Inspecta Academy järjestää nyt koulutuksen:

EHS-lainsäädännön tunnistaminen ja hallinta (1 pv)

Koulutuksessa syvennetään velvoitteiden sisältöä, muutosten seurantaa ja soveltamista organisaatioissa. Uudistunut ISO 14001:2015 painottaa nykyistä enemmän toiminnan vaatimusten mukaisuuden seurantaa ja ennakoivaa tiedottamista organisaation eri tasoille.

Koulutuksen jälkeen osallistujilla on valmiudet aloittaa aktiivinen EHS-lakien seuranta ja toimeenpano. Koulutuksessa organisaatioiden ympäristöasioista vastaavat saavat käytännöllisen työkalun organisaation EHS-velvoitteiden seurantaan ja vaatimusten täyttämisen osoittamiseen. Tarkastuslistaa voi hyödyntää myös ympäristöjärjestelmän sisäisissä auditoinneissa.

Luennoijat:
Niklas Koskimies
, lakiasiain pääinformaatikko, OTM, Expec Information Systems
Tuulikki Lammi, pääarvioija, Inspecta Sertifiointi


OHJELMA

08:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

09:00 Päivän avaus ja tavoite

09:15 EHS lainsäädäntö
• EU-lainsäädäntö
• Keskeinen kansallinen lainsäädäntö
• Lakien rakenne
• Velvoitteiden tunnistaminen

10.30 1. tehtävä: Tarkastuslistan soveltaminen organisaatiossa, vertaiskeskustelu
Tunnista organisaatiotasi koskevat ISO 14001 -vaatimukset ja velvoitteet. Materiaalina on lainsäädännön tarkastuslista.

11.00 1. tehtävän purku:
Havaintoja tarkastuslistan käytöstä ja velvoitteiden sisällöstä, yleiskeskustelu.

11.45  Lounas

12:45 Muuttuva EHS-lainsäädäntö 
• EU lainsäädäntösuunnitelmat
• Kotimaisen lainsäädännön suunnat
• Ministeriöiden lainsäädäntö hankkeet
• Säädösmuutokset
Tunnista laista määräävät pykälät ja niihin liittyvät vaatimukset toimintasi kannalta. Suunnittele organisaatiollesi toimintatapa, miten ympäristövelvoitteita seurataan ja miten ne viedään eri toimintoihin. Materiaalina on esimerkkisäädöksiä.

13.45  2. tehtävä:
Määrittele organisaation toimintatapa lakimuutosten seurantaan, vertaiskeskustelu. Ennakkomateriaali sisältää ympäristöjärjestelmästandardin vaatimukset koskien lainsäädännön seurantaa.

14.15 Kahvi

14.45 2. tehtävän purku:
Keskustelua muutosten seurannasta osana lainsäädännön hallintaa – tarkastuslistan ylläpito ja päivittäminen

15.15 Lainsäädännön velvoitteiden viestintä organisaatiossa
• vastuullisuus on enemmän kuin velvoitteiden täyttämistä
• lainsäädännön viestintä organisaatiossa
• ulkoisten auditointien havaintoja vaatimuksenmukaisuuden hallinnasta

15.45 Loppukeskustelu

16.00 Päivä päättyy

——————————–

Koulutuspaikka:
Helsinki, Taitotalon kongressikeskus

Aika:
21.11.2016

Hinta:
695 eur
+ alv 24 %.

Peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme
50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta, eikä osallistuja saavu koulutukseen, veloitamme koko koulutusmaksun. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.