fbpx
Esihenkilökoulutus -Uusi esihenkilö (2 pv)
Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Esihenkilökoulutus -Uusi esihenkilö (2 pv)

990 euroa /hlö + alv 24 %

EUR

25.-26.04.2024, Etäkoulutus , Etäkoulutus 2 helmikuun, 2024 Sampo Korppoo

Johtaminen ja esihenkilotaidot

Koulutuksessa käydään läpi yleisesti esihenkilötyöhön vaadittavia osaamisen alueita painottaen kuitenkin kaikessa vuorovaikutuksen merkitystä ja sen hallintaa esihenkilö työntekijä kohtaamisessa. Koulutus ohjaa esihenkilön perustehtävän ja esihenkilöroolin ymmärtämiseen. Koulutuksessa käsitellään myös nykyaikaista tapaa luoda suotuisa motivaatio. Lisäksi annetaan perusvalmiudet ymmärtää tiimeissä ja ryhmissä olevia lainalaisuuksia. Koulutuksena aikana luodaan pohja siihen, miten luodaan tiimiin jatkuvan parantamisen malli ja saadaan tavoitteet todeksi.

Koulutuksen tavoitteena on lisäksi antaa valmiudet rakentaa menestyvä tiimi. Päivien aikana annetaan perusvalmiudet etäjohtamiseen, sekä käytännön työvälineitä esihenkilön omaan jaksamiseen.

Oppimismenetelminä käytetään luento-opetusta, pienimuotoisia ryhmätöitä ja keskusteluja. Koulutus on suunnattu lähiesihenkilöille, tiimivalmentajille ja keskijohdolle. Erityisesti koulutus soveltuu uusille esihenkilöille ja esihenkilötyön alkuvaiheessa oleville henkilöille.

Kouluttajat
Jukka Kataja
, valmennuskonsultti, ryhmätyönohjaaja, tietokirjailija , Easy Living Oy
Jukka on lähes 30 vuotta toiminut johtajien, johtoryhmien ja esimiesten valmentajana, kouluttajana ja fasilitaattorina. Jukka toimii useiden maajoukkueiden ja MM-tason urheilijoiden psyykkisenä valmentajana. Näitä kokemuksia voidaan soveltaen käyttää työyhteisöissä tavoitteiden saavuttamiseen ja ihmisten piilossa olevan hyvän löytämiseen.

Merja Vuorinen, VTM, psykoterapeutti, Easy Living Oy
Sosiologian ja viestinnän opintojen, sekä yritysten ja yhteisöjen tiimivalmennuksesta hankkimansa kokemuksen ansiosta Merja on kehittynyt taitavaksi työyhteisövalmentajaksi sekä innostavaksi luennoitsijaksi. Entisenä huippu-urheilijana Merja tuntee eri valmennusmenetelmät ja on kaikissa projekteissa mukana sydämellään.

OHJELMA

1. päivä

Peruskäsitteiden selventäminen ja orientoituminen
– Mitä johtaminen ja esihenkilötyö on?
– Johtamisteoriat ja erilaiset esihenkilötyön kentät
– Esihenkilön tehtävät ja painopisteet
– Perustehtävän tärkeys
– Visioiden, tavoitteiden, arvojen, mission ja strategioiden merkitys ja niiden käyttö lähiesihenkilötyössä
– Mitä lähiesihenkilön on hyvä tietää työelämän juridiikasta – direktio-oikeus

Miten luodaan toimiva työyhteisö?
– Valmentava ote esihenkilötyöhön
– Motivaatio ja hyvän motivaatioilmaston luominen
– Tavoitteiden johtaminen visioista ja unelmista
– Jatkuvan parantamisen malli
– Ryhmien ja tiimien kehittäminen ja niiden ohjaaminen
– Huipputiimin ominaisuuksia (innostuneen ryhmän piirteitä ja menetelmiä innostamiseen)

Esihenkilön monet roolit ja oman esihenkilöroolin löytäminen
– Hyvän esihenkilön ominaisuuksia
– Mitä roolit ovat?
– Roolin vaihtaminen työntekijästä esihenkilöksi?
– Johtajan ja esihenkilön roolit tiimissä?
– Omat roolipainotukset ja vahvuusroolit

Hyvä etäjohtaminen
– Mitä etäjohtaminen on?
– Keskeiset periaatteet etäjohtamiseen
– Etäjohtamisen mahdollisuudet ja haasteet


2. päivä

Tunnetaidot
– Mitä tunneäly on?
– Miten kehittää tunnetaitoja – onko älykkäitä tunteita?
– Mitä ja miten kannattaa tuntea työpaikalla – onko kaikki tunteet sallittuja?

Vuorovaikutteinen esihenkilötyö

Vuorovaikutuksen kehittäminen
– Luottamuksen vahvistaminen
– Ratkaisukeskeisyys
– Hyvät kysymykset
– Palaute
– Kuuntelu

– Toimivia keinoja hyvän ja tuloksellisen vuorovaikutuksen luomiseen esihenkilötyössä
– Palaute ja tulokselliset palautemallit
– Arvostava haastattelu
– Kriittisen palautteen antaminen ja vastaanottaminen
– Näkökulman ja merkitysten muuttaminen avain parempaan vuorovaikutukseen

Työkaluja päivittäisjohtamiseen
– Kehityskeskustelut ja niiden uusi suunta
– Hyvän kokouksen malli -parempaa palaverikäytäntöä kohti
– Viestinnän kehittäminen
– Haasteelliset tilanteet ja niistä selviäminen

Itsensä johtaminen

Oman identiteetin vahvistaminen ja kehittäminen
– Omat arvot
– Rohkeus. uudistumiseen

– Stressitekijöiden painotukset ja niiden hallinta
– Tärkeimmät voimavarat ja kompetenssit -Palautumisen edistäminen
– Huippusuoritusta kohti ja Flow-tilan synty
– Oman työn suunnittelu ja ajankäyttö


Koulutuspaikka:
Etäkoulutus

Ajankohta:
25.-26.04.2024, klo 09.00-16.00

Hinta:
990 euroa
/hlö + alv 24 %. Koulutus ja materiaalit sisältyvät hintaan.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.

Varaamme oikeuden muutoksiin, ja siirtää jo sovittuja lähikoulutuksia myöhempään ajankohtaan, tai muuttaa etäkoulutuksiksi. Koulutus saattaa siirtyä tai peruuntua mm. viranomaismääräysten vuoksi, tai vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Muutosten osalta tiedotamme osallistujia erikseen.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja