Aalto PRO järjestää nyt koulutuksen:

Diploma in Operations Management (12 pv)

Diploma in Operations Management (DOM), tuotannon johtamisen koulutus, tarkastelee tuotantostrategiaa osana yrityksen liiketoimintastrategiaa. Koulutus tarjoaa mittavan työkalupakin tuotannon johtamisen joka tasolle ja auttaa löytämään keinot toiminnallisten muutosten tekemiseen jo ohjelman aikana. Se kehittää tulevaisuuden osaajia, jotka ymmärtävät laaja-alaisesti tuotannon johtamista ja tuotantoyrityksen toimintaa sekä kykenevät ratkomaan haastaviakin tuotannon ongelmia itsenäisesti.

Koulutus tarjoaa tuotantopäälliköille ja muille tuotannon ammattilaisille ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää tuotantotoimintaa ja tuotannon kilpailukykyä sekä verkostoitua muiden tuotannon ammattilaisten kanssa – tartu tilaisuuteen nyt ja ilmoittaudu mukaan.

Hyödyt
Koulutus kehittää kykyäsi ymmärtää ja ratkaista tulevaisuuden haasteita sekä löytää ajantasaisia keinoja strategian toteuttamiseksi. Kehitysprojektin avulla pääset tarkastelemaan valittua tuotannon osa-aluetta kattavasti ja löydät ratkaisuja tunnistettujen ongelmien taklaamiseksi. Osallistujat eri toimialoilta varmistavat hedelmällisen keskustelun, joka ravistelee tuttuja tapoja ajatella ja innostaa luomaan uutta.

Kenelle?
Diploma in Operations Management on koulutus kokeneille tuotantopäälliköille, tuotannon ylemmissä johto- tai asiantuntijatehtävissä työskenteleville tai näihin haastaviin tehtäviin siirtymässä oleville henkilöille. Lisäksi koulutus auttaa suunnittelu- ja muissa strategisissa tehtävissä toimivia ymmärtämään tuotannon ja toimitusverkoston dynamiikkaa ja kokonaisuutta.

Kouluttajat
Katsaus alan teknologiaan perustuu Aalto-yliopistossa tehtyihin tutkimuksiin, joiden aiheita ovat tekoäly, automaatio, robotiikka, virtuaalitodellisuus ja lohkoketjut. Kouluttajilla on vahva asiantuntemus digitalisaation ja kehittyvän teknologian teoriasta ja käytännöstä niin yritys- kuin yliopistomaailmastakin.

Kouluttajina toimii:
Pekka Lettijeff, Industrial Advisor, Lettijeff Advisory AB
Marja Blomqvist, Partner & Senior Consultant, QDC Business Engineering
Timo Seppälä, Professor of Practice, Aalto-yliopisto
Juuso Töyli, Adjunct Professor, Aalto-yliopisto
Max Finne, apulaisprofessori, Aalto-yliopisto
Kari Hiekkanen, tohtoritutkija, Aalto-yliopisto


OHJELMA

Ohjelman ytimen muodostavat viisi lähiopetusjaksoa ja päätösseminaari. Jaksojen välissä tehtävät omaan yritykseen kohdistuvat harjoitustehtävät syventävät lähijaksoilla opittua ja jaettua. Uuden tiedon, jaetun kokemuksen ja kattavan kurssikirjallisuuden tukemina osallistujat käynnistävät koulutusohjelman aikana kehitysprojektin organisaationsa jonkin toiminnon tai prosessin parantamiseksi.

Lähiopetuksessa ja kurssikirjallisuudessa tarkastellaan tuotannon johtamista monipuolisesti eri näkökulmista. Teemat käsittelevät mm. tuottavuutta, tehokkuutta, tuotantostrategiaa, tuotannonohjausta, leania, jatkuvaa kehittämistä, muutoksen johtamista, toimitusverkostojen orkestrointia sekä toimintaa globaalissa ympäristössä. Koulutuksen opetuskieli on yhtä koulutuspäivää lukuunottamatta suomi, kirjallisuus ja osa materiaalista on englanniksi.

Rakenne:

Lähiopetusjaksot
– Lähiopetuksessa ja kurssikirjallisuudessa tarkastellaan tuotannon johtamista monipuolisesti eri näkökulmista.

Harjoitustehtävät
– Jaksojen välissä tehtävät omaan yritykseen kohdistuvat harjoitustehtävät syventävät lähijaksoilla opittua ja jaettua.

