


Palautetta osallistujilta

Logistiikka-alan ammattilaiselle
“Työssäni tuotantopäällikkönä Pohjolan liikenteellä tarvitsen ajoaikasuunnitteluun ja muuhun logistiikkaan jatkuvasti Exceliä ja PowerPointia. Kurssi auttoi minua töissäni todella hyvin. Se on monipuolinen. Ohjeet ovat tosi laadukkaat ja selkeät. Oikein innolla teki aina tehtävät alusta loppuun, kun oli materiaali niin laadukasta. Kiitos kurssista!”
– Daniel Leppänen, tuotantopäällikkö, Oy Pohjolan Liikenne Ab

Sote-alan ammattilaiselle
“Minä tykkäsin kurssista. Aivan mahtavaa, että tällainen on. Ensin saa tehdä omassa rauhassa ja sen jälkeen saa hyvää palautetta, miten on onnistunut ja tarvittaessa neuvotaan. Työssäni on paljon raportointia ja tilastointia, erilaisten esitysten pitämistä ja esimerkiksi esitteiden tekoa. Käytännössä käytänkin Wordia, Exceliä ja PowerPointia päivittäin. Kurssi meni aiheissa jopa syvemmälle kuin osasin odottaa. Olenkin saanut valtavasti rohkeutta ohjelmien käyttämiseen Olen oppinut paljon uusia ominaisuuksia, joiden olemassaolosta en edes tiennyt. Nyt uskallan kokeilla, joka on minulle iso asia. Kiitos kurssista!”
– Tytti Lundberg, Palveluohjaaja, kriisityöntekijä, MIELI Lakeuden mielenterveys Ry

IT-alan ammattilaiselle
“Kurssi oli loistava. Tuntui siltä, että se on juuri minulle suunniteltu. Kurssi antoi tosi paljon ja asiat oli käyty läpi monipuolisesti. Verkkokurssi antoi minulle oman rauhan edetä omassa tahdissa, joka auttoi minua asioiden omaksumisessa. Kurssia oli mukava tehdä ja sen pariin oli mukava palata. Nyt löydän oikeat ominaisuudet juuri sillä hetkellä, kun niitä tarvitsen, kun aikaisemmin yritin selvitä vain perustoiminnallisuuksilla.”
– Anne Härkönen, ICT Suunnittelija, Meidän IT ja talous Oy

Koulutusalan ammattilaiselle
“Kurssi on tosi hyvä ja mielenkiintoinen. Se on hyvin suunniteltu ja kurssilla on helppo edetä. Tehtävien oppi on helposti siirrettävissä työelämään. Olenkin jo käyttänyt uusia taitojani työssäni, jossa joudun käyttämään paljon Exceliä sekä PowerPointia. Kurssin väki antoi tukea aina nopeasti.”
– Anne-Mari Kulhomäki, opetuskoordinaattori, Itä-Suomen YliopistoSISÄLTÖ
Kurssi jakautuu 11 osaan, joissa käydään läpi Wordin, Excelin ja PowerPointin käyttö alkeista edistyneisiin ominaisuuksiin. Opit kaiken tekemällä selkeästi ohjattuja tehtäviä. Tämän lisäksi saat tukea kurssin henkilökunnalta sähköpostilla ja keskustelupalstalla sekä palautteena tekemiisi töihin.

1. Esitiedot
– Ohjelmistojen käyttöönotto ja asentaminen
– Toimisto-ohjelmistojen käyttöliittymät
– Maalaaminen, leikkaaminen ja liimaaminen
– Tallentaminen
– Monen ikkunan tehokas käyttö
– Valintanauhan käyttö
– Toimintojen kumoaminen
– Sähköposti ja Outlook

2. Tekstinkäsittelyn perusteet
– Tekstinkäsittelyn perusteet
– Tekstin liittäminen asiakirjaan
– Otsikkotyylien käyttäminen ja asiakirjan asettelu
– Luettelomerkit ja numeroinnit
– Sisennys
– Riippuva sisennys ja viivain
– Muotoilujen kopiointi ja poistaminen
– Etsi- ja korvaa -toiminnot
– Kuvan lisääminen, asettelu ja muokkaaminen
– Taulukon lisääminen, asettelu ja muokkaaminen

3. Taulukkolaskennan perusteet
– Tiedon syöttäminen ja tietotyypit
– Alueiden valinta ja muokkaaminen
– Taulukon muotoilu
– Laskenta ja perusfunktion SUMMA, KESKIARVO, MIN ja MAKS
– Suhteelliset ja suorat viittaukset
– Kaaviot
– Tulostus

4. Diaesitysten perusteet
– Diaesityksen rakenne
– Teksti-diat
– Kuvat dioissa
– Taulukkojen lisääminen, muokkaaminen ja tuominen Excelistä
– Kaavioiden lisääminen, muokkaaminen ja tuominen Excelistä
– Erilaiset tulostusvaihtoehdot

5. Teams ja kokoukseen osallistuminen
– Teamsin asentaminen ja kirjautuminen
– Teams-kokoukseen liittyminen
– Teams-kokoukseen osallistuminen

6. Pitkät asiakirjat
– Otsikkotyylien edistynyt käyttö ja numeroidut otsikot sekä sisällysluettelo
– Pitkän asiakirjan muokkaaminen ja kokonaisten kappaleiden järjestyksen muuttaminen
– Ylä- ja alatunnisteiden käyttö sekä erityisesti sivunumeroiden käyttö
– Kansilehden lisääminen ja muokkaaminen
– Alaviitteiden lisääminen
– Asiakirjan sisäisten linkkien ja www-linkkien käyttäminen
– Poikittaisen sivun lisääminen asiakirjaan ja asiakirjan osien hallinta

7. Excelin edistynyt käyttö
– Usean taulukon samanaikainen muokkaaminen
– Laskutoimitukset usealla eri taulukkolehdellä
– Ehdollinen muotoilu
– Sekaviittaukset
– Edistyneempiä funktiota: JOS-, PHAKU- XHAKU-funktiot
– Kaavantarkastustyökalut

8. Hyvän esityksen avaimet
– SmartArt-grafiikat
– Tekstin muuttaminen SmartArtiksi
– Kuvalliset SmartArt-grafiikat
– Omien videoiden käyttö esityksessä
– YouTube-videoiden käyttö esityksessä
– Esityksen jakaminen osiin
– Esiintyminen ja esitystilanteen työkalut

9. Wordin edistynyt käyttö
– Muokkausmerkinnät
– Kommentit
– Rakenneosat
– Omat tyylit
– Asiakirjamallit

10. PowerPoint-esityksen elävöittäminen
– Esityksen ulkoasun muokkaus ja muotoilu
– Vapaapiirto
– Piirtäminen muotojen avulla
– Näyttöleike
– Diojen tuonti esitykseen
– Siirtymät ja animaatiot
– Näyttötallenteen luominen ja tekstityksen lisääminen
– Esityksen tallentaminen videona
– PowerPointin tallennusvaihtoehdot

11. Data-aineiston analysointi
– Liikkuminen laajassa luetteloaineistossa
– Solujen nopea kopioiminen
– Päivämäärien ja lukujen muotoilu
– Excelin automaattiset täydennykset luetteloaineistossa
– Taulukko-toiminto ja taulukkojen luominen
– Taulukon ulkoasu
– Laskenta taulukossa
– Taulukon lajittelu, suodattaminen ja osittaminen
– Pivot-taulukkojen perusteet ja niiden lisääminen
– Pivot-taulukon muotoilu
– Erilaiset yhteenvetoperusteet
– Pivot-taulukkojen lajittelu ja suodattaminen
– Pivot-taulukkojen osittajat, aikajanat ja ryhmittely


Koulutuspaikka:
Verkkokurssi
– ilmoittautumisen jälkeen saat tarkemmat ohjeet sähköpostiisi

Ajankohta:
Verkkokurssin seuraava toteutus on 16.8. – 8.10.2021.
Opinnot toteutetaan nonstop-opintoina: voit ilmoittautua mukaan milloin tahansa ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 24.9.2021.

Hinta:
397 euroa
/hlö + alv 24%.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.