Projekti-Instituutti järjestää nyt koulutuksen:

Energy PM ProfessionalⓇ -valmennusohjelma energia-alan projektipäälliköille (9 pv)

Huomioimme valmennusten järjestelyissä koronavirustilanteen ja turvallisuuden
Haluamme, että kaikki voivat osallistua valmennuksiimme turvallisin mielin. Koska verkostoituminen ja yhdessä tekeminen on valmennustemme parasta antia, Energy PM Professionalin valmennuspäivät pidetään orientaatiotilaisuutta lukuunottamatta lähtökohtaisesti luokkahuonevalmennuksena pääkaupunkiseudulla, viranomaissuositukset ja turvallisuustoimenpiteet huomioiden. Voit kuitenkin halutessasi osallistua myös etäyhteyksin. Tarvittaessa, mikäli kokoontumisia rajoitetaan, olemme valmiudessa järjestää valmennuspäivät kokonaan virtuaalisesti.

Varta vasten energia-alan projektipäälliköille suunnattu syventävä valmennus!
Valmennuksessa käydään läpi projektin elinkaaren vaiheet, perehtyen erityisesti projektin suunnitteluun ja ohjaukseen liittyviin edistyneisiin menetelmiin. Osallistujat oppivat myös ihmisten johtamiseen ja viestinnän sekä sidosryhmien hallintaan liittyviä taitoja sekä sisäistävät niiden merkityksen projektin onnistumiselle.

Ohjelma on tarkoitettu projektipäälliköille, joilla on jo perustiedot ja kokemusta projektien johtamisesta, ja jotka ovat motivoituneita kehittämään itseään. Osallistujat oppivat konkreettisia tietoja ja taitoja energia-alan investointiprojektin menestyksekkääseen johtamiseen. Valmennusryhmään kootaan osallistujat energia-alan projekteja tekevistä yrityksistä. Samaa toimialaa edustavilla yrityksillä on yhteisiä mielenkiinnon kohteita ja samankaltaiset lähtökohdat projektitoiminnan kehittämiselle, mikä varmistaa, että valmennuksen keskustelut ja ryhmätyöt ovat antoisia. Eri yritysten osallistujat pääsevät vaihtamaan kokemuksia keskenään, ja valmennusohjelman aikana syntyvä ammattilaisverkosto tukee projektitoiminnan kehittämisessä valmennuksen jälkeenkin.

Suosittelemme osallistumaan pöytäkuntana: kun samasta organisaatiosta osallistuu esim. 3 – 4 projektipäällikköä tai projektipäällikkönä oman työn ohella toimiva asiantuntijaa, on projektien johtamisen ja laajemminkin yrityksen projektikulttuurin kehittämisen ideointi ja käytäntöön vienti tuloksellisempaa.

Tavoitteet
– Laajentaa ymmärrystä investointiprojektien merkityksestä osana yrityksen strategiaa ja liiketoiminnan kehittämistä
– Kehittää osallistujien tietämystä projektijohtamisesta ja sen keskeisistä menetelmistä sekä niiden soveltamisesta investointiprojekteihin
– Kehittää osallistujayritysten projektikulttuuria
– Kannustaa soveltamaan edistyneitä projektijohtamisen menetelmiä ja työkaluja omiin, todellisiin caseprojekteihin
– Kehittää kykyä johtaa itseään, projektiryhmiä sekä alihankkijoita ja antaa taitoja kommunikoida eri sidosryhmien kanssa
– Motivoida osallistujia projektikäytäntöjen hyödyntämiseen ja projektikulttuurin edelleen kehittämiseen
– Mahdollistaa kokemusten, parhaiden käytäntöjen ja tiedon jakaminen osallistujien kesken
– Antaa valmiuksia projektipäällikkösertifikaattien suorittamiseen (esim. IPMA C tai B)

Laajuus ja toteutustapa
– Valmennusohjelmaan kuuluu noin 2,5 tunnin mittainen orientaatiotilaisuus sekä kahdeksan lähiopiskelupäivää. Lähiopiskelupäivät järjestetään neljänä kahden päivän jaksona.
– Lähiopiskelujaksojen välissä osallistujat soveltavat oppimaansa omassa työssään erilaisten tehtävien tuella sekä valmistautuvat seuraavan lähiopiskelujakson aiheisiin.
– Päävalmentaja ja ohjelmajohtaja tukevat oppimisprosessia koko valmennusohjelman ajan.
– Valmennuskieli on suomi.
– Valmennusohjelman toteutumisen ehtona on vähintään 8 osallistujaa.
– Valmennusohjelman lopullinen sisältö ja räätälöinti tehdään yhdessä valmennukseen osallistuvien yritysten kanssa.


Kouluttaja:
Markku Aarni
, Konsultointijohtaja

Olipa kyseessä valmennuksessa opiskeltavat asiat tai johtoryhmän toimintatapojen kehittäminen kohti parempaa projektisalkunhallintaa, Markun ohjenuorana asiakastyössä on ”miten saada paremmat tulokset tehokkaasti”.OHJELMA

Orientaatiotilaisuus: 2.3.2022 klo 09.00-12.00
– Valmennusohjelman tavoitteiden asettaminen ja käynnistäminen

1. valmennusjakso: 15.-16.3.2022
– Investointiprojektit osana liiketoimintaa, projektien asettaminen ja projektisalkun hallinta
– Projektin suunnittelun merkitys ja laajuuden määrittäminen

2. valmennusjakso: 12.-13.4.2022
– Johtajuus projekteissa; projektipäällikkö ryhmän sekä sidosryhmien johtajana
– Projektin aikataulujen hallinta vaativassa monen toimijan projektiympäristössä

3. valmennusjakso: 10.-11.5.2022
– Projektin seuranta ja ohjaus, muutosten hallinta ja lisätyöt
– Tuloksenarvomenetelmä (Earned Value) kustannusten seurantamenetelmänä

4. valmennusjakso: 30.-31.8.2022
– Investointiprojektin hankintojen ja riskien hallinta
– Valmennusohjelman aiheet kokoava tentti ja yhteenveto

—————————-

Koulutuspaikka:
Scandic Helsinki Aviacongress, Robert Huberin tie 4, 01510 Vantaa

Ajankohta:
2.3.-31.8.2022

Hinta:
6 200 euroa
/hlö + alv 24 %.

– Osallistumalla ansaitset 15 000 Finnair Plus -pistettä!

Jos organisaatiostanne ilmoittautuu:
2 henkilöä / alennus -10% per osallistuja
3-4 henkilöä / alennus -15% per osallistuja

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Viimeinen ilmoittautumispäivä 16.02.2022

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.