fbpx
Epäkohtien ilmoittaminen ja käsittely sosiaali- ja terveysalalla (3 h)
Edita järjestää nyt koulutuksen:

Epäkohtien ilmoittaminen ja käsittely sosiaali- ja terveysalalla (3 h)

370 euroa /hlö + alv 24 %

EUR

11.10.2023, Webinaari , Webinaari 13 syyskuun, 2023 Sampo Korppoo

Esihenkilötyö , Johtaminen ja esihenkilotaidot , Toiminnan kehittäminen

Millaisista asioista epäkohtailmoitus tulee tehdä? Miten epäkohtailmoitukset käsitellään organisaatiossa asianmukaisesti? Miten ilmoitusvelvollisuudesta tulisi tiedottaa henkilökunnalle ja asiakkaille? Miten uusi sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalaki tulee tarkentamaan velvoitteita?

Laki velvoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät ja palveluntuottajat ilmoittamaan työssään havaitsemastaan epäkohdasta ja sen uhasta tilanteissa, joissa asiakas- tai potilasturvallisuus on olennaisesti vaarantunut. Työnantajan ja esihenkilöiden vastuulla on huolehtia, että ilmoitusvelvollisuutta noudatetaan, epäkohtailmoituksia käsitellään asianmukaisesti ja että epäkohtiin puututaan. Asiakas- ja potilasturvallisuuden vuoksi on tärkeää, että sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö tuntee lainsäädännön vaatimukset ja osaa soveltaa niitä arjessa oikein.

Uusi sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalaki tulee voimaan 1.1.2024, ja se vahvistaa palvelunjärjestäjän ja palveluntuottajan omaa vastuuta palvelujen laadusta, turvallisuudesta ja asianmukaisuudesta.Tässä koulutuksessa käydään läpi sosiaali- ja terveysalan epäkohtailmoitusten oikeita menettelyjä ja kiperiä kysymyksiä uuden lain vaatimukset huomioon ottaen.

Koulutus tarjoaa vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:
– Millaisista asioista epäkohtailmoitus tulee tehdä?
– Milloin asiakkaan oikeus laadukkaaseen hoitoon ja huolenpitoon ei täyty?
– Mitkä asiat eivät kuulu epäkohtailmoittamisen piiriin?
– Miten nimettömäni tehtyihin epäkohtailmoituksiin tulisi suhtautua?
– Mitä ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä voi seurata?
– Miten epäkohtailmoituksen käsitellään organisaatiossa asianmukaisesti?
– Miten epäkohtailmoituksien käsittelystä tulisi viestiä ilmoituksen tekijälle?
– Mitä tarkoittaa vastatoimien kielto ilmoituksen tekijää kohtaan?
– Miten epäkohtien esille nostamisen kulttuuria voidaan edistää?
– Miten ilmoitusvelvollisuudesta tulisi tiedottaa henkilökunnalle ja asiakkaille?
– Miten uusi sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalaki tulee tarkentamaan velvoitteita?
– Millainen on sotealan epäkohtailmoitusten suhde ilmoittajansuojalainsäädäntöön (whistleblowing)?

Kenelle?
– terveydenhuollon työntekijöille ja esihenkilöille
– sosiaalialan työntekijöille ja esihenkilöille
– hoiva-alan työntekijöille ja esihenkilöille
– yksikön johtajille- ja päälliköille
– sosiaali- ja terveysalan hallinnossa työskenteleville
– sosiaali- ja terveysalan juristeille
– potilasasiamiehet, sosiaaliasiamiehet
– työturvallisuusorganisaatiot, työturvallisuusvaltuutetut/työsuojeluvaltuutetut

Kouluttaja:
Kaija Kess
, OTM, varatuomari
Kaija on kokenut ja pidetty kouluttaja, joka pitkän asianajajauran jälkeen on keskittynyt ennaltaehkäisemään juridisia ongelmia kouluttamalla, konsultoimalla ja kirjoittamalla. Kess kouluttaa erityisen paljon sosiaali- ja terveydenhuollon esimiehiä ja henkilöstöä. Hän käyttää koulutuksissaan paljon aitoja esimerkkejä, mitkä avaavat mieleenjäävällä tavalla vaikeitakin juridisia kokonaisuuksia.


OHJELMA

9.00 Tervetuloa koulutukseen!

9.05 Mitä tarkoitetaan epäkohdalla sosiaali- ja terveydenhuollossa?

10.00 Tauko

10.10 Epäkohdan ilmoittamisvelvollisuus ja menettely

11.00 Tauko

11.10 Vastatoimien kielto ja ilmoittajansuoja
– Uusi valvontalaki 1.1.2024 alkaen; epäkohdasta ilmoittaminen

12.00 Koulutus päättyy


Koulutuspaikka:
Koulutus järjestetään verkossa

Ajankohta:
11.10.2023, klo 9:00-12.00

Hinta:
370 euroa
/hlö + alv 24 %. Koulutuksen hintaan sisältyy tallenne, joka on osallistujien katsottavissa kuusi kuukautta koulutuksen jälkeen.

Kun ilmoitat webinaariin useamman osallistujan samasta organisaatiosta, ovat voimassa seuraavat alennetut hinnat:

2-5 osallistujaa: 310 euroa + alv 24% / hlö
6-10 osallistujaa: 260 euroa + alv 24% / hlö

(Alennus lasketaan 1 hlö perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.)

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja