fbpx
Diploma in Operations Management (11 pv)
Aalto PRO järjestää nyt koulutuksen:

Diploma in Operations Management (11 pv)

7 450 euroa /hlö + alv 24 %

EUR

25.05.-14.11.2023, Aalto-yliopisto Töölö, Helsinki Runeberginkatu 14-16, Helsinki 17 huhtikuun, 2023 Sampo Korppoo

Johtaminen ja esihenkilotaidot , Toimitusketjun hallinta , Tuotanto ja logistiikka

Palaute aikaisemmista koulutuksista:

 • "DOM-koulutus oli kuin räätälöity tarpeisiini. Sain juuri sitä, mitä halusin: syvällisen ja kattavan näkemyksen tilaus-toimitusketjun johtamisesta ja verkostojen hallinnasta."

 • - Jukka Lammi, Operations Director ja johtoryhmän jäsen, Voyantic Oy

  Diploma in Operations Management (DOM) on laaja operaatioiden ja tuotannon johtamisen koulutuskokonaisuus, jossa syvennät valmiuksiasi kehittää toimintaa ja parantaa tuotannon kilpailukykyä. Se on suunniteltu tuotantopäälliköille, tuotannon ylemmissä johto- tai asiantuntijatehtävissä työskenteleville tai näihin haastaviin tehtäviin siirtymässä oleville henkilöille, ja sopii hyvin sekä palvelualojen että teollisuuden ammattilaisille. Koska haasteet ja kehityskohteet ovat usein toimialasta ja taustoista riippumatta samankaltaisia, yhteinen koulutus tarjoaa mahdollisuuden organisaatiorajat ylittävien yhteistyöverkostojen syntymiseen ja hyvien käytäntöjen oivaltamiseen.

  DOM-koulutus auttaa sinua ymmärtämään tuotannon ja toimitusverkoston dynamiikkaa ja tarjoaa mittavan työkalupakin tuotannon johtamisen joka tasolle. Ohjelmassa opit keinot toiminnallisten muutosten tekemiseen omassa organisaatiossasi jo koulutuksen aikana. Syvennät osaamistasi pitkäjänteisen strategia- ja kehitystyön tekemisessä ja oivallat, miten vältät osaoptimoinnin sudenkuopat. Lisäksi opit uusia keinoja luoda arvoa, saavuttaa taloudellista etua sekä kasvattaa asiakastyytyväisyyttä ja tuottavuutta.

  Tuotannon johtamisen koulutuksemme kehittää tulevaisuuden osaajia, jotka ymmärtävät laaja-alaisesti tuotannon johtamista ja tuotantoyrityksen toimintaa sekä kykenevät ratkomaan haastaviakin tuotannon ongelmia nyt ja tulevaisuudessa.

  – Muodosta kokonaiskuva operaatioiden johtamisesta tutkittuun tietoon perustuen
  – Tutustu menetelmiin ja työkaluihin joustavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi
  – Paranna tuotannon osaamista ja kyvykkyyttä liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi

  Hyödyt
  Koulutus kehittää kykyäsi ymmärtää ja ratkaista tulevaisuuden haasteita sekä löytää ajantasaisia keinoja strategian toteuttamiseksi. Kehitysprojektin avulla pääset tarkastelemaan valittua tuotannon osa-aluetta kattavasti ja löydät ratkaisuja tunnistettujen ongelmien taklaamiseksi. Osallistujat eri toimialoilta varmistavat hedelmällisen keskustelun, joka ravistelee tuttuja tapoja ajatella ja innostaa luomaan uutta.

  – Muodostat kokonaisvaltaisen käsityksen tuotannonohjauksesta, toimitusverkostoista ja tuotannon johtamisesta
  – Hyödyt teoreettisten näkökulmien ymmärtämisestä ja oivallat uusia ideoita ja käytännön sovelluksia
  – Vietät aikaa ympäristössä, jossa opit myös toisilta osallistujilta – muilta tuotannon ammatilaisilta eri yrityksistä

  Kenelle?
  Diploma in Operations Management on koulutus kokeneille tuotantopäälliköille, tuotannon ylemmissä johto- tai asiantuntijatehtävissä työskenteleville tai näihin haastaviin tehtäviin siirtymässä oleville henkilöille. Lisäksi koulutus auttaa suunnittelu- ja muissa strategisissa tehtävissä toimivia ymmärtämään tuotannon ja toimitusverkoston dynamiikkaa ja kokonaisuutta.

  Aiempiin tuotannon johtamisen koulutusohjelmiin on osallistunut henkilöitä hyvin erilaisilta teollisuuden- ja palvelualoilta. Koska haasteet ja kehityskohteet ovat erilaisista taustoista huolimatta usein hyvin samanlaisia, yhteinen koulutus tarjoaa mahdollisuuden organisaatiorajat ylittävien yhteistyöverkostojen syntymiseen ja hyvien käytäntöjen oivaltamiseen yli toimialarajojen.

  Kouluttajat
  Ohjelman kouluttajat ovat yliopistojen sekä yritysmaailman kokeneita asiantuntijoita. Pääkouluttajien lisäksi jaksoilla on mukana yrityspuheenvuoroja. Vuoden 2023 ohjelmassa kouluttavat mm.

  Max Finne
  Max Finne toimii apulaisprofessorina tieto- ja palvelutalouden laitoksella Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Finne on erikoistunut tuotantotoiminnan, projektien ja toimitusketjun johtamiseen.

  Finnen erityisosaamisalueina on palvelullistaminen, teollisuus 4.0, palveluiden johtaminen, organisaatioiden välinen yhteistyö, oppimisanalytiikka ja käännetyt oppimismenetelmät (flipped learning).

  Finne on tehnyt tiivistä tutkimusyhteistyötä monen yrityksen kanssa, muun muassa ABB, Costain, Finnair, Fujitsu, KONE, NCC ja Skanska. Finne on myös voittanut arvostetun Nigel Slack Teaching Innovation Award -palkinnon vuosina 2015, 2016 ja 2018 innovatiisten ja kiinnostavien opetusmenetelmien ansiosta.

  Timo Seppälä
  TkT Timo Seppälä toimii operaatioiden johtamisen yliopistonlehtorina Aalto-yliopistossa sekä johtavana tutkijana ETLA:ssa.

  Timo Seppälän tutkimuskohteita ovat tämän hetken globaalit ilmiöt kuten digitalisaatio, alustatalous sekä globaalit arvoketjut, strateginen johtaminen ja yritysten kansainvälistyminen.

  Hannu Vierimaa
  Hannu Vierimaa on toiminut vuodesta 1999 liikkeenjohdon ja prosessijohtamisen konsulttina ja kouluttajana perustamassaan Processman Oy:ssä. Hänellä on lähes 20 vuoden kokemus prosessien kehittämisestä eri toimialoilla sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

  Vierimaan erityisosaamisalueita ovat mm. prosessijohtaminen, globaalit poikkitoiminnalliset liiketoimintaprosessit, globaalin kysyntäketjun johtaminen, strateginen johtaminen ja suorituksen mittaamisen menetelmät.

  Ennen oman yrityksen perustamista Vierimaa toimi Nokia-yhtymässä eri linjavastuissa 1983-1994, johti Nokia-yhtymän Business Process Development -ryhmää 1995-96, oli jäsen Nokia Mobile Phonesin globaalissa logistiikan ydinryhmässä 1996-1997 sekä vastasi globaalisti Nokia Mobile Phonesin varaosalogistiikasta 1997-1998.

  Marja Blomqvist
  Marja Blomqvist on konsultti, kouluttaja ja luennoitsija. Hänen mielenkiinnon kohteita ovat globaalit tuotantoverkot, toimitusketjujen hallinta, tuotannon johtaminen, tuotantojärjestelmät, Lean-ajattelu, palvelutuotanto, prosessijohtaminen, prosessien kehittäminen sekä organisaatioiden oppiminen.

  Blomqvist on ollut konsulttina ja osakkaana QDC Business Engineering Oy:ssa vuodesta 2005. Hän on myös opettajana ja tutkijana Aalto-yliopistolla Perustieteiden korkeakoulussa.

  Jari Melgin
  Jari Melgin toimii opettavana tutkijana Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun laskentatoimen laitoksella.

  Hänellä on yli 25 vuoden kokemus talous- ja rahoitusjohtamisesta, mm. Amer Sports Oyj:ssä, Componenta Oyj:ssä, Kansallis-Osake-Pankissa sekä Containerships Oy:ssä.

  Melgin valmistelee väitöskirjaa päätöksenteon rajoista yrityksen hallinnoinnissa keskittyen eritysesti hallituksen rooliin.

  Aalto-yliopistossa hän opettaa useita kursseja, mm. maisteri- ja kandidaattiopintojen lopussa suoritettavilla capstone-kursseilla, joiden tavoitteena on linkittää opiskelijoiden teoreettinen tietämys käytäntöön. Lisäksi hän on paljon käytetty kouluttaja mm. Aalto EE:n koulutusohjelmissa.

  Melginillä on laaja käytännön kokemus yritysten hallinnoinnista mm. hallintoneuvoston puheenjohtajana, hallituksen jäsenenä, sihteerinä, esittelijänä ja hallitusten käyttämänä ulkopuolisena asiantuntijana.


  OHJELMA

  Sisältö ja aikataulu
  Koulutus sisältää 11 lähiopetuspäivää, joiden aikana perehdyt valittuihin teemoihin asiantuntijoiden johdolla ja ratkot yhdessä opiskelijakollegoiden kanssa teemoihin liittyvä haasteita monipuolisia menetelmiä ja työkaluja hyödyntäen. Päivien aikana pääset keskustelemaan, verkostoitumaan ja oppimaan toisilta. Opetuspäivien ulkopuolella itsenäisesti suoritettavat verkkokurssit, soveltavat tehtävät ja kirjalliseen aineistoon tutustuminen auttavat sinua laajan kokonaiskuvan muodostamisessa ja opitun käyttöönotossa.

  Verkostoituminen muiden osallistujien ja kouluttajien kanssa on arvokasta. Valmennuspäivien aikana tutustut paitsi muihin osallistujiin, myös asiantuntijoihimme. Yhteistä koulutukseen osallistuville on tarve ja halu kehittää organisaationsa tuotanto-operaatioita ja kartuttaa omaa osaamistaan kehityksen toteuttamiseksi. Ryhmätyöskentelyn ja siitä syntyvien oivallusten avulla tunnistat oman yrityksen vahvuudet ja heikkoudet ja löydät omaan organisaatioon sopivat ratkaisut jo koulutuksen aikana.

  Rakenne:

  11 opetuspäivää
  – Koulutuspäivien aikana kuulet huippuasiantuntijoiden alustuksia, keskustelet, teet ryhmätöitä ja muita harjoituksia

  Verkkokurssit ja itsenäistä opiskelua
  – Monipuoliset menetelmät ja yksilöllisesti valittavat tehtävät syventävät ymmärrystäsi ja asiantuntemustasi hankinnan asiantuntijana ja auttavat opitun hyödyntämisessä jo ohjelman aikana

  Vaikutus omaan organisaatioon
  – Kaikutiimityöskentelyn avulla syvennät omaa oppimista ja jaat opittua organisaation sisällä kehittämistoimenpiteiden edistämiseksi

  Koulutusjaksot:

  25.–26.5.2023
  Toimitusketjun johtaminen
  Erilaiset kriisit ovat aiheuttaneet merkittäviä tuotanto- ja toimitusvaikeuksia useilla aloilla. Toimitusketjun resilienssi ja parempi varautuminen nopeasti tapahtuviin muutoksiin ovat edellytyksiä toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Alustat ja digitaaliset tuovat uusia mahdollisuuksia ja käyttöönotettuina myös parantavat liiketoimintamahdollisuuksia.

  Jaksolla perehdyt siihen, miten riskien hallintaa, vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä parannetaan tiiviimmällä yhteistyöllä ja toimitusketjujen tarkemman kartoituksen avulla. Lisäksi tutustut digitaalisten teknologioiden, alustojen ja analytiikan tuomiin mahdollisuuksiin toimitusketjuissa.

