Aalto PRO järjestää nyt koulutuksen:

Diploma in Operations Management (12 pv)

Diploma in Operations Management (DOM), tuotannon johtamisen koulutus, tarkastelee tuotantostrategiaa osana yrityksen liiketoimintastrategiaa. Koulutus tarjoaa mittavan työkalupakin tuotannon johtamisen joka tasolle ja auttaa löytämään keinot toiminnallisten muutosten tekemiseen jo ohjelman aikana. Se kehittää tulevaisuuden osaajia, jotka ymmärtävät laaja-alaisesti tuotannon johtamista ja tuotantoyrityksen toimintaa sekä kykenevät ratkomaan haastaviakin tuotannon ongelmia itsenäisesti.

Koulutus tarjoaa tuotantopäälliköille ja muille tuotannon ammattilaisille ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää tuotantotoimintaa ja tuotannon kilpailukykyä sekä verkostoitua muiden tuotannon ammattilaisten kanssa – tartu tilaisuuteen nyt ja ilmoittaudu mukaan.

Hyödyt
Koulutus kehittää kykyäsi ymmärtää ja ratkaista tulevaisuuden haasteita sekä löytää ajantasaisia keinoja strategian toteuttamiseksi. Kehitysprojektin avulla pääset tarkastelemaan valittua tuotannon osa-aluetta kattavasti ja löydät ratkaisuja tunnistettujen ongelmien taklaamiseksi. Osallistujat eri toimialoilta varmistavat hedelmällisen keskustelun, joka ravistelee tuttuja tapoja ajatella ja innostaa luomaan uutta.

Kenelle?
Diploma in Operations Management on koulutus kokeneille tuotantopäälliköille, tuotannon ylemmissä johto- tai asiantuntijatehtävissä työskenteleville tai näihin haastaviin tehtäviin siirtymässä oleville henkilöille. Lisäksi koulutus auttaa suunnittelu- ja muissa strategisissa tehtävissä toimivia ymmärtämään tuotannon ja toimitusverkoston dynamiikkaa ja kokonaisuutta.

Kouluttajat
Katsaus alan teknologiaan perustuu Aalto-yliopistossa tehtyihin tutkimuksiin, joiden aiheita ovat tekoäly, automaatio, robotiikka, virtuaalitodellisuus ja lohkoketjut. Kouluttajilla on vahva asiantuntemus digitalisaation ja kehittyvän teknologian teoriasta ja käytännöstä niin yritys- kuin yliopistomaailmastakin.

Kouluttajina toimii:
Pekka Lettijeff, Industrial Advisor, Lettijeff Advisory AB
Marja Blomqvist, Partner & Senior Consultant, QDC Business Engineering
Timo Seppälä, Professor of Practice, Aalto-yliopisto
Juuso Töyli, Adjunct Professor, Aalto-yliopisto
Max Finne, apulaisprofessori, Aalto-yliopisto
Kari Hiekkanen, tohtoritutkija, Aalto-yliopisto


OHJELMA

Ohjelman ytimen muodostavat viisi lähiopetusjaksoa ja päätösseminaari. Jaksojen välissä tehtävät omaan yritykseen kohdistuvat harjoitustehtävät syventävät lähijaksoilla opittua ja jaettua. Uuden tiedon, jaetun kokemuksen ja kattavan kurssikirjallisuuden tukemina osallistujat käynnistävät koulutusohjelman aikana kehitysprojektin organisaationsa jonkin toiminnon tai prosessin parantamiseksi.

Lähiopetuksessa ja kurssikirjallisuudessa tarkastellaan tuotannon johtamista monipuolisesti eri näkökulmista. Teemat käsittelevät mm. tuottavuutta, tehokkuutta, tuotantostrategiaa, tuotannonohjausta, leania, jatkuvaa kehittämistä, muutoksen johtamista, toimitusverkostojen orkestrointia sekä toimintaa globaalissa ympäristössä. Koulutuksen opetuskieli on yhtä koulutuspäivää lukuunottamatta suomi, kirjallisuus ja osa materiaalista on englanniksi.

Rakenne:

LÄHIOPETUSJAKSOT
Lähiopetuksessa ja kurssikirjallisuudessa tarkastellaan tuotannon johtamista monipuolisesti eri näkökulmista.

HARJOITUSTEHTÄVÄT
Jaksojen välissä tehtävät omaan yritykseen kohdistuvat harjoitustehtävät syventävät lähijaksoilla opittua ja jaettua.

KEHITYSPROJEKTI
Kehitysprojekti nivoo yhteen koulutusohjelman aikana syntyneet oivallukset, opit ja jaetun kokemuksen hedelmät.

Koulutusjaksot:

07.-08.03.2019
Lean tuotantotoiminnan kehittämisessä
– Tuotantoprosessit, tuotteet ja palvelut, sijainti, layout ja virtaus
– Toiminnan analysointi ja kehittämisen työkalut
– Lean tuotannon johtaminen, Päivittäisjohtaminen ja esimiestyön vakiointi, lean toiminnan runko
– Case: KaVo Kerr (Lean yhdistyksen Vuoden Lean-teko 2018 – kilpailun parhaana palkittu yritys)

Kouluttajat: Marja Blomqvist, Juho Nikkola, Niku Jalkanen

—-

04.-05.04.2019
Tuotannon uudet innovaatiot ja digitalisaatio
Fokuksessa erilaiset tilaus-toimitusketjut, verkostojohtaminen, korkean automaation ja robotiikan hyödyntäminen, leanin soveltaminen

Vierailukohteet: Meyer, Valmet Automotive ja Teleste.

—-

16.-17.05.2019
Kustannusten halllinta ja mittaaminen
– Strategiasta johdetut mittarit ja suorituksen johtaminen
– Kustannuslaskenta
– Lean-laskenta

Kouluttajat: Teemu Malmi, Mikko Sandelin

—-

13.-14.06.2019
Toimitusketjut ja verkostojen johtaminen
– Blockchain, ekosysteemit, alustat
– Arvoketjut ja jalostusarvo-analyysi
– Ulkoisten resurssien johtaminen ja johtamisen työkalut

—-

05.–06.09.2019
Digitaalinen murros ja tuotantostrategia
– Tuotannon strateginen johtaminen
– Tuotannon haasteet työpaja
– Teollisen internetin mahdollisuudet liiketoiminnalle
– Koneoppimisen teolliset sovellukset
– Case: AirFaas (pilvessä toimiva ekosysteemi)

—-

03.10.2019
Päätösseminaari
– Kehitysprojektien esitykset
– Diplomien jako

————————

Koulutuspaikka:
Aalto University Executive Education
Mechelininkatu 3 C
00100 Helsinki

Ajankohta:
07.03.-03.10.2019

Hinta:
8 700
euroa /hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Mikäli Asiakas peruuttaa osallistumisensa valmennusohjelmaan 15-21 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 20 % Palvelun hinnasta. Peruutuksen tapahtuessa 8-14 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 50 % Palvelun hinnasta. Jos peruutus tapahtuu tämän jälkeen tai peruutusilmoitus jää kokonaan tekemättä, veloitetaan Asiakkaalta koko osallistumismaksu.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.