Kehitysprojekti
– Kehitysprojekti nivoo yhteen koulutusohjelman aikana syntyneet oivallukset, opit ja jaetun kokemuksen hedelmät.

Koulutusjaksot:

03.03.2020
Kick-off webinar (kesto n. 1 h)
– Ohjelman esittelyt
– Valmistautuminen ensimmäiseen jaksoon

Voit katsoa kick-off webinaarin myös oman aikataulusi mukaan.

—-

10.-11.03.2020
Tuotannon strateginen johtaminen
Ensimmäinen lähiopetusjakso keskittyy tuotantoon osana yrityksen liiketoimintastrategiaa ja mitä uusia mahdollisuuksia alustat, ekosysteemit ja digitalisaatio luovat.

– Tuotanto osana yrityksen liiketoimintastrategiaa
– Alustat ja ekosysteemit
– Tuotantoteknologiat, massadata ja analysointi

—-

10.-11.03.2020
Tuotannon analysointi ja kehittämisen työkalut
Toisella lähiopetusjaksolla perehdytään toiminnan analysointiin ja sen menetelmiin kehityskohteiden määrittelemiseksi ja virtauksen parantamiseksi.
– Toiminnan analysointi ja kehittämisen työkalut
– Ohjattavuusanalyysi ja VSM
– Hyvä virtaus ja virtaustehokkuus

—-

22.-23.04.2020
Opintomatka
Matkalla tutustutaan Toyotan trukkitehtaaseen ja TPS.ään (Toyota production system).

—-

14.-15.05.2020
Tuotannon mittaaminen ja taloudellinen ohjaus
Neljännen jakson tavoitteena on herätää pohtimaan mittaristojen eri käyttötarkoituksia, miten toimintojen, prosessien ja loppukädessä ihmisten suoriskykyä mitataan ja miten mittareita luodaan. Jaksolla kerrataan kustannuslaskennan perusasioita ja talouden tunnuslukuja -erityisesti millaisiin johtopäätöksiin ne johtavat.

Jaksolla perehdytään myös siihen mitä lean ympäristössä ja periaatteiden mukaisesti toimivan organisaation tulisi huomioida taloudellisessa ohjauksessaan.
– Toiminnan mittaaminen tuotantojohdon näkökulmasta
– Kustannuslaskenta ja taloudelliset tunnusluvut
– Perinteisen ohjauksen sudenkuopat lean-ympäristössä

—-

09.-10.06.2020
Tilaus-toimitusketjut ja verkostot
Viides jakso keskittyy tilaus-toimitusketjun ja ulkoisten resurssien johtamiseen.
– Toimitusketjustrategiat
– Kysynnän ja tarjonnan tasapainottaminen (S&OP)
– Ulkoisten resurssien johtaminen

—-

10.-11.09.2020
Tuotannon strateginen johtaminen
Ensimmäinen lähiopetusjakso keskittyy tuotantoon osana yrityksen liiketoimintastrategiaa ja mitä uusia mahdollisuuksia alustat, ekosysteemit ja digitalisaatio luovat.
– Tuotanto osana yrityksen liiketoimintastrategiaa
– Alustat ja ekosysteemit
– Tuotantoteknologiat, massadata ja analysointi

—-

06.10.2020
Päätöspäivä: Johtajuus ja muutos
Päätöspäivä keskittyy ihmisten johtamiseen. Teemoina ovat johtajaksi tuleminen ja johtajana toimiminen. Päivässä esitellään myös opinnäytetyöt.
– Johtajaksi tuleminen ja johtajana toimiminen
– Keskeisimmät johtajuustyylit
– Opinnäytetöiden esittely

————————

Koulutuspaikka:
Mechelininkatu, Helsinki
Toyota Material Handling, Mjölby

Ajankohta:
03.03.–06.10.2020

Hinta:
8 700
euroa /hlö + alv 24 %.
– ohjelman hinta ei sisällä majoitus- ja matkakuluja.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Mikäli Asiakas peruuttaa osallistumisensa valmennusohjelmaan 15-21 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 20 % Palvelun hinnasta. Peruutuksen tapahtuessa 8-14 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 50 % Palvelun hinnasta. Jos peruutus tapahtuu tämän jälkeen tai peruutusilmoitus jää kokonaan tekemättä, veloitetaan Asiakkaalta koko osallistumismaksu.

Ilmoittaudu ohjelmaan 03.03.2020 mennessä.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.