Aalto PRO järjestää nyt koulutuksen:

Diploma in Global Sourcing (8 pv)

Tukifunktiosta liiketoiminnan strategiseksi kumppaniksi

Hankintaa on perinteisesti pidetty operatiivisena toimintona, jossa ostetaan tuotteita ja palveluja mahdollisimman halvalla ja pyritään alentamaan kustannuksia. Hankinta voi kuitenkin olla paljon enemmän. Hankinnan ainutlaatuinen asema organisaation sisäisen ja ulkoisen toimintaympäristön rajapinnassa, antaa sille mahdollisuuden luoda arvoa tavalla, johon mikään muu toiminto organisaatiossa ei pysty. Hankintatiimit voivat näkemyksensä ja suhteidensa avulla edistää organisaation strategisten tavoitteiden saavuttamista ja vahvistaa kilpailuetuja. Hankintoja ei tulevaisuudessa arvioida vain toteutuneiden kustannussäästöjen vaan myös luodun arvon perusteella.

Diploma in Global Sourcing -koulutuksesta saat uutta tietoa ja työkaluja joiden avulla kehität hankintaa strategisempaan suuntaan, kohti arvoa tuottavaksi liiketoiminnan kumppaniksi.

Koulutuksessa opit
– Selkiyttämään hankinnan roolia organisaatiossa ja toimitusketjussa
– Varmistamaan, että hankinnan strategiset tavoitteet ovat linjassa yrityksen strategisten tavoitteiden kanssa
– Osoittamaan lisäarvon tuottamisen mahdollisuudet muun muassa toimittajayhteistyötä kehittämällä
– Kehittämään riskienhallintaa
– Tekemään tiivistä yhteistyötä muiden organisaation funktioiden kanssa.

Diploma in Global Sourcing – DGS on kehitetty yhteistyössä asiakkaiden ja Aalto yliopiston asiantuntijoiden kanssa.

Diploma in Global Sourcing -koulutus luotiin alun perin globaalisti toimivan suomalaisen suuryrityksen hankinta- ja ostotoiminnan kehittämisohjelmaksi. Sittemmin yli 200 hankinta-ammattilaista on osallistunut avoimeen DGS-ohjelmaan kehittääkseen sekä itseään että yritystään. Hankinta- ja ostotoiminta on kehittynyt huomattavasti sen jälkeen, kun avoin ohjelma käynnistettiin vuonna 2008, ja koulutusta on kehitetty sen mukaisesti. Koulutus toteutetaan kerran vuodessa.

Huomioithan, että koulutuksen kieli on englanti.

– Koulutuksen sisältö on suunniteltu yritysten ja osallistujien kehitystarpeiden mukaisesti.
– Käytettävien oppimismenetelmien ansiosta osallistujat saavat laajan näkemyksen hankinnasta käytännön tasolla.
– Kouluttajamme jakavat uusimman kansainvälisen akateemisen tiedon ja erittäin vankan käytännön kokemuksensa.

Hyödyt
Koulutus tarjoaa kattavan tietopaketin hankintojen roolista ja kasvattaa taitoja hankinnan kehittämiseksi. Käytännönläheiset tehtävät ja työkalut auttavat hyödyntämään opittua jo ohjelman aikana. Koulutuksen jälkeen osallistujalla on hallussaan kokonaiskuva modernista hankinnasta ja ymmärrys siitä, millaisilla toimenpiteillä kehitystä voi lähteä viemään eteenpäin omassa organisaatiossa. Ohjelma tarjoaa uusia näkemyksiä, sovellettavia konsepteja ja käytännön työkaluja, jotka tehostavat ja helpottavat päivittäistä työtäsi.

– Oivalla hankinnan merkitys liiketoiminnan tuloksessa ja arvon luojana
– Omaksu työkalut joiden avulla johtaa strategisesta hankintaa
– Jaa kokemuksiasi ja verkostoidu alan ammattilaisten kanssa
– Helpota päivittäistä työtäsi ohjelman aikana sovellettavien tehtävien avulla

Kenelle?
Koulutus on suunnattu ostojen, hankinnan ja toimitusketjun kehittämisestä vastaaville ammattilaisille. Koulutus sopii myös henkilöille, jotka tekevät yhteistyötä hankinnan kanssa esim. tuotanto-, tutkimus- ja kehitys- tai myyntitoiminnoissa.

Koulutus tarjoaa hankintapäälliköille ja muille hankinnan ammattilaisille ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää hankintaa ja verkostoitua muiden hankinnan ammattilaisten kanssa – tartu tilaisuuteen nyt ja ilmoittaudu mukaan!


OHJELMA
Koulutuksessa käsitellään laajasti hankinnan johtamisen haasteita, jotka liittyvät hankinnan arvonluontiin, toimittajiin ja niiden johtamiseen, sisäiseen integraatioon, hankinnan mittaamiseen, sopimuksiin ja teknologian kehittymiseen. Koulutus antaa uutta tietoa ja työkaluja näiden haasteiden selättämiseksi.

Ohjelma sisältää lähiopetuksen lisäksi online-verkkokursseja sekä käytännönläheisiä soveltavia tehtäviä jotka auttavat viemään oppittua käytäntöön.

Rakenne
– LähiopetusjaksotLähiopetuksessa ja kurssikirjallisuudessa tarkastellaan hankinnan johtamista monipuolisesti eri näkökulmista
– VerkkokurssitVoit valita online-tarjonnastamme kaksi sinua eniten kiinnostavaa ja hyödyttävää kurssia.
– Käytännön esimerkit ja soveltavat harjoituksetLähiopetuksen aikana ja niiden välissä tehdään harjoituksia jotka auttavat soveltamaan opittua käytäntöön

Koulutusjaksot:

03.-04.03.2020
Leading procurement from operational function towards value contributor
– Strategic role of Procurement
– From purchasing towards management of external resources
– Tools for executing the strategy, category management
– Elements of supply base management
– Service dominant logic

—-

02.-03.04.2020
Contracts, costs and performance management
– Cost management, total cost thinking
– Performance measurement of procurement, setting right targets
– Contracting for business success and problem prevention
– Preparing for negotiations

—-

05.-06.05.2020
Supplier relationship management and supplier innovations
– Supplier relationship management
– Sourcing innovations from Suppliers
– Supply Network-Enabled Innovation
– Actionable Sustainability, cases from real world

—-

09.-10.06.2020
Supply chain and Value Network
– SCM simulation game
– S&OP
– Procurement Digital Transformation -data & analysis utilization

————————

Koulutuspaikka:
Pääkaupunkiseutu, osoite täsmentyy myöhemmin

Ajankohta:
03.03.–10.06.2020

Hinta:
7 950
euroa /hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Mikäli Asiakas peruuttaa osallistumisensa valmennusohjelmaan 15-21 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 20 % Palvelun hinnasta. Peruutuksen tapahtuessa 8-14 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 50 % Palvelun hinnasta. Jos peruutus tapahtuu tämän jälkeen tai peruutusilmoitus jää kokonaan tekemättä, veloitetaan Asiakkaalta koko osallistumismaksu.

Ilmoittaudu ohjelmaan 04.02.2020 mennessä.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.