Aalto PRO järjestää nyt koulutuksen:

Diploma in Project Management (10 pv)

Projektipäälliköstä projektijohtajaksi

Diploma in Project Management on kokeneille projektipäälliköille suunnattu kattava projektinhallinnan ja projektien johtamisen koulutusohjelma, joka tukee kasvuasi projektijohtajaksi. Ohjelma tarjoaa menetelmiä ja toimintamalleja tehokkaaseen projektin ja projektitiimien johtamiseen. Aalto PRO:n Diploma in Project Management -koulutusta on toteutettu jo yli 20 vuoden ajan.

Koulutuksen aikana saat kattavan näkemyksen projektinhallinnan menetelmistä. Samalla laajennat ajatusmaailmaasi niin projektitiimin ja sidosryhmien kuin erilaisten projektien johtamiseen. Projektin johtamiseen ohjelma tarjoaa kokonaisvaltaista näkemystä, painottaen erityisesti projektin aloittamista ja johtajuutta projektiympäristössä.

Ohjelman aikana työskentelet henkilökohtaisten tehtävien kanssa ja syvennät näkemystäsi hyvästä projektijohtajuudesta. Samalla luot itsellesi oman Minä projektinjohtajana -raportin. Koulutuksen käytyäsi voit toimia vastuullisena projektipäällikkönä tai -johtajana vaativissa, kompleksisissa ja laajaa projektinhallinnan asiantuntemusta vaativissa hankkeissa.

Diploma in Project Management -ohjelman kouluttajina toimivat Aalto-yliopiston kokeneet kouluttajat, projektinhallinnan asiantuntijat sekä kansainväliset projektialan kouluttajat.

Projektinhallinnan onnistumisen osa-alueet ja prosessiryhmät
Ohjelman lähijaksoilla projektinhallinnan prosessiryhmät, osa-alueet ja muut keskeiset aiheet käsitellään projektin elinkaaren kannalta mahdollisemman loogisessa asiayhteydessä. Diploma in Project Management on kattava läpileikkaus projektinhallintaan ja siihen läheisesti liittyviin osa-alueisiin.

rojektinhallinnan onnistumisen osa-alueet ja prosessiryhmät
Ohjelman lähijaksoilla projektinhallinnan prosessiryhmät, osa-alueet ja muut keskeiset aiheet käsitellään projektin elinkaaren kannalta mahdollisemman loogisessa asiayhteydessä. Diploma in Project Management on kattava läpileikkaus projektinhallintaan ja siihen läheisesti liittyviin osa-alueisiin.

Ohjelmassa ovat mukana kaikki keskeiset projektinhallinnan osa-alueet:
– Kokonaisuuden hallinta
– Sidosryhmien hallinta
– Laajuuden hallinta
– Resurssien hallinta
– Aikataulujen hallinta
– Kustannusten hallinta
– Riskien hallinta
– Laadun hallinta
– Hankintojen hallinta
– Viestinnän hallinta

– Tunnustettu projektinhallinnan ja projektijohtamisen koulutusohjelma.

– Koulutus tukee kasvua projektipäälliköstä projektin johtajaksi.

– Suomalaiset ja kansainväliset, kokeneet projektinhallinnan kouluttajat.

Hyödyt
Diploma in Project Management -koulutus kasvattaa organisaatioon osaajia tulevien projektien johtajiksi. Se tukee organisaation systemaattista projektinhallinnan osaamisen kehittämistä ja tuo organisaatioon uusia ajatuksia ja toimintatapoja. Ohjelmasta saat valmiudet mm. lisätä projektitoiminnan kypsyysastetta yrityksessäsi, osallistua keskeisessä roolissa erittäin vaativiin ja kompleksisiin projekteihin, perustaa projektitoimisto ja kehittää sen toimintaa ja tarjota monipuolisesti projektinhallinnan kehitys- ja konsultointipalveluita.

– Onnistut paremmin projekteissasi ja valmistaudut osoittamaan pätevyytesi sertifioinnissa
– Kehität osaamistasi projektinhallinnasta sekä projektien johtamisesta
– Hallitset projektinhallinnan keskeiset työkalut ja menetelmät
– Rakennat eri organisaatioista tulevien projektityön osaajien verkoston


Kenelle?
Koulutus on suunnattu kokeneille projektinhallinnan ammattilaisille: projektipäälliköille ja projektijohtajille. Se sopii sinulle, joka haluat kehittää yrityksesi projektitoimintaa ja ammattitaitoasi monimuotoisia, digitalisoituvia ja johtamisen kannalta haastavia projekteja varten.

Koulutus auttaa löytämään vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:
– Miten johdan projektia ja projektitiimiä?
– Mitkä ovat sopivia menetelmiä tehokkaaseen projektinhallintaan?
– Minkälaisia oppeja muut toimialat voivat antaa?
– Mitä osa-alueita minun kannattaa kehittää tullakseni paremmaksi projektipäälliköksi tai projektijohtajaksi?OHJELMA

Koulutuksessa käsitellään projektinhallintaan ja projektin johtamiseen liittyviä teemoja, tärkeimpinä projektitiimin ja sidosryhmien johtaminen, projektin tehokas johtaminen (laajuuden hallinta, aikataulun hallinta ja riskien hallinta) ja projektin päättäminen. Näiden lisäksi pohdit omaa projektijohtajuuttasi ja syvennyt tulevaisuuden haasteisiin projektien johtamisessa.

Ohjelma koostuu kouluttajavetoisista koulutuspäivistä. Näistä osa pidetään verkkototeutuksina ja osa lähiopetuksena. Koulutukseen kuuluu myös henkilökohtaista työskentelyä sekä oman työsi että organisaatiosi kehittämiseksi. Oppien vieminen organisaatioon varmistetaan Kaikutiimi-työskentelyllä. Lisäksi käyt läpi henkilökohtaisena työnä Minä projektinjohtajana -prosessin, jossa syvennyt omiin vahvuuksiisi, kehityskohteisiisi ja toimenpidesuunnitelmaasi. Koulutuspäivät sisältävät kouluttajavetoisia alustuksia ja ryhmäkeskusteluja.

Rakenne
10 koulutuspäivää (osa verkkokoulutuksina)
– Vuorovaikutteiset koulutuspäivät luovat perustan oppimiselle

Henkilökohtaiset tehtävät
– Henkilökohtaiset harjoitukset ja pohdinnat kehittävät omaa projektijohtajuutta

Kaikutiimityöskentely
– Kaikutiimi auttaa viemään koulutuksen opit laajasti omaan organisaatioon

Koulutusjaksot

8.12.2021 ja 13.12.2021
Verkkototeutus
Kick-off ja Tulevaisuuden projektinjohtajan haasteet
– Koulutusohjelman yleiskuva ja aikataulut
– Osallistujien esittely
– Projektinjohtajan rooli
– Projektinhallinnan tulevaisuuden haasteet
– Arvonluonti projekteissa
– Sidosryhmien hallinta

Kouluttaja:
Vieraileva professori Mikko Koria, Aalto-yliopisto
—-

18.–19.1.2022
Helsinki
Projektin ja projektitiimin käynnistäminen
– Perinteinen projektinhallinnan elinkaarimalli
– Projektin asettaminen
– Projektitiimin muodostaminen
– Projektin johtaminen virtuaalisesti
– Projektitiimin johtaminen

Kouluttajat:
Tutkija Juri Matinheikki, Aalto-yliopisto
Projektinhallinnan asiantuntija Jouko Vaskimo
Tutkija Pia Lappalainen, Aalto-yliopisto

—-

9.–10.3.2022
Helsinki
Tehokas projektinhallinta
– Projektin hallinta ja projektin johtaminen tehokkaasti
– Laajuuden hallinta
– Aikataulujen hallinta
– Kustannusten hallinta
– Projektin vaikuttavuus
– Riskien hallinta

Kouluttajat:
Konsultti Kai Koskinen, DiscoverIT
Konsultti Gregorz Szalajko

—-

27.–28.4.2022
Helsinki
Projektin erinomaisuus ja projektin päättäminen
– Project excellence
– Projektin päättäminen osana projektin hallinnan kokonaisuutta
– Strategiat projektin onnistuneeseen päättämiseen
– Projektista operaatioihin

Kouluttaja:
Konsultti, Henk Bellinga, Advitec

—-

1.–2.6.2022
Helsinki
Projektin johtaminen
– Projektijohtajuus vs linjajohtajuus
– Motivointi projekteissa
– Johtajuus projekteissa

Kouluttaja:
Tutkija Pia Lappalainen, Aalto-yliopisto

—————————-

Koulutuspaikka:
Helsinki, täsmentyy myöhemmin (osa verkkokoulutuksina)

Ajankohta:
8.12.2021–2.6.2022

Hinta:
8 400 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Mikäli Asiakas peruuttaa osallistumisensa valmennusohjelmaan 15-21 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 20 % Palvelun hinnasta. Peruutuksen tapahtuessa 8-14 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 50 % Palvelun hinnasta. Jos peruutus tapahtuu tämän jälkeen tai peruutusilmoitus jää kokonaan tekemättä, veloitetaan Asiakkaalta koko osallistumismaksu.

Viimeinen ilmoittautumispäivä: 12.11.2021

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.