Aalto PRO järjestää nyt koulutuksen:

Diploma in Construction Management – Lean and Digital Operations (10 pv)

Minimoi hukka ja sähläys

Rakennusala on murroksessa ja muutos vaatii uuden innovointia. Lean-ajattelulla ja digitalisaation mukanaan tuomilla mahdollisuuksilla voidaan merkittävästi parantaa rakennusalan tuottavuutta, laatua ja luotettavuutta hukan ja sähläyksen – siis kustannusten – vähentyessä. Murroksesta hyötyminen vaatii organisaatioilta kuitenkin toimintatavan muutosta. Ne yritykset menestyvät, joilla on tehokkaat prosessit ja parhaat johtamisjärjestelmät.

Diploma in Construction Management -koulutusohjelma tarjoaa uusinta tietoa ja työkaluja rakennusprojektien tehostamiseen ja rakentamisen laadun parantamiseen. Ohjelman aikana rakentamisen suunnittelua ja toteutusta tarkastellaan eri näkökulmista. Osallistujat lisäävät ymmärrystään mm. lean-ajattelun hyödyistä ja digitalisaation mahdollisuuksista rakennusalalla. Koulutuksessa tutustutaan myös rakentamisen tulevaisuuden visioihin.

Suomen parhaimpiin kuuluvat asiantuntijat, Aalto PRO:n testatut oppimismenetelmät ja muiden osallistujien kanssa käydyt keskustelut konkretisoivat opit käytäntöön ja tarjoavat työkalut, joilla voi välittömästi saada työpaikalla muutosta aikaan.

Asiakaskokemukset:

”Perehdyimme asioihin, jotka vievät alaa aidosti eteenpäin.”

”Meille tarjottiin selkeästi uutta otetta: keskeisenä ideana oli herättää ihmisiä ajattelemaan, miten asioita kannattaisi tehdä eri tavalla kuin nykyään.”
– Antti Aaltonen, Projektipäällikkö, SRV Rakennus Oy

Hyödyt:
Koulutuksen käytännöllinen lähestymistapa tähtää projektien keston lyhentämiseen ja toimitusten luotettavuuden parantamiseen. Tarkastelet koulutuksessa rakennusalan tehokkuusongelmia eri näkökulmista, mikä mahdollistaa kestävien ratkaisujen löytämisen.

– Ymmärrät leanin ja digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet rakennusalalla
– Löydät keinoja tehokkuuden parantamiseksi
– Tarkastelet tuottavuusongelmia eri näkökulmista
– Jaat parhaita käytäntöjä yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa
– Hankit uusinta tietoa ja työkaluja projektinhallinnan tueksi ja rakentamisen laadun parantamiseksi
– Sovellat opittua käytäntöön harjoitteiden avulla

Kenelle?
Koulutusohjelman kohderyhmänä ovat niin kokeneet kuin nuoremmatkin rakennus- ja suunnittelualan asiantuntijat – rakennusalan tulevaisuuden tekijät, jotka haluavat kehittää osaamistaan uusimman tiedon avulla.

Diploma in Construction Management -koulutuksen kohderyhmään kuuluvat mm. työmaainsinöörit, suunnittelijat, projektipäälliköt ja työpäälliköt, jotka työssään kohtaavat rakennusalan tuottavuuteen ja uudistumiseen kohdistuvia haasteita.

Kouluttajat
Antti Peltokorpi
, apulaisprofessori, Aalto-yliopisto

Antti Peltokorpi on työskennellyt BIT-tutkimuskeskuksen johtajana Aalto-yliopiston tuotantotalouden laitoksella vuodesta 2013 alkaen. Hän on toiminut puhujana useissa kansainvälisissä johtamisen konferensseissa ja ollut kirjoittajana useissa tieteellisissä artikkeleissa ja julkaisuissa.

Olli Seppänen, professor of Practice, Aalto-yliopisto
Olli Seppänen on työskennellyt useita vuosia rakennustuotannon ja rakennustalouden tutkimus-, koulutus- ja kehitystehtävissä sekä kotimaassa että ulkomailla. Viimeiset kuusi vuotta hän on työskennellyt Yhdysvalloissa.

Sisältö ja aikataulu
Ohjelmassa käsitellään rakentamisen suunnittelua ja toteuttamista eri näkökulmista; mm. uusia sopimusmalleja, projektien ja tuotannon johtamista, lean-ajattelua, työmaalogistiikkaa, TVD ja mallipohjaista hankintaa ja –kustannuslaskentaa ja digitalisaatiota.

Ohjelma perustuu tekemiseen ja harjoitteluun. Vuorovaikutteisten luentojen ja keskustelujen opit viedään heti käytäntöön jaksojen yhteydessä tehtävissä harjoitteissa ja näin varmistetaan oppiminen.

Diploma in Construction Management -ohjelman aiheita ovat mm.
– Uudet hankemuodot
– BIM-pohjainen kustannuslaskenta
– Työmaanaikainen suunnittelunohjaus
– Mallipohjainen hankintaprosessi
– Työmaalogistiikka
– LPS ja LBMS
– Tuotannon ohjaus
– Projektinhallinta
– Urakkariitojen ehkäisy
– Laadunhallinta


OHJELMA

26.-27.09.2018 Projektinhallinta

Uudet hankemuodot ja yhteistoiminnalliset menetelmät

– Hankemuodot / sopimusmallit
– Uudet sopimusmallit: elinkaarimallit, allianssit
– Yhteistyö eri urakkamuodoissa
– Big Room, Integrated Concurrent Engineering ym. yhteistoimintamenetelmät

Projektin johtaminen, urakkariitojen ehkäisy

– Aikataulu projektinhallinnassa
– Lisä- ja muutostöiden aikavaikutukset / kustannusvaikutukset
– Viiveiden analysointi aikataulun avulla
– Suunnittelukokoukset
– Aliurakoitsijapalaverit
– Työmaakokoukset
– Työmaapäiväkirja
– Harjoitus: Aikataulun viiveanalyysi

24.-25.10.2018 Tuotannon ohjaus

Tuotannon ajallinen suunnittelu

– Tuotannon suunnittelu
– Last Planner System / yhteistyössä tehty vaiheaikataulu
– Location-Based Management System
– LBMS ja LPS yhdessä
– Harjoitus: Aikataulun suunnitteluharjoitus

Tuotannon ajallinen ohjaus

– Tuotannon ohjaus
– Last Planner System – eteenpäin katsova suunnittelu / viikkosuunnittelu
– LBMS ohjaus
– LBMS + LPS yhdessä
– Harjoitus: tuotannon simulaatiopeli
– Kotiharjoitus: tuotannonohjauspeli

21.-22.11.2018 Toimitusketjun johtaminen

Modulaarisuus ja esivalmistus

– Esivalmistus / modulaarisuus
– Vaatimukset suunnitteluprosessille?
– Vaikutukset tuotantoon

Toimittajasuhteiden kehittäminen, logistiikan johtaminen

– Mallipohjainen hankintaprosessi
– Sähköiset hankinnat
– Toimittajien arviointijärjestelmät
– Aluesuunnittelu ja työmaalogistiikka

12.-13.12.2018 Suunnittelun johtaminen

Target value design, alkuvaiheen kustannushallinta

– Conceptual estimating / Target Value Design (alkuvaiheen suunnitteluohjaus)
– Harjoitus: alkuvaiheen kustannussuunnittelu

Työmaanaikainen suunnittelunohjaus, BIM-pohjainen kustannuslaskenta

– Suunnittelun ajallinen hallinta
– Mallipohjainen määrälaskenta
– Jatkuva kustannuspalaute suunnitteluun
– Harjoitus: mallipohjainen määrälaskenta

09.-10.01.2019 Digitaalisuus ja innovaatiot

Digitaaliset teknologiat

– Intelligent Construction Site (älykäs työmaa)
– BIMin nykytila ja kehitys
– Lasermittaus laadunhallinnassa
– Mallipohjainen mittaus
– Digitaaliset työkalut suunnitteluun ja laadun dokumentointiin

Digitalisoitu rakennusprosessi / Visio 2030

– Rakennusalan visio 2030
– Digitalisoidun rakennusprosessin kuvaus
– Tulevaisuuden visiointia ryhmissä

————————

Koulutuspaikka:
Aalto EE:n tilat
Mechelininkatu 3 C
00100 Helsinki

Ajankohta:
26.-27.09.2018
24.-25.10.2018
21.-22.11.2018
12.-13.12.2018
09.-10.01.2019

Hinta:
7 200
euroa /hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.