  – Toimitusketjustrategiat ja suunnittelu
  – Riskien hallinta ja varautuminen
  – Vastuullisuus ja kestävän kehityksen implementointi
  – Digitaaliset teknologiat ja alustat
  – Analytiikan hyödyntäminen toimitusketjun suunnittelussa

  Kouluttaja
  Max Finne, apulaisprofessori, Aalto-yliopisto


  13.–14.6.2023
  Tuotanto ja strategia
  – Tuotannon rooli yrityksen liiketoimintastrategiassa
  – Tuotantostrategia –millaisia päätöksiä? (sijainti arvoketjussa, tuotantoverkosto, tehtaiden rooli)
  – Tuotantoteknologiat
  – Toiminnan ohjaus- ja johtamisjärjestelmä
  – Digitaaliset operaatiot


  22.–23.8.2023
  Prosessien johtaminen ja kehittäminen

  Jaksolla tarkastelet prosesseja, niiden roolia, tavoitteita ja kehittämistä kokonaisuuden näkökulmasta. Perehdyt Lean-ajatteluun kehittämis- ja johtamismenetelmänä ja erityisesti keinoihin, joilla systemaattista ja tavoitteellista kehittämistyötä voidaan toteuttaa.

  – Analyysimenetelmät kehittämisen perustana
  – Systemaattinen ongelmanratkaisu
  – Kehittämisen kulttuurin luominen ja ylläpito
  – Systeemisen nopeuden taloudellinen merkitys
  – Prosessit ja siilo-organisaatio-roolit
  – Johdatko ihmisiä ja koneita samalla tavalla?

  Kouluttajat
  Marja Blomqvist, konsultti
  Hannu Vierimaa, konsultti, Processman Oy


  19.–20.9.2023
  Tuotannon suunnittelu ja ohjaus
  – Tuotannon ohjattavuus
  – Tuotannonohjaus ja Sales & Operations Planning
  – Materiaalin- ja kapasiteetinohjaus
  – Tuotannon analysointimalleja kehittämisen tueksi, Value Stream Mapping työkaluna
  – Tuotannon virtauksen analysointi ja kehittäminen


  17.–18.10.2023
  Talouden hallinta, tunnusluvut ja mittaaminen
  Jaksolla perehdyt toimintojen ja prosessien suorituskyvyn mittaamiseen, talouden tunnuslukuihin, ja siihen, miten tietoa hyödynnetään, analysoidaan ja myös viestitään parempien päätösten tekemiseksi.
  – Taloudellinen arvontuotto
  – Kannattavuuden operatiivinen johtaminen
  – Toimitusketju ja kokonaiskustannukset
  – Kustannuslaskenta
  – Toimintojen ja prosessien suorituskyvyn mittaaminen

  Kouluttaja
  Jari Melgin, tutkija, Aalto-yliopisto


  14.11.2023
  Päätöspäivä
  Päätöspäivässä käymme läpi kehitysprojektit sekä suuntaamme katseet tulevaan muutoksen näkökulmasta. Miten ihmisiin vaikutetaan ja miten tiimejä motivoidaan muutoksen läpiviemiseksi.

  – Opinnäytetyö-esitykset
  – Muutoksen implementointi
  – Näkökulmia johtamiseen ja vaikuttamiseen

  Koulutuspaikka:
  Aalto-yliopisto Töölö, Runeberginkatu 14-16, 00100 Helsinki

  Ajankohta:
  25.5.–14.11.2023

  Hinta:
  7 450
  euroa /hlö + alv 24 %.

  Ilmoittautumisen peruutusehdot:
  Mikäli Asiakas peruuttaa osallistumisensa valmennusohjelmaan 15-21 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 20 % Palvelun hinnasta. Peruutuksen tapahtuessa 8-14 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 50 % Palvelun hinnasta. Jos peruutus tapahtuu tämän jälkeen tai peruutusilmoitus jää kokonaan tekemättä, veloitetaan Asiakkaalta koko osallistumismaksu.

  Ilmoittaudu ohjelmaan 24.4.2023 mennessä.

  Kouluttajan muut kurssit

  Samankaltaisia kursseja