Aalto PRO järjestää nyt koulutuksen:

Diploma in Project Management (11 pv)

Kaikki projektien ammattimaiseen hallintaan
Diploma in Project Management on kattava projektinhallinnan ja projektien johtamisen koulutusohjelma, joka tarjoaa yrityksesi projektitoiminnan kehittämiseksi parhaat käytännön työkalut ja menetelmät, tehokkaan johtamisen toimintatavat sekä tutkimuksen viimeisimmät opit.

Koulutuksessa käsitellään projektinhallinnan osa-alueet ja keskitytään projektin johtamisen haasteisiin ja vaatimuksiin. Siinä pureudutaan projektin elinkaaren keskeisiin teemoihin projektin ja projektitiimin käynnistämisestä projektin päättämiseen saakka.

Projektin johtamiseen liittyvissä sessioissa sekä henkilökohtaisessa tehtävissä osallistujat syventyvät hyvän projektijohtajan ominaisuuksiin ja osaamisvaatimuksiin sekä kehittävät kykyään johtaa projektia ja projektitiimiä. Koulutus on suunniteltu kokeneille projektipäälliköille.

Diploma in Project Management -koulutuksen käytyäsi voit toimia vastuullisena projektipäällikkönä vaativissa, kompleksisissa ja laajaa projektinhallinnan asiantuntemusta vaativissa hankkeissa, projektitoiminnan kehittäjänä tai projektinhallinnan konsulttina. Lisäksi sinulla on näkemystä siitä, miten organisoida projektitoimintaa organisaatiossasi.

Projektinhallinnan onnistumisen osa-alueet ja prosessiryhmät
Ohjelman lähijaksoilla projektinhallinnan prosessiryhmät, osa-alueet ja muut keskeiset aiheet käsitellään projektin elinkaaren kannalta mahdollisemman loogisessa asiayhteydessä. Diploma in Project Management on kattava läpileikkaus projektinhallintaan ja siihen läheisesti liittyviin osa-alueisiin.

Ohjelmassa ovat mukana kaikki keskeiset projektinhallinnan osa-alueet:
– Kokonaisuuden hallinta
– Sidosryhmien hallinta
– Laajuuden hallinta
– Resurssien hallinta
– Aikataulujen hallinta
– Kustannusten hallinta
– Riskien hallinta
– Laadun hallinta
– Hankintojen hallinta
– Viestinnän hallinta

– Tunnustettu projektinhallinnan ja projektijohtamisen koulutusohjelma.

– Koulutus tukee kasvua projektipäälliköstä projektin johtajaksi.

– Suomalaiset ja kansainväliset, kokeneet projektinhallinnan kouluttajat.

Hyödyt
Diploma in Project Management -koulutus kasvattaa organisaatioon osaajia tulevien projektien johtajiksi. Se tukee organisaation systeemaattista projektinhallinnan osaamisen kehittämistä ja tuo organisaatioon uusia ajatuksia ja toimintatapoja.

– Onnistut paremmin projekteissasi ja valmistaudut osoittamaan pätevyytesi sertifioinnissa
– Kehität osaamistasi projektinhallinnasta sekä projektien johtamisesta
– Hallitset projektinhallinnan keskeiset työkalut ja menetelmät
– Rakennat eri organisaatioista tulevien projektityön osaajien verkoston

Koulutusohjelman tavoitteena on, että osallistuja saa valmiudet esimerkiksi
– lisätä projektitoiminnan kyspyysastetta yrityksessään,
– osallistua keskeisissä rooleissa erittäin vaativiin ja kompleksisiin projekteihin,
– perustaa projektitoimisto ja kehittää sen toimintaa,
– tarjota monipuolisesti projektinhallinnan kehitys- ja konsultointipalveluita.


Kenelle?
Koulutus on tarkoitettu projektinhallinnan kokeneille ammattilaisille: projektipäälliköille, projektijohtajille, projektien omistajille ja ohjausryhmätyöskentelyyn osallistuville ammattilaisille. Se sopii sinulle, jos haluat kehittää yrityksesi projektitoimintaa ja ammattitaitoasi monimuotoisia, digitalisoituvia ja johtamisen kannalta haastavia projekteja varten.

Koulutus auttaa löytämään vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:
– Miten johdan projektia kokonaisvaltaisesti ja tehokkaasti koko projektin elinkaaren ajan?
– Kuinka pystyn hallitsemaan projektia ja saavuttamaan tavoitteet?
– Miten saan projektitiimin toimimaan parhaiten?
– Mitä asioita projektien kanssa toimivan johtajan tulisi huomioida?OHJELMA

Koulutuksen keskeisiä käsiteltäviä asioita ovat projektin johtaminen ja projektitiimin luominen, projektin tehokas johtaminen (laajuuden hallinta, aikataulun hallinta, riskien hallinta) sekä projektin päättäminen. Näiden lisäksi koulutuksessa keskitytään projektin sidosryhmien hallintaan, laajojen projektien hallintaan sekä syvennytään tulevaisuuden haasteisiin projektien johtamisessa.

Koulutus koostuu kouluttajavetoisista lähipäivistä, asiantuntijoiden pitämistä webinaareista sekä henkilökohtaisesta työskentelystä. Oppien vieminen organisaatioon varmistetaan Kaikutiimi-työskententelyllä. Tämän lisäksi kukin osallistuja käy läpi henkilökohtaisena työnä Minä projektinjohtajana -prosessin, jossa hän syventyy omiin vahvuuksiinsa, kehityskohteisiinsa sekä toimenpidesuunnitelmaansa. Lähijaksot sisältävät kouluttajien alustuksia sekä ryhmäkeskusteluja.

Rakenne
10 lähiopetuspäivää
– Vuorovaikutteiset koulutuspäivät luovat perustan oppimiselle

Henkilökohtaiset tehtävät
– Henkilökohtaiset harjoitukset ja pohdinnat kehittävät omaa projektijohtajuutta

Kaikutiimi-työskentely
– Kaikutiimi auttaa viemään koulutuksen opit laajasti omaan organisaatioon

Koulutusjaksot

03.03.2020
Webinaari
Kick-off
Koulutusohjelman aloitus, kokonaisuus sekä tehtävät

—-

23.-24.03.2020
Dipoli, Espoo
Tulevaisuuden projektinjohtajan haasteet
– Projektinhallinnan keskiset haasteet projektinjohtajalle
– Perinteinen projektinhallinnan malli
– Projektit osana strategiaa
– Projektinhallinta tulevaisuuden organisaatioissa

—-

05.-06.05.2020
Dipoli, Espoo
Projektin aloittaminen ja päättäminen
– Projektin ja projektitiimin käynnistäminen
– Tehokkaan projektitiimin muodostaminen
– Projektin päättäminen

Kouluttaja: Henk Bellinga, konsultti ja kouluttaja, Advitec

—-

08.-09.06.2020
Dipoli, Espoo
Tehokas projektinhallinta
– Projektin hallinta ja johtaminen tehokkaasti
– Laajuuden, aikataulujen ja kustannusten hallinta
– Riskien hallinta

—-

19.-20.08.2020
Dipoli, Espoo
Projektimallit ja laajat projektit
– Laajojen projektien johtaminen
– Uudet projektimallit kuten allianssimalli
– Ketterät menetelmät projektinhallinnassa

—-

23.-24.09.2020
Dipoli, Espoo
Projektin johtaminen
– Johtajuus projekteissa
– Projektit muutoksen johtamisessa

Kouluttaja: Panu Kause, toimitusjohtaja, Necorpoint Oy

—————————-

Koulutuspaikka:
Helsinki, täsmentyy myöhemmin

Ajankohta:
11.02.-10.09.2020

Hinta:
8 400 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Mikäli Asiakas peruuttaa osallistumisensa valmennusohjelmaan 15-21 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 20 % Palvelun hinnasta. Peruutuksen tapahtuessa 8-14 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 50 % Palvelun hinnasta. Jos peruutus tapahtuu tämän jälkeen tai peruutusilmoitus jää kokonaan tekemättä, veloitetaan Asiakkaalta koko osallistumismaksu.